ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : psicochimica psicochimica
 • การออกเสียง : psicochirurgia psicochirurgia
 • การออกเสียง : psicodiagnostica psicodiagnostica
 • การออกเสียง : psicodidattica psicodidattica
 • การออกเสียง : psicodinamica psicodinamica
 • การออกเสียง : psicodramma psicodramma
 • การออกเสียง : psicofarmaco psicofarmaco
 • การออกเสียง : psicofisica psicofisica
 • การออกเสียง : psicogenesi psicogenesi
 • การออกเสียง : psicoimmunologia psicoimmunologia
 • การออกเสียง : psicolinguista psicolinguista
 • การออกเสียง : psicolinguistica psicolinguistica
 • การออกเสียง : psicolisi psicolisi
 • การออกเสียง : psicologismo psicologismo
 • การออกเสียง : psicologista psicologista
 • การออกเสียง : psicologo psicologo
 • การออกเสียง : psicomanzia psicomanzia
 • การออกเสียง : psicometria psicometria
 • การออกเสียง : psicomotricista psicomotricista
 • การออกเสียง : psicomotricità psicomotricità
 • การออกเสียง : psiconeuroendocrinologia psiconeuroendocrinologia
 • การออกเสียง : psiconeurosi psiconeurosi
 • การออกเสียง : psiconevrosi psiconevrosi
 • การออกเสียง : psicopatia psicopatia
 • การออกเสียง : psicopatologia psicopatologia
 • การออกเสียง : psicopatologo psicopatologo
 • การออกเสียง : psicopedagogia psicopedagogia
 • การออกเสียง : psicopedagogista psicopedagogista
 • การออกเสียง : psicoplegia psicoplegia
 • การออกเสียง : psicoprofilassi psicoprofilassi
 • การออกเสียง : mimetizzazione mimetizzazione
 • การออกเสียง : mimetismo mimetismo
 • การออกเสียง : mimica mimica
 • การออกเสียง : psefologia psefologia
 • การออกเสียง : pselafidi pselafidi
 • การออกเสียง : pseudoacido pseudoacido
 • การออกเสียง : pseudoartrosi pseudoartrosi
 • การออกเสียง : pseudocarpo pseudocarpo
 • การออกเสียง : pseudoconcetto pseudoconcetto
 • การออกเสียง : pseudocultura pseudocultura
 • การออกเสียง : pseudoelettorato pseudoelettorato
 • การออกเสียง : pseudoermafroditismo pseudoermafroditismo
 • การออกเสียง : pseudoestesia pseudoestesia
 • การออกเสียง : pseudogravidanza pseudogravidanza
 • การออกเสียง : pseudomembrana pseudomembrana
 • การออกเสียง : pseudomorfismo pseudomorfismo
 • การออกเสียง : pseudomorfosi pseudomorfosi
 • การออกเสียง : pseudonimo pseudonimo
 • การออกเสียง : pseudoparalisi pseudoparalisi
 • การออกเสียง : pseudopo pseudopo
 • การออกเสียง : pseudopodio pseudopodio
 • การออกเสียง : pseudoscorpione pseudoscorpione
 • การออกเสียง : pseudosoluzione pseudosoluzione
 • การออกเสียง : pseudostoricismo pseudostoricismo
 • การออกเสียง : psicagogia psicagogia
 • การออกเสียง : psicagogo psicagogo
 • การออกเสียง : psicanalisi psicanalisi
 • การออกเสียง : psicastenia psicastenia
 • การออกเสียง : psichiatria psichiatria
 • การออกเสียง : psichiatrizzazione psichiatrizzazione
 • การออกเสียง : psichismo psichismo
 • การออกเสียง : psicoanalisi psicoanalisi
 • การออกเสียง : psicoastenia psicoastenia
 • การออกเสียง : cuspide cuspide
 • การออกเสียง : coaptazione coaptazione
 • การออกเสียง : pirogenesi pirogenesi
 • การออกเสียง : petrogenesi petrogenesi
 • การออกเสียง : cremagliera cremagliera
 • การออกเสียง : denocciolatrice denocciolatrice
 • การออกเสียง : denominatore denominatore
 • การออกเสียง : denotazione denotazione
 • การออกเสียง : densimetro densimetro
 • การออกเสียง : densità densità
 • การออกเสียง : dentalio dentalio
 • การออกเสียง : dentaria dentaria
 • การออกเสียง : dentarolo dentarolo
 • การออกเสียง : dentaruolo dentaruolo
 • การออกเสียง : dentata dentata
 • การออกเสียง : dentatrice dentatrice
 • การออกเสียง : dentellatura dentellatura
 • การออกเสียง : dentello dentello
 • การออกเสียง : dentellometro dentellometro
 • การออกเสียง : dentice dentice
 • การออกเสียง : dentiera dentiera
 • การออกเสียง : demotismo demotismo
 • การออกเสียง : demulsività demulsività
 • การออกเสียง : demuscazione demuscazione
 • การออกเสียง : denasalizzazione denasalizzazione
 • การออกเสียง : denatalità denatalità
 • การออกเสียง : denaturazione denaturazione
 • การออกเสียง : denazionalizzazione denazionalizzazione
 • การออกเสียง : dendrite dendrite
 • การออกเสียง : dendrocronologia dendrocronologia
 • การออกเสียง : dendrologia dendrologia
 • การออกเสียง : dendrometria dendrometria
 • การออกเสียง : denegazione denegazione
 • การออกเสียง : denicotinizzazione denicotinizzazione
 • การออกเสียง : denigrazione denigrazione
 • การออกเสียง : denitrificazione denitrificazione
 • การออกเสียง : demoecologia demoecologia