ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : adontamento adontamento
 • การออกเสียง : adoperato adoperato
 • การออกเสียง : adorato adorato
 • การออกเสียง : adoratore adoratore
 • การออกเสียง : adorazione adorazione
 • การออกเสียง : adornatore adornatore
 • การออกเสียง : adottabilità adottabilità
 • การออกเสียง : adottatore adottatore
 • การออกเสียง : adozione adozione
 • การออกเสียง : adrematrice adrematrice
 • การออกเสียง : adremista adremista
 • การออกเสียง : adulatore adulatore
 • การออกเสียง : adulazione adulazione
 • การออกเสียง : adulteramento adulteramento
 • การออกเสียง : adulterazione adulterazione
 • การออกเสียง : adulterio adulterio
 • การออกเสียง : adultero adultero
 • การออกเสียง : adulto adulto
 • การออกเสียง : adunamento adunamento
 • การออกเสียง : adunanza adunanza
 • การออกเสียง : adunata adunata
 • การออกเสียง : adunatore adunatore
 • การออกเสียง : adunazione adunazione
 • การออกเสียง : aere aere
 • การออกเสียง : aereo aereo
 • การออกเสียง : aerodina aerodina
 • การออกเสียง : aerodromo aerodromo
 • การออกเสียง : aerolito aerolito
 • การออกเสียง : aeromobile aeromobile
 • การออกเสียง : aeronauta aeronauta
 • การออกเสียง : aeronautica aeronautica
 • การออกเสียง : aeroplano aeroplano
 • การออกเสียง : aeroporto aeroporto
 • การออกเสียง : aeroscalo aeroscalo
 • การออกเสียง : aerosolterapia aerosolterapia
 • การออกเสียง : aerostato aerostato
 • การออกเสียง : aerostazione aerostazione
 • การออกเสียง : Afa Afa
 • การออกเสียง : afasia afasia
 • การออกเสียง : affabilità affabilità
 • การออกเสียง : affaccio affaccio
 • การออกเสียง : affacendamento affacendamento
 • การออกเสียง : affacendato affacendato
 • การออกเสียง : affamatore affamatore
 • การออกเสียง : affanno affanno
 • การออกเสียง : affare affare
 • การออกเสียง : affarista affarista
 • การออกเสียง : affascinato affascinato
 • การออกเสียง : affascinatore affascinatore
 • การออกเสียง : affastellamento affastellamento
 • การออกเสียง : affaticamento affaticamento
 • การออกเสียง : affermazione affermazione
 • การออกเสียง : affettatrice affettatrice
 • การออกเสียง : affettazione affettazione
 • การออกเสียง : affettività affettività
 • การออกเสียง : affetto affetto
 • การออกเสียง : affettuosità affettuosità
 • การออกเสียง : affezione affezione
 • การออกเสียง : affiancamento affiancamento
 • การออกเสียง : affiatamento affiatamento
 • การออกเสียง : affidamento affidamento
 • การออกเสียง : affievolimento affievolimento
 • การออกเสียง : affilatura affilatura
 • การออกเสียง : affiliato affiliato
 • การออกเสียง : affiliazione affiliazione
 • การออกเสียง : affine affine
 • การออกเสียง : affinità affinità
 • การออกเสียง : affisso affisso
 • การออกเสียง : affittanza affittanza
 • การออกเสียง : affitto affitto
 • การออกเสียง : affittuario affittuario
 • การออกเสียง : afflato afflato
 • การออกเสียง : afflizione afflizione
 • การออกเสียง : affluenza affluenza
 • การออกเสียง : afflusso afflusso
 • การออกเสียง : affollamento affollamento
 • การออกเสียง : affondo affondo
 • การออกเสียง : affossamento affossamento
 • การออกเสียง : affrancamento affrancamento
 • การออกเสียง : affrancatore affrancatore
 • การออกเสียง : affrancazione affrancazione
 • การออกเสียง : affrescatore affrescatore
 • การออกเสียง : affresco affresco
 • การออกเสียง : affronto affronto
 • การออกเสียง : affumicatura affumicatura
 • การออกเสียง : aforisma aforisma
 • การออกเสียง : afosità afosità
 • การออกเสียง : afrore afrore
 • การออกเสียง : agenda agenda
 • การออกเสียง : agente agente
 • การออกเสียง : agenzia agenzia
 • การออกเสียง : agevolato agevolato
 • การออกเสียง : agevolazione agevolazione
 • การออกเสียง : aggancio aggancio
 • การออกเสียง : aggeggio aggeggio
 • การออกเสียง : aggettivo aggettivo
 • การออกเสียง : aggetto aggetto
 • การออกเสียง : aggiornamento aggiornamento
 • การออกเสียง : aggiramento aggiramento
 • การออกเสียง : aggiudicazione aggiudicazione