ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : parona parona
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : marchese marchese
 • การออกเสียง : pipa pipa
 • การออกเสียง : caco caco
 • การออกเสียง : Marso Marso
 • การออกเสียง : casino casino
 • การออกเสียง : nove nove
 • การออกเสียง : tre tre
 • การออกเสียง : sorte sorte
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : massara massara
 • การออกเสียง : rosso rosso
 • การออกเสียง : prete prete
 • การออกเสียง : faro faro
 • การออกเสียง : pena pena
 • การออกเสียง : sanato sanato
 • การออกเสียง : senso senso
 • การออกเสียง : apologo apologo
 • การออกเสียง : Ventasso Ventasso
 • การออกเสียง : irrigazione irrigazione
 • การออกเสียง : consistenza consistenza
 • การออกเสียง : microonda microonda
 • การออกเสียง : schiaccianoci schiaccianoci
 • การออกเสียง : bosco bosco
 • การออกเสียง : oceanografia oceanografia
 • การออกเสียง : vento vento
 • การออกเสียง : melisma melisma
 • การออกเสียง : palingenesi palingenesi
 • การออกเสียง : diastema diastema
 • การออกเสียง : scherzo scherzo
 • การออกเสียง : fresco fresco
 • การออกเสียง : divisa divisa
 • การออกเสียง : torsione torsione
 • การออกเสียง : sete sete
 • การออกเสียง : Lotta Lotta
 • การออกเสียง : diedro diedro
 • การออกเสียง : autovettore autovettore
 • การออกเสียง : autovalore autovalore
 • การออกเสียง : diagonalizzazione diagonalizzazione
 • การออกเสียง : bucranio bucranio
 • การออกเสียง : pallettone pallettone
 • การออกเสียง : nicotinomane nicotinomane
 • การออกเสียง : Piemme Piemme
 • การออกเสียง : pubblico ministero pubblico ministero
 • การออกเสียง : artificializzazione artificializzazione
 • การออกเสียง : scaldasedie scaldasedie
 • การออกเสียง : sgarro sgarro
 • การออกเสียง : corto corto
 • การออกเสียง : acchiappavoti acchiappavoti
 • การออกเสียง : zoccolaggine zoccolaggine
 • การออกเสียง : contropaccotto contropaccotto
 • การออกเสียง : mini-vacanza mini-vacanza
 • การออกเสียง : videochiamata videochiamata
 • การออกเสียง : svuotacarceri svuotacarceri
 • การออกเสียง : bamboccione bamboccione
 • การออกเสียง : Sarkopensiero Sarkopensiero
 • การออกเสียง : ratzingeriano ratzingeriano
 • การออกเสียง : neoberlusconismo neoberlusconismo
 • การออกเสียง : nanosonda nanosonda
 • การออกเสียง : miniproroga miniproroga
 • การออกเสียง : microimpresa microimpresa
 • การออกเสียง : maxisanatoria maxisanatoria
 • การออกเสียง : maxitruffa maxitruffa
 • การออกเสียง : maxiappalto maxiappalto
 • การออกเสียง : kebabbaro kebabbaro
 • การออกเสียง : gaberiano gaberiano
 • การออกเสียง : fitocosmetologia fitocosmetologia
 • การออกเสียง : eurozona eurozona
 • การออกเสียง : cyberbullismo cyberbullismo
 • การออกเสียง : cyberbullo cyberbullo
 • การออกเสียง : grillonauta grillonauta
 • การออกเสียง : cinepanettone cinepanettone
 • การออกเสียง : cassanata cassanata
 • การออกเสียง : bordocampo bordocampo
 • การออกเสียง : blogosfera blogosfera
 • การออกเสียง : anarcoinsurrezionalista anarcoinsurrezionalista
 • การออกเสียง : anarcoinsurrezionalismo anarcoinsurrezionalismo
 • การออกเสียง : anarco-comunista anarco-comunista
 • การออกเสียง : reislamizzazione reislamizzazione
 • การออกเสียง : aggiunzione aggiunzione
 • การออกเสียง : trisolfuro trisolfuro
 • การออกเสียง : ossisolfuro ossisolfuro
 • การออกเสียง : paraspruzzi paraspruzzi
 • การออกเสียง : uosa uosa
 • การออกเสียง : pentolare pentolare
 • การออกเสียง : alamaro alamaro
 • การออกเสียง : stigmate stigmate
 • การออกเสียง : stimmate stimmate
 • การออกเสียง : agutoli agutoli
 • การออกเสียง : spinacristi spinacristi
 • การออกเสียง : cravattaio cravattaio
 • การออกเสียง : prama prama
 • การออกเสียง : raccapriccio raccapriccio
 • การออกเสียง : bastione bastione
 • การออกเสียง : bicchierino bicchierino
 • การออกเสียง : incertezze incertezze
 • การออกเสียง : portale portale
 • การออกเสียง : sottosuccessione sottosuccessione
 • การออกเสียง : capriccio capriccio