ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : demografo demografo
 • การออกเสียง : demonolatria demonolatria
 • การออกเสียง : demosponge demosponge
 • การออกเสียง : demonologia demonologia
 • การออกเสียง : demonetizzazione demonetizzazione
 • การออกเสียง : demologia demologia
 • การออกเสียง : demonomania demonomania
 • การออกเสียง : demologo demologo
 • การออกเสียง : demoplutocrazia demoplutocrazia
 • การออกเสียง : demoecologia demoecologia
 • การออกเสียง : demonismo demonismo
 • การออกเสียง : demoltiplica demoltiplica
 • การออกเสียง : demopsicologia demopsicologia
 • การออกเสียง : demofobia demofobia
 • การออกเสียง : demonizzazione demonizzazione
 • การออกเสียง : demoltiplicatore demoltiplicatore
 • การออกเสียง : demografia demografia
 • การออกเสียง : divinità divinità
 • การออกเสียง : demodece demodece
 • การออกเสียง : democraticismo democraticismo
 • การออกเสียง : demodossologia demodossologia
 • การออกเสียง : democraticità democraticità
 • การออกเสียง : democratismo democratismo
 • การออกเสียง : demodulazione demodulazione
 • การออกเสียง : democratizzazione democratizzazione
 • การออกเสียง : democrazia democrazia
 • การออกเสียง : democristiano democristiano
 • การออกเสียง : perinatalità perinatalità
 • การออกเสียง : periglio periglio
 • การออกเสียง : perielio perielio
 • การออกเสียง : perinatologia perinatologia
 • การออกเสียง : perididimo perididimo
 • การออกเสียง : perigonio perigonio
 • การออกเสียง : periferia periferia
 • การออกเสียง : perineo perineo
 • การออกเสียง : peridio peridio
 • การออกเสียง : perilinfa perilinfa
 • การออกเสียง : periferica periferica
 • การออกเสียง : peridotite peridotite
 • การออกเสียง : perilunio perilunio
 • การออกเสียง : perifrasi perifrasi
 • การออกเสียง : peridoto peridoto
 • การออกเสียง : perigeneta perigeneta
 • การออกเสียง : peridrolo peridrolo
 • การออกเสียง : perimisio perimisio
 • การออกเสียง : perigeo perigeo
 • การออกเสียง : perieco perieco
 • การออกเสียง : olivina olivina
 • การออกเสียง : peribolo peribolo
 • การออกเสียง : periderma periderma
 • การออกเสียง : periclo periclo
 • การออกเสียง : pericardio pericardio
 • การออกเสียง : periadenite periadenite
 • การออกเสียง : pericardite pericardite
 • การออกเสียง : perianzio perianzio
 • การออกเสียง : pericolosità pericolosità
 • การออกเสียง : pericarpio pericarpio
 • การออกเสียง : periarterite periarterite
 • การออกเสียง : pericondrio pericondrio
 • การออกเสียง : pericarpo pericarpo
 • การออกเสียง : periartrite periartrite
 • การออกเสียง : pericondrite pericondrite
 • การออกเสียง : periciclo periciclo
 • การออกเสียง : recinto recinto
 • การออกเสียง : periastro periastro
 • การออกเสียง : pericope pericope
 • การออกเสียง : periclasio periclasio
 • การออกเสียง : perlaio perlaio
 • การออกเสียง : perlagione perlagione
 • การออกเสียง : perittero perittero
 • การออกเสียง : periosteo periosteo
 • การออกเสียง : peristoma peristoma
 • การออกเสียง : periodizzazione periodizzazione
 • การออกเสียง : periscopio periscopio
 • การออกเสียง : aristotelismo aristotelismo
 • การออกเสียง : periostio periostio
 • การออกเสียง : peritanza peritanza
 • การออกเสียง : perisporiacee perisporiacee
 • การออกเสียง : perizoma perizoma
 • การออกเสียง : periostite periostite
 • การออกเสียง : peritecio peritecio
 • การออกเสียง : perissodattili perissodattili
 • การออกเสียง : perioca perioca
 • การออกเสียง : peripatetica peripatetica
 • การออกเสียง : perito perito
 • การออกเสียง : perissologia perissologia
 • การออกเสียง : periodicista periodicista
 • การออกเสียง : peripatetismo peripatetismo
 • การออกเสียง : peritoneo peritoneo
 • การออกเสียง : periodontosi periodontosi
 • การออกเสียง : peristalsi peristalsi
 • การออกเสียง : periodicità periodicità
 • การออกเสียง : peritonite peritonite
 • การออกเสียง : perioftalmo perioftalmo
 • การออกเสียง : peristilio peristilio
 • การออกเสียง : periodizzamento periodizzamento
 • การออกเสียง : periplo periplo
 • การออกเสียง : paratifo paratifo
 • การออกเสียง : paraspalle paraspalle
 • การออกเสียง : parata parata