ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : aggiunta aggiunta
 • การออกเสียง : aggiuntatura aggiuntatura
 • การออกเสียง : aggiunzione aggiunzione
 • การออกเสียง : aggiustamento aggiustamento
 • การออกเสียง : aggiustatura aggiustatura
 • การออกเสียง : agglomerato agglomerato
 • การออกเสียง : aggraffatura aggraffatura
 • การออกเสียง : aggravamento aggravamento
 • การออกเสียง : aggravante aggravante
 • การออกเสียง : aggravio aggravio
 • การออกเสียง : aggredito aggredito
 • การออกเสียง : aggregato aggregato
 • การออกเสียง : aggregazione aggregazione
 • การออกเสียง : aggressione aggressione
 • การออกเสียง : aggressività aggressività
 • การออกเสียง : aggressore aggressore
 • การออกเสียง : aggrovigliamento aggrovigliamento
 • การออกเสียง : aggruppamento aggruppamento
 • การออกเสียง : agguato agguato
 • การออกเสียง : agiatezza agiatezza
 • การออกเสียง : agiato agiato
 • การออกเสียง : agilità agilità
 • การออกเสียง : agio agio
 • การออกเสียง : agitatore agitatore
 • การออกเสียง : agitazione agitazione
 • การออกเสียง : agnazione agnazione
 • การออกเสียง : agnellino agnellino
 • การออกเสียง : agnolotto agnolotto
 • การออกเสียง : agognante agognante
 • การออกเสียง : agonismo agonismo
 • การออกเสียง : agonista agonista
 • การออกเสียง : agonistica agonistica
 • การออกเสียง : agopuntura agopuntura
 • การออกเสียง : agricoltura agricoltura
 • การออกเสียง : agrume agrume
 • การออกเสียง : agutoli agutoli
 • การออกเสียง : aguzzamento aguzzamento
 • การออกเสียง : aguzzata aguzzata
 • การออกเสียง : aguzzino aguzzino
 • การออกเสียง : aio aio
 • การออกเสียง : aiuola aiuola
 • การออกเสียง : aiutante aiutante
 • การออกเสียง : aiutato aiutato
 • การออกเสียง : aiuto aiuto
 • การออกเสียง : alabarda alabarda
 • การออกเสียง : alacrità alacrità
 • การออกเสียง : alamari alamari
 • การออกเสียง : alamaro alamaro
 • การออกเสียง : alambicco alambicco
 • การออกเสียง : alari alari
 • การออกเสียง : albagia albagia
 • การออกเสียง : albatro albatro
 • การออกเสียง : albergatore albergatore
 • การออกเสียง : alberghetto alberghetto
 • การออกเสียง : albergo albergo
 • การออกเสียง : albero albero
 • การออกเสียง : albero genealogico albero genealogico
 • การออกเสียง : albo albo
 • การออกเสียง : albore albore
 • การออกเสียง : albume albume
 • การออกเสียง : alcalde alcalde
 • การออกเสียง : alchimia alchimia
 • การออกเสียง : alcol alcol
 • การออกเสียง : alcolismo alcolismo
 • การออกเสียง : alcova alcova
 • การออกเสียง : aldilà aldilà
 • การออกเสียง : alea alea
 • การออกเสียง : Aletta Aletta
 • การออกเสียง : alettone alettone
 • การออกเสียง : alfabeta alfabeta
 • การออกเสียง : alfabetiere alfabetiere
 • การออกเสียง : alfabetizzato alfabetizzato
 • การออกเสียง : alfabeto alfabeto
 • การออกเสียง : alfiere alfiere
 • การออกเสียง : algia algia
 • การออกเสียง : alibi alibi
 • การออกเสียง : alienamento alienamento
 • การออกเสียง : alienazione alienazione
 • การออกเสียง : alienista alienista
 • การออกเสียง : alimentatore alimentatore
 • การออกเสียง : alimentazione alimentazione
 • การออกเสียง : alimento alimento
 • การออกเสียง : aliquota aliquota
 • การออกเสียง : alito alito
 • การออกเสียง : allacciamento allacciamento
 • การออกเสียง : allacciatura allacciatura
 • การออกเสียง : allagamento allagamento
 • การออกเสียง : allampanato allampanato
 • การออกเสียง : allargamento allargamento
 • การออกเสียง : allarme allarme
 • การออกเสียง : alleanza alleanza
 • การออกเสียง : alleato alleato
 • การออกเสียง : allegazione allegazione
 • การออกเสียง : alleggerimento alleggerimento
 • การออกเสียง : allegoria allegoria
 • การออกเสียง : allegretto allegretto
 • การออกเสียง : allegrezza allegrezza
 • การออกเสียง : allegria allegria
 • การออกเสียง : alleli alleli
 • การออกเสียง : alleluia alleluia