ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : stigmate stigmate
 • การออกเสียง : stimmate stimmate
 • การออกเสียง : agutoli agutoli
 • การออกเสียง : spinacristi spinacristi
 • การออกเสียง : cravattaio cravattaio
 • การออกเสียง : prama prama
 • การออกเสียง : raccapriccio raccapriccio
 • การออกเสียง : bastione bastione
 • การออกเสียง : bicchierino bicchierino
 • การออกเสียง : incertezze incertezze
 • การออกเสียง : portale portale
 • การออกเสียง : sottosuccessione sottosuccessione
 • การออกเสียง : capriccio capriccio
 • การออกเสียง : Spoletta Spoletta
 • การออกเสียง : scrocchiazeppi scrocchiazeppi
 • การออกเสียง : tamiso tamiso
 • การออกเสียง : susta susta
 • การออกเสียง : nematode nematode
 • การออกเสียง : slang slang
 • การออกเสียง : Ossessione Ossessione
 • การออกเสียง : cannella cannella
 • การออกเสียง : grammatica grammatica
 • การออกเสียง : energia energia
 • การออกเสียง : anaconda anaconda
 • การออกเสียง : modo modo
 • การออกเสียง : purità purità
 • การออกเสียง : bigodini bigodini
 • การออกเสียง : spumante spumante
 • การออกเสียง : quadri quadri
 • การออกเสียง : presente presente
 • การออกเสียง : parentesi parentesi
 • การออกเสียง : medicina medicina
 • การออกเสียง : calendario calendario
 • การออกเสียง : mitra mitra
 • การออกเสียง : anomalia anomalia
 • การออกเสียง : elettività elettività
 • การออกเสียง : gozzoviglio gozzoviglio
 • การออกเสียง : bordellatore bordellatore
 • การออกเสียง : pasticciaccio pasticciaccio
 • การออกเสียง : creolina creolina
 • การออกเสียง : fantasmagoria fantasmagoria
 • การออกเสียง : provino provino
 • การออกเสียง : spina spina
 • การออกเสียง : neuralgia neuralgia
 • การออกเสียง : parageusia parageusia
 • การออกเสียง : Afa Afa
 • การออกเสียง : duo duo
 • การออกเสียง : furore furore
 • การออกเสียง : dilemma dilemma
 • การออกเสียง : episteme episteme
 • การออกเสียง : dispepsia dispepsia
 • การออกเสียง : bottegaio bottegaio
 • การออกเสียง : soma soma
 • การออกเสียง : cuore cuore
 • การออกเสียง : ciliboria ciliboria
 • การออกเสียง : tramontana tramontana
 • การออกเสียง : americano americano
 • การออกเสียง : doveri doveri
 • การออกเสียง : prosperosità prosperosità
 • การออกเสียง : parola parola
 • การออกเสียง : Brenna Brenna
 • การออกเสียง : megawatt megawatt
 • การออกเสียง : volta volta
 • การออกเสียง : apologia apologia
 • การออกเสียง : braga braga
 • การออกเสียง : sostantivo sostantivo
 • การออกเสียง : antracite antracite
 • การออกเสียง : incivilimento incivilimento
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : abomìni abomìni
 • การออกเสียง : sindone sindone
 • การออกเสียง : incandescenza incandescenza
 • การออกเสียง : metronotte metronotte
 • การออกเสียง : metropolita metropolita
 • การออกเสียง : simpamina simpamina
 • การออกเสียง : teodicea teodicea
 • การออกเสียง : Nepeta Nepeta
 • การออกเสียง : sacertà sacertà
 • การออกเสียง : plotone plotone
 • การออกเสียง : segugio segugio
 • การออกเสียง : tivvù tivvù
 • การออกเสียง : nastia nastia
 • การออกเสียง : Coppola Coppola
 • การออกเสียง : cugola cugola
 • การออกเสียง : setola setola
 • การออกเสียง : pampino pampino
 • การออกเสียง : pubblicano pubblicano
 • การออกเสียง : pargolo pargolo
 • การออกเสียง : topastro topastro
 • การออกเสียง : nave nave
 • การออกเสียง : scrimolo scrimolo
 • การออกเสียง : fòro fòro
 • การออกเสียง : breviario breviario
 • การออกเสียง : uno uno
 • การออกเสียง : minima minima
 • การออกเสียง : Cispa Cispa
 • การออกเสียง : cloaca cloaca
 • การออกเสียง : Arte Arte
 • การออกเสียง : significatività significatività
 • การออกเสียง : Taiga Taiga