ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : batteria batteria
 • การออกเสียง : fibula fibula
 • การออกเสียง : Fango Fango
 • การออกเสียง : novella novella
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : ecografia ecografia
 • การออกเสียง : psicologia psicologia
 • การออกเสียง : antimetabole antimetabole
 • การออกเสียง : turbine turbine
 • การออกเสียง : virtù virtù
 • การออกเสียง : neutrino neutrino
 • การออกเสียง : brassica brassica
 • การออกเสียง : fovea fovea
 • การออกเสียง : minorenne minorenne
 • การออกเสียง : vice vice
 • การออกเสียง : catatonia catatonia
 • การออกเสียง : spot spot
 • การออกเสียง : factotum factotum
 • การออกเสียง : super-ego super-ego
 • การออกเสียง : stile stile
 • การออกเสียง : Avena Avena
 • การออกเสียง : geode geode
 • การออกเสียง : garbo garbo
 • การออกเสียง : nigella nigella
 • การออกเสียง : imbroglio imbroglio
 • การออกเสียง : nadir nadir
 • การออกเสียง : centrale centrale
 • การออกเสียง : giunto giunto
 • การออกเสียง : indotto indotto
 • การออกเสียง : leggendario leggendario
 • การออกเสียง : paragoge paragoge
 • การออกเสียง : omicron omicron
 • การออกเสียง : meningocele meningocele
 • การออกเสียง : ballista ballista
 • การออกเสียง : plasma plasma
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : schema schema
 • การออกเสียง : soda soda
 • การออกเสียง : abate abate
 • การออกเสียง : cervo cervo
 • การออกเสียง : test test
 • การออกเสียง : oltracotanza oltracotanza
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : cerca cerca
 • การออกเสียง : interesse interesse
 • การออกเสียง : penuria penuria
 • การออกเสียง : cazzeggio cazzeggio
 • การออกเสียง : calzante calzante
 • การออกเสียง : socio socio
 • การออกเสียง : collo collo
 • การออกเสียง : affumicatura affumicatura
 • การออกเสียง : arabesco arabesco
 • การออกเสียง : centrifugato centrifugato
 • การออกเสียง : tredicesima tredicesima
 • การออกเสียง : infestanti infestanti
 • การออกเสียง : testa testa
 • การออกเสียง : frastagliame frastagliame
 • การออกเสียง : cisterna cisterna
 • การออกเสียง : Ancona Ancona
 • การออกเสียง : avvenire avvenire
 • การออกเสียง : Arsi Arsi
 • การออกเสียง : fascia fascia
 • การออกเสียง : sondaggio sondaggio
 • การออกเสียง : principe principe
 • การออกเสียง : tremo tremo
 • การออกเสียง : suffisso suffisso
 • การออกเสียง : botteghino botteghino
 • การออกเสียง : euroconvergenza euroconvergenza
 • การออกเสียง : braccio braccio
 • การออกเสียง : poteri poteri
 • การออกเสียง : sentieristica sentieristica
 • การออกเสียง : nord nord
 • การออกเสียง : trave trave
 • การออกเสียง : prova prova
 • การออกเสียง : mole mole
 • การออกเสียง : impressione impressione
 • การออกเสียง : succube succube
 • การออกเสียง : piana piana
 • การออกเสียง : pietà pietà
 • การออกเสียง : foca foca
 • การออกเสียง : Garzo Garzo
 • การออกเสียง : cambio cambio
 • การออกเสียง : bagigi bagigi
 • การออกเสียง : formulario formulario
 • การออกเสียง : acropoli acropoli
 • การออกเสียง : oliva oliva
 • การออกเสียง : ancora ancora
 • การออกเสียง : Baule Baule
 • การออกเสียง : filo filo
 • การออกเสียง : aeroporto aeroporto
 • การออกเสียง : mente mente
 • การออกเสียง : cielo cielo
 • การออกเสียง : prestigio prestigio
 • การออกเสียง : scafa scafa
 • การออกเสียง : acromata acromata
 • การออกเสียง : discromata discromata
 • การออกเสียง : minorita minorita
 • การออกเสียง : alcalde alcalde
 • การออกเสียง : rassa rassa
 • การออกเสียง : Epifania Epifania