ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : paraselenio paraselenio
 • การออกเสียง : paravento paravento
 • การออกเสียง : parasta parasta
 • การออกเสียง : parasalite parasalite
 • การออกเสียง : paratoia paratoia
 • การออกเสียง : parassita parassita
 • การออกเสียง : paratesto paratesto
 • การออกเสียง : parasinteto parasinteto
 • การออกเสียง : parazonio parazonio
 • การออกเสียง : parastato parastato
 • การออกเสียง : parasartie parasartie
 • การออกเสียง : paratore paratore
 • การออกเสียง : parassitismo parassitismo
 • การออกเสียง : paraproiettile paraproiettile
 • การออกเสียง : paratia paratia
 • การออกเสียง : parasito parasito
 • การออกเสียง : parca parca
 • การออกเสียง : parastinchi parastinchi
 • การออกเสียง : parascenio parascenio
 • การออกเสียง : paratormone paratormone
 • การออกเสียง : parassito parassito
 • การออกเสียง : paratico paratico
 • การออกเสียง : parasole parasole
 • การออกเสียง : parcella parcella
 • การออกเสียง : parastrappi parastrappi
 • การออกเสียง : parasceve parasceve
 • การออกเสียง : paratura paratura
 • การออกเสียง : parassitologia parassitologia
 • การออกเสียง : paratifo paratifo
 • การออกเสียง : paraspalle paraspalle
 • การออกเสียง : parata parata
 • การออกเสียง : paraschegge paraschegge
 • การออกเสียง : paraurti paraurti
 • การออกเสียง : parassitologo parassitologo
 • การออกเสียง : paratiroide paratiroide
 • การออกเสียง : paraspigolo paraspigolo
 • การออกเสียง : paratasca paratasca
 • การออกเสียง : paraselene paraselene
 • การออกเสียง : paravalanghe paravalanghe
 • การออกเสียง : parassitosi parassitosi
 • การออกเสียง : pararickettsia pararickettsia
 • การออกเสียง : clamidia clamidia
 • การออกเสียง : paraocchi paraocchi
 • การออกเสียง : parapioggia parapioggia
 • การออกเสียง : tracoma tracoma
 • การออกเสียง : paraormone paraormone
 • การออกเสียง : rimbalzo rimbalzo
 • การออกเสียง : clamidiosi clamidiosi
 • การออกเสียง : proiettile proiettile
 • การออกเสียง : paraocchio paraocchio
 • การออกเสียง : paraplegia paraplegia
 • การออกเสียง : paraneve paraneve
 • การออกเสียง : palanco palanco
 • การออกเสียง : parapalle parapalle
 • การออกเสียง : paramezzale paramezzale
 • การออกเสียง : paraolimpiade paraolimpiade
 • การออกเสียง : parangaria parangaria
 • การออกเสียง : rickettiosi rickettiosi
 • การออกเสียง : paraparesi paraparesi
 • การออกเสียง : paramine paramine
 • การออกเสียง : paraolio paraolio
 • การออกเสียง : parapendio parapendio
 • การออกเสียง : conchiglia conchiglia
 • การออกเสียง : paramontura paramontura
 • การออกเสียง : paraonde paraonde
 • การออกเสียง : parapsicologo parapsicologo
 • การออกเสียง : paranormalità paranormalità
 • การออกเสียง : psittacomitosi psittacomitosi
 • การออกเสียง : parapetto parapetto
 • การออกเสียง : paramorfismo paramorfismo
 • การออกเสียง : paraorecchi paraorecchi
 • การออกเสียง : pararickettiosi pararickettiosi
 • การออกเสียง : paranza paranza
 • การออกเสียง : linfogranuloma linfogranuloma
 • การออกเสียง : paramosche paramosche
 • การออกเสียง : paraorecchie paraorecchie
 • การออกเสียง : paragrilletto paragrilletto
 • การออกเสียง : parametrizzazione parametrizzazione
 • การออกเสียง : parallela parallela
 • การออกเสียง : paramare paramare
 • การออกเสียง : paraletteratura paraletteratura
 • การออกเสียง : parafrasia parafrasia
 • การออกเสียง : paralogismo paralogismo
 • การออกเสียง : paraipotassi paraipotassi
 • การออกเสียง : paragocce paragocce
 • การออกเสียง : paramecio paramecio
 • การออกเสียง : paralinguistica paralinguistica
 • การออกเสียง : parafraste parafraste
 • การออกเสียง : paralologia paralologia
 • การออกเสียง : preterizione preterizione
 • การออกเสียง : paralalia paralalia
 • การออกเสียง : parallelinervio parallelinervio
 • การออกเสียง : paralipomeni paralipomeni
 • การออกเสียง : parafrenia parafrenia
 • การออกเสียง : paraluce paraluce
 • การออกเสียง : parametrazione parametrazione
 • การออกเสียง : parafulmine parafulmine
 • การออกเสียง : paralello paralello
 • การออกเสียง : paragrafo paragrafo
 • การออกเสียง : parametrio parametrio