ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : amici amici
 • การออกเสียง : amicizia amicizia
 • การออกเสียง : amico amico
 • การออกเสียง : ammaccatura ammaccatura
 • การออกเสียง : ammaestramento ammaestramento
 • การออกเสียง : ammaliatore ammaliatore
 • การออกเสียง : ammanco ammanco
 • การออกเสียง : ammanicamento ammanicamento
 • การออกเสียง : ammanigliamento ammanigliamento
 • การออกเสียง : ammassamento ammassamento
 • การออกเสียง : ammasso ammasso
 • การออกเสียง : ammattonato ammattonato
 • การออกเสียง : ammazzasanti ammazzasanti
 • การออกเสียง : ammazzasette ammazzasette
 • การออกเสียง : ammazzatoio ammazzatoio
 • การออกเสียง : ammenda ammenda
 • การออกเสียง : ammennicolio ammennicolio
 • การออกเสียง : ammennicolo ammennicolo
 • การออกเสียง : ammezzato ammezzato
 • การออกเสียง : ammiccamento ammiccamento
 • การออกเสียง : amministratore amministratore
 • การออกเสียง : amministrazione amministrazione
 • การออกเสียง : ammiratore ammiratore
 • การออกเสียง : ammirazione ammirazione
 • การออกเสียง : ammissione ammissione
 • การออกเสียง : ammobiliamento ammobiliamento
 • การออกเสียง : ammollo ammollo
 • การออกเสียง : ammonimento ammonimento
 • การออกเสียง : ammonizione ammonizione
 • การออกเสียง : ammontare ammontare
 • การออกเสียง : ammorbamento ammorbamento
 • การออกเสียง : ammorbidente ammorbidente
 • การออกเสียง : ammorbidimento ammorbidimento
 • การออกเสียง : ammortamento ammortamento
 • การออกเสียง : ammostatoio ammostatoio
 • การออกเสียง : ammostatura ammostatura
 • การออกเสียง : ammucchiamento ammucchiamento
 • การออกเสียง : ammucchiata ammucchiata
 • การออกเสียง : ammutinamento ammutinamento
 • การออกเสียง : amnesia amnesia
 • การออกเสียง : amnistia amnistia
 • การออกเสียง : amoralità amoralità
 • การออกเสียง : amorazzo amorazzo
 • การออกเสียง : amore amore
 • การออกเสียง : amoreggiamento amoreggiamento
 • การออกเสียง : amoretto amoretto
 • การออกเสียง : amorevolezza amorevolezza
 • การออกเสียง : amorino amorino
 • การออกเสียง : amoroso amoroso
 • การออกเสียง : Ampelodesma Ampelodesma
 • การออกเสียง : ampiezza ampiezza
 • การออกเสียง : amplesso amplesso
 • การออกเสียง : ampliamento ampliamento
 • การออกเสียง : amplificatore amplificatore
 • การออกเสียง : ampolla ampolla
 • การออกเสียง : ampolliera ampolliera
 • การออกเสียง : ampollosità ampollosità
 • การออกเสียง : amputazione amputazione
 • การออกเสียง : amuleto amuleto
 • การออกเสียง : anabasi anabasi
 • การออกเสียง : anabate anabate
 • การออกเสียง : anabattismo anabattismo
 • การออกเสียง : anabattista anabattista
 • การออกเสียง : anabbagliante anabbagliante
 • การออกเสียง : anabiosi anabiosi
 • การออกเสียง : anabolismo anabolismo
 • การออกเสียง : anabolizzante anabolizzante
 • การออกเสียง : anacardiacea anacardiacea
 • การออกเสียง : anacardio anacardio
 • การออกเสียง : anaclasi anaclasi
 • การออกเสียง : anaclastica anaclastica
 • การออกเสียง : anacoluto anacoluto
 • การออกเสียง : anaconda anaconda
 • การออกเสียง : anacoresi anacoresi
 • การออกเสียง : anacoreta anacoreta
 • การออกเสียง : anacoretico anacoretico
 • การออกเสียง : anacoretismo anacoretismo
 • การออกเสียง : anacreonteo anacreonteo
 • การออกเสียง : anacronismo anacronismo
 • การออกเสียง : anacrusi anacrusi
 • การออกเสียง : anadiplosi anadiplosi
 • การออกเสียง : anadromo anadromo
 • การออกเสียง : anaerobio anaerobio
 • การออกเสียง : anaerobiosi anaerobiosi
 • การออกเสียง : anaestro anaestro
 • การออกเสียง : anafase anafase
 • การออกเสียง : anafilassi anafilassi
 • การออกเสียง : anafilattico anafilattico
 • การออกเสียง : anafonesi anafonesi
 • การออกเสียง : anafora anafora
 • การออกเสียง : anaforesi anaforesi
 • การออกเสียง : anafrodisia anafrodisia
 • การออกเสียง : anagallide anagallide
 • การออกเสียง : anagenesi anagenesi
 • การออกเสียง : anaglifo anaglifo
 • การออกเสียง : anaglittica anaglittica
 • การออกเสียง : anagogia anagogia
 • การออกเสียง : anagrafe anagrafe
 • การออกเสียง : anagramma anagramma
 • การออกเสียง : anagrammista anagrammista