ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : Napoleone Napoleone
 • การออกเสียง : nono nono
 • การออกเสียง : gas gas
 • การออกเสียง : scambio scambio
 • การออกเสียง : napoletana napoletana
 • การออกเสียง : giovane giovane
 • การออกเสียง : inferno inferno
 • การออกเสียง : troppo troppo
 • การออกเสียง : tantra tantra
 • การออกเสียง : Antipode Antipode
 • การออกเสียง : nominativi nominativi
 • การออกเสียง : selva selva
 • การออกเสียง : libro libro
 • การออกเสียง : filiale filiale
 • การออกเสียง : credere credere
 • การออกเสียง : sole sole
 • การออกเสียง : calce calce
 • การออกเสียง : speziale speziale
 • การออกเสียง : aperto aperto
 • การออกเสียง : fiasca fiasca
 • การออกเสียง : alibi alibi
 • การออกเสียง : vortice vortice
 • การออกเสียง : sovraccarico sovraccarico
 • การออกเสียง : Orco Orco
 • การออกเสียง : tabernacolo tabernacolo
 • การออกเสียง : vagabondo vagabondo
 • การออกเสียง : succursale succursale
 • การออกเสียง : lampione lampione
 • การออกเสียง : grave grave
 • การออกเสียง : fiducia fiducia
 • การออกเสียง : disciplina disciplina
 • การออกเสียง : retro retro
 • การออกเสียง : arena arena
 • การออกเสียง : misericordia misericordia
 • การออกเสียง : persona persona
 • การออกเสียง : chitina chitina
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : situazione situazione
 • การออกเสียง : satana satana
 • การออกเสียง : alzo alzo
 • การออกเสียง : alzata alzata
 • การออกเสียง : vocio vocio
 • การออกเสียง : abbaio abbaio
 • การออกเสียง : buonanotte buonanotte
 • การออกเสียง : università università
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : perlescenza perlescenza
 • การออกเสียง : sbrilluccichio sbrilluccichio
 • การออกเสียง : frase frase
 • การออกเสียง : sorvolo sorvolo
 • การออกเสียง : scimmia scimmia
 • การออกเสียง : tallo tallo
 • การออกเสียง : vespeto vespeto
 • การออกเสียง : irpino irpino
 • การออกเสียง : baggeo baggeo
 • การออกเสียง : sesanoide sesanoide
 • การออกเสียง : butto butto
 • การออกเสียง : maggiore maggiore
 • การออกเสียง : donna donna
 • การออกเสียง : Rocco Rocco
 • การออกเสียง : uomo uomo
 • การออกเสียง : razzola razzola
 • การออกเสียง : bambini bambini
 • การออกเสียง : Velo Velo
 • การออกเสียง : sfiga sfiga
 • การออกเสียง : desiderio desiderio
 • การออกเสียง : narratore narratore
 • การออกเสียง : signore signore
 • การออกเสียง : sirena sirena
 • การออกเสียง : Legge Legge
 • การออกเสียง : scriba scriba
 • การออกเสียง : finestra finestra
 • การออกเสียง : melanina melanina
 • การออกเสียง : gioia gioia
 • การออกเสียง : informativa informativa
 • การออกเสียง : concordia concordia
 • การออกเสียง : principio principio
 • การออกเสียง : Salto Salto
 • การออกเสียง : sorrisi sorrisi
 • การออกเสียง : Telenovela Telenovela
 • การออกเสียง : moralisti moralisti
 • การออกเสียง : piano cartesiano piano cartesiano
 • การออกเสียง : rotatorie rotatorie
 • การออกเสียง : burattini burattini
 • การออกเสียง : spaesamento spaesamento
 • การออกเสียง : sodali sodali
 • การออกเสียง : cammin cammin
 • การออกเสียง : gelataia gelataia
 • การออกเสียง : spilungoni spilungoni
 • การออกเสียง : Stellata Stellata
 • การออกเสียง : fettine fettine
 • การออกเสียง : nerine nerine
 • การออกเสียง : Brando Brando
 • การออกเสียง : magnate magnate
 • การออกเสียง : compagine compagine
 • การออกเสียง : gamba gamba
 • การออกเสียง : lardo lardo
 • การออกเสียง : negro negro
 • การออกเสียง : carota carota
 • การออกเสียง : busto busto