ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียงคำว่า sirena sirena
 • การออกเสียงคำว่า Legge Legge
 • การออกเสียงคำว่า scriba scriba
 • การออกเสียงคำว่า finestra finestra
 • การออกเสียงคำว่า melanina melanina
 • การออกเสียงคำว่า gioia gioia
 • การออกเสียงคำว่า informativa informativa
 • การออกเสียงคำว่า concordia concordia
 • การออกเสียงคำว่า principio principio
 • การออกเสียงคำว่า Salto Salto
 • การออกเสียงคำว่า sorrisi sorrisi
 • การออกเสียงคำว่า Telenovela Telenovela
 • การออกเสียงคำว่า moralisti moralisti
 • การออกเสียงคำว่า piano cartesiano piano cartesiano
 • การออกเสียงคำว่า rotatorie rotatorie
 • การออกเสียงคำว่า burattini burattini
 • การออกเสียงคำว่า spaesamento spaesamento
 • การออกเสียงคำว่า sodali sodali
 • การออกเสียงคำว่า cammin cammin
 • การออกเสียงคำว่า gelataia gelataia
 • การออกเสียงคำว่า spilungoni spilungoni
 • การออกเสียงคำว่า Stellata Stellata
 • การออกเสียงคำว่า fettine fettine
 • การออกเสียงคำว่า nerine nerine
 • การออกเสียงคำว่า Brando Brando
 • การออกเสียงคำว่า magnate magnate
 • การออกเสียงคำว่า compagine compagine
 • การออกเสียงคำว่า gamba gamba
 • การออกเสียงคำว่า lardo lardo
 • การออกเสียงคำว่า negro negro
 • การออกเสียงคำว่า carota carota
 • การออกเสียงคำว่า busto busto
 • การออกเสียงคำว่า extraterrestre extraterrestre
 • การออกเสียงคำว่า lui lui
 • การออกเสียงคำว่า panacea panacea
 • การออกเสียงคำว่า scolaro scolaro
 • การออกเสียงคำว่า politica politica
 • การออกเสียงคำว่า lega lega
 • การออกเสียงคำว่า tacca tacca
 • การออกเสียงคำว่า nanna nanna
 • การออกเสียงคำว่า amore amore
 • การออกเสียงคำว่า menu menu
 • การออกเสียงคำว่า luna luna
 • การออกเสียงคำว่า stella stella
 • การออกเสียงคำว่า telefono pubblico telefono pubblico
 • การออกเสียงคำว่า utensile utensile
 • การออกเสียงคำว่า batteria batteria
 • การออกเสียงคำว่า fibula fibula
 • การออกเสียงคำว่า Fango Fango
 • การออกเสียงคำว่า novella novella
 • การออกเสียงคำว่า fotografia fotografia
 • การออกเสียงคำว่า ecografia ecografia
 • การออกเสียงคำว่า psicologia psicologia
 • การออกเสียงคำว่า antimetabole antimetabole
 • การออกเสียงคำว่า turbine turbine
 • การออกเสียงคำว่า virtù virtù
 • การออกเสียงคำว่า neutrino neutrino
 • การออกเสียงคำว่า brassica brassica
 • การออกเสียงคำว่า fovea fovea
 • การออกเสียงคำว่า minorenne minorenne
 • การออกเสียงคำว่า vice vice
 • การออกเสียงคำว่า catatonia catatonia
 • การออกเสียงคำว่า spot spot
 • การออกเสียงคำว่า factotum factotum
 • การออกเสียงคำว่า super-ego super-ego
 • การออกเสียงคำว่า stile stile
 • การออกเสียงคำว่า Avena Avena
 • การออกเสียงคำว่า Riga Riga
 • การออกเสียงคำว่า geode geode
 • การออกเสียงคำว่า garbo garbo
 • การออกเสียงคำว่า nigella nigella
 • การออกเสียงคำว่า imbroglio imbroglio
 • การออกเสียงคำว่า nadir nadir
 • การออกเสียงคำว่า centrale centrale
 • การออกเสียงคำว่า giunto giunto
 • การออกเสียงคำว่า indotto indotto
 • การออกเสียงคำว่า leggendario leggendario
 • การออกเสียงคำว่า paragoge paragoge
 • การออกเสียงคำว่า omicron omicron
 • การออกเสียงคำว่า meningocele meningocele
 • การออกเสียงคำว่า ballista ballista
 • การออกเสียงคำว่า plasma plasma
 • การออกเสียงคำว่า avocado avocado
 • การออกเสียงคำว่า schema schema
 • การออกเสียงคำว่า Nirvana Nirvana
 • การออกเสียงคำว่า soda soda
 • การออกเสียงคำว่า abate abate
 • การออกเสียงคำว่า cervo cervo
 • การออกเสียงคำว่า test test
 • การออกเสียงคำว่า oltracotanza oltracotanza
 • การออกเสียงคำว่า ano ano
 • การออกเสียงคำว่า cerca cerca
 • การออกเสียงคำว่า interesse interesse
 • การออกเสียงคำว่า penuria penuria
 • การออกเสียงคำว่า cazzeggio cazzeggio
 • การออกเสียงคำว่า calzante calzante
 • การออกเสียงคำว่า socio socio
 • การออกเสียงคำว่า collo collo
 • การออกเสียงคำว่า affumicatura affumicatura
 • การออกเสียงคำว่า arabesco arabesco