ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : semiperiferia semiperiferia
 • การออกเสียง : semiperiodo semiperiodo
 • การออกเสียง : semipiano semipiano
 • การออกเสียง : semipresidenzialismo semipresidenzialismo
 • การออกเสียง : semiprò semiprò
 • การออกเสียง : semiprodotto semiprodotto
 • การออกเสียง : semiprofessionismo semiprofessionismo
 • การออกเสียง : semiretta semiretta
 • การออกเสียง : semirimorchio semirimorchio
 • การออกเสียง : semisfera semisfera
 • การออกเสียง : semisomma semisomma
 • การออกเสียง : semispazio semispazio
 • การออกเสียง : semitappa semitappa
 • การออกเสียง : semitista semitista
 • การออกเสียง : semitono semitono
 • การออกเสียง : semitrasparenza semitrasparenza
 • การออกเสียง : semivita semivita
 • การออกเสียง : semivocale semivocale
 • การออกเสียง : semnopiteco semnopiteco
 • การออกเสียง : semolata semolata
 • การออกเสียง : semolino semolino
 • การออกเสียง : semovenza semovenza
 • การออกเสียง : sempliciario sempliciario
 • การออกเสียง : semplicismo semplicismo
 • การออกเสียง : semino semino
 • การออกเสียง : semiala semiala
 • การออกเสียง : semianalfabetismo semianalfabetismo
 • การออกเสียง : semiasse semiasse
 • การออกเสียง : semibarriera semibarriera
 • การออกเสียง : semibiscroma semibiscroma
 • การออกเสียง : semicapro semicapro
 • การออกเสียง : semicatino semicatino
 • การออกเสียง : semicerchio semicerchio
 • การออกเสียง : semicircolo semicircolo
 • การออกเสียง : semicirconferenza semicirconferenza
 • การออกเสียง : semicoke semicoke
 • การออกเสียง : semiconsonante semiconsonante
 • การออกเสียง : semiconvitto semiconvitto
 • การออกเสียง : semiconvittore semiconvittore
 • การออกเสียง : semicoro semicoro
 • การออกเสียง : semicorsiva semicorsiva
 • การออกเสียง : semicroma semicroma
 • การออกเสียง : semicuoio semicuoio
 • การออกเสียง : semicupio semicupio
 • การออกเสียง : semidetenzione semidetenzione
 • การออกเสียง : semidiametro semidiametro
 • การออกเสียง : semidio semidio
 • การออกเสียง : semielemento semielemento
 • การออกเสียง : semiellisse semiellisse
 • การออกเสียง : semiesonero semiesonero
 • การออกเสียง : semifinale semifinale
 • การออกเสียง : semifinalista semifinalista
 • การออกเสียง : semiinterrato semiinterrato
 • การออกเสียง : semilibertà semilibertà
 • การออกเสียง : semiluna semiluna
 • การออกเสียง : semilunio semilunio
 • การออกเสียง : semimetallo semimetallo
 • การออกเสียง : semiminima semiminima
 • การออกเสียง : semina semina
 • การออกเสียง : seminagione seminagione
 • การออกเสียง : seminata seminata
 • การออกเสียง : seminatore seminatore
 • การออกเสียง : seminatrice seminatrice
 • การออกเสียง : seminatura seminatura
 • การออกเสียง : seminfermità seminfermità
 • การออกเสียง : seminio seminio
 • การออกเสียง : seminterrato seminterrato
 • การออกเสียง : fusoliera fusoliera
 • การออกเสียง : semimpermeabilità semimpermeabilità
 • การออกเสียง : morbilità morbilità
 • การออกเสียง : quadrireattore quadrireattore
 • การออกเสียง : quadrireme quadrireme
 • การออกเสียง : quadrista quadrista
 • การออกเสียง : quadrittongo quadrittongo
 • การออกเสียง : quadrivettore quadrivettore
 • การออกเสียง : quadrotta quadrotta
 • การออกเสียง : quadruccio quadruccio
 • การออกเสียง : quadrumvirato quadrumvirato
 • การออกเสียง : quadrumviro quadrumviro
 • การออกเสียง : quadrunvirato quadrunvirato
 • การออกเสียง : quadrunviro quadrunviro
 • การออกเสียง : quadrupla quadrupla
 • การออกเสียง : quadriportico quadriportico
 • การออกเสียง : quadripolo quadripolo
 • การออกเสียง : quadripolarità quadripolarità
 • การออกเสียง : quadripartizione quadripartizione
 • การออกเสียง : quadrilobo quadrilobo
 • การออกเสียง : quadrilocale quadrilocale
 • การออกเสียง : quadrimestralità quadrimestralità
 • การออกเสียง : quadrimestre quadrimestre
 • การออกเสียง : quadrimotore quadrimotore
 • การออกเสียง : quadrifonia quadrifonia
 • การออกเสียง : quadriga quadriga
 • การออกเสียง : quadrigato quadrigato
 • การออกเสียง : quadrigetto quadrigetto
 • การออกเสียง : quadriglia quadriglia
 • การออกเสียง : quadrigliati quadrigliati
 • การออกเสียง : quadriglio quadriglio
 • การออกเสียง : quadriglione quadriglione
 • การออกเสียง : quadricipite quadricipite