ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : allenamento allenamento
 • การออกเสียง : allenatore allenatore
 • การออกเสียง : allentamento allentamento
 • การออกเสียง : allergia allergia
 • การออกเสียง : allergopatia allergopatia
 • การออกเสียง : allertamento allertamento
 • การออกเสียง : allestimento allestimento
 • การออกเสียง : allettamento allettamento
 • การออกเสียง : allettante allettante
 • การออกเสียง : allevamento allevamento
 • การออกเสียง : allevatore allevatore
 • การออกเสียง : alleviamento alleviamento
 • การออกเสียง : allicciatura allicciatura
 • การออกเสียง : allievo allievo
 • การออกเสียง : alligatore alligatore
 • การออกเสียง : allignamento allignamento
 • การออกเสียง : allineamento allineamento
 • การออกเสียง : allineato allineato
 • การออกเสียง : allineatore allineatore
 • การออกเสียง : allisciatoio allisciatoio
 • การออกเสียง : allocuzione allocuzione
 • การออกเสียง : allodola allodola
 • การออกเสียง : alloggiamento alloggiamento
 • การออกเสียง : alloggiato alloggiato
 • การออกเสียง : alloggio alloggio
 • การออกเสียง : allontanamento allontanamento
 • การออกเสียง : allontanato allontanato
 • การออกเสียง : allucinazione allucinazione
 • การออกเสียง : allungamento allungamento
 • การออกเสียง : allungato allungato
 • การออกเสียง : allungo allungo
 • การออกเสียง : allusione allusione
 • การออกเสียง : alluvione alluvione
 • การออกเสียง : almanacco almanacco
 • การออกเสียง : alone alone
 • การออกเสียง : alpe alpe
 • การออกเสียง : alpeggio alpeggio
 • การออกเสียง : alpigiano alpigiano
 • การออกเสียง : alpino alpino
 • การออกเสียง : altalena altalena
 • การออกเสียง : altare altare
 • การออกเสียง : alterazione alterazione
 • การออกเสียง : alterco alterco
 • การออกเสียง : alterigia alterigia
 • การออกเสียง : alterità alterità
 • การออกเสียง : alternanza alternanza
 • การออกเสียง : alternativa alternativa
 • การออกเสียง : altezza altezza
 • การออกเสียง : altezzosità altezzosità
 • การออกเสียง : altipiano altipiano
 • การออกเสียง : altitudine altitudine
 • การออกเสียง : alto alto
 • การออกเสียง : altoatesino altoatesino
 • การออกเสียง : altoparlante altoparlante
 • การออกเสียง : altopiano altopiano
 • การออกเสียง : altorilievo altorilievo
 • การออกเสียง : altruismo altruismo
 • การออกเสียง : altura altura
 • การออกเสียง : alunno alunno
 • การออกเสียง : alveare alveare
 • การออกเสียง : alveo alveo
 • การออกเสียง : alveolo alveolo
 • การออกเสียง : alzaia alzaia
 • การออกเสียง : alzata alzata
 • การออกเสียง : alzo alzo
 • การออกเสียง : amabilità amabilità
 • การออกเสียง : amalgama amalgama
 • การออกเสียง : amante amante
 • การออกเสียง : amanuense amanuense
 • การออกเสียง : amaranto amaranto
 • การออกเสียง : amarezza amarezza
 • การออกเสียง : amaro amaro
 • การออกเสียง : amato amato
 • การออกเสียง : amatore amatore
 • การออกเสียง : amazzone amazzone
 • การออกเสียง : ambaradan ambaradan
 • การออกเสียง : ambasceria ambasceria
 • การออกเสียง : ambascia ambascia
 • การออกเสียง : ambasciata ambasciata
 • การออกเสียง : ambasciatore ambasciatore
 • การออกเสียง : ambientamento ambientamento
 • การออกเสียง : ambientazione ambientazione
 • การออกเสียง : ambiente ambiente
 • การออกเสียง : ambiguità ambiguità
 • การออกเสียง : ambito ambito
 • การออกเสียง : ambizione ambizione
 • การออกเสียง : ambliopia ambliopia
 • การออกเสียง : ambulante ambulante
 • การออกเสียง : ambulanza ambulanza
 • การออกเสียง : ambulatorio ambulatorio
 • การออกเสียง : amello amello
 • การออกเสียง : amenità amenità
 • การออกเสียง : amento amento
 • การออกเสียง : americanata americanata
 • การออกเสียง : americano americano
 • การออกเสียง : amerindiano amerindiano
 • การออกเสียง : amerindio amerindio
 • การออกเสียง : amica amica
 • การออกเสียง : amichetto amichetto
 • การออกเสียง : amichevole amichevole