ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : arena arena
 • การออกเสียง : misericordia misericordia
 • การออกเสียง : persona persona
 • การออกเสียง : chitina chitina
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : situazione situazione
 • การออกเสียง : satana satana
 • การออกเสียง : alzo alzo
 • การออกเสียง : alzata alzata
 • การออกเสียง : vocio vocio
 • การออกเสียง : abbaio abbaio
 • การออกเสียง : buonanotte buonanotte
 • การออกเสียง : università università
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : andante andante
 • การออกเสียง : perlescenza perlescenza
 • การออกเสียง : sbrilluccichio sbrilluccichio
 • การออกเสียง : frase frase
 • การออกเสียง : sorvolo sorvolo
 • การออกเสียง : scimmia scimmia
 • การออกเสียง : tallo tallo
 • การออกเสียง : vespeto vespeto
 • การออกเสียง : irpino irpino
 • การออกเสียง : baggeo baggeo
 • การออกเสียง : sesanoide sesanoide
 • การออกเสียง : butto butto
 • การออกเสียง : maggiore maggiore
 • การออกเสียง : donna donna
 • การออกเสียง : Rocco Rocco
 • การออกเสียง : uomo uomo
 • การออกเสียง : razzola razzola
 • การออกเสียง : bambini bambini
 • การออกเสียง : Velo Velo
 • การออกเสียง : sfiga sfiga
 • การออกเสียง : desiderio desiderio
 • การออกเสียง : narratore narratore
 • การออกเสียง : signore signore
 • การออกเสียง : sirena sirena
 • การออกเสียง : Legge Legge
 • การออกเสียง : scriba scriba
 • การออกเสียง : finestra finestra
 • การออกเสียง : melanina melanina
 • การออกเสียง : gioia gioia
 • การออกเสียง : informativa informativa
 • การออกเสียง : concordia concordia
 • การออกเสียง : principio principio
 • การออกเสียง : Salto Salto
 • การออกเสียง : sorrisi sorrisi
 • การออกเสียง : Telenovela Telenovela
 • การออกเสียง : moralisti moralisti
 • การออกเสียง : piano cartesiano piano cartesiano
 • การออกเสียง : rotatorie rotatorie
 • การออกเสียง : burattini burattini
 • การออกเสียง : spaesamento spaesamento
 • การออกเสียง : sodali sodali
 • การออกเสียง : cammin cammin
 • การออกเสียง : gelataia gelataia
 • การออกเสียง : spilungoni spilungoni
 • การออกเสียง : Stellata Stellata
 • การออกเสียง : fettine fettine
 • การออกเสียง : nerine nerine
 • การออกเสียง : Brando Brando
 • การออกเสียง : magnate magnate
 • การออกเสียง : compagine compagine
 • การออกเสียง : gamba gamba
 • การออกเสียง : lardo lardo
 • การออกเสียง : negro negro
 • การออกเสียง : carota carota
 • การออกเสียง : busto busto
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : panacea panacea
 • การออกเสียง : scolaro scolaro
 • การออกเสียง : politica politica
 • การออกเสียง : lega lega
 • การออกเสียง : tacca tacca
 • การออกเสียง : nanna nanna
 • การออกเสียง : amore amore
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : stella stella
 • การออกเสียง : telefono pubblico telefono pubblico
 • การออกเสียง : utensile utensile
 • การออกเสียง : batteria batteria
 • การออกเสียง : fibula fibula
 • การออกเสียง : Fango Fango
 • การออกเสียง : novella novella
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : ecografia ecografia
 • การออกเสียง : psicologia psicologia
 • การออกเสียง : antimetabole antimetabole
 • การออกเสียง : turbine turbine
 • การออกเสียง : virtù virtù
 • การออกเสียง : neutrino neutrino
 • การออกเสียง : brassica brassica
 • การออกเสียง : fovea fovea
 • การออกเสียง : minorenne minorenne
 • การออกเสียง : vice vice
 • การออกเสียง : catatonia catatonia
 • การออกเสียง : spot spot