ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : antologista antologista
 • การออกเสียง : antonimia antonimia
 • การออกเสียง : antonomo antonomo
 • การออกเสียง : antozoo antozoo
 • การออกเสียง : antrace antrace
 • การออกเสียง : antracene antracene
 • การออกเสียง : antrachinone antrachinone
 • การออกเสียง : antracite antracite
 • การออกเสียง : antracosi antracosi
 • การออกเสียง : antro antro
 • การออกเสียง : antropizzazione antropizzazione
 • การออกเสียง : antropocentrismo antropocentrismo
 • การออกเสียง : antropofagia antropofagia
 • การออกเสียง : antropofago antropofago
 • การออกเสียง : antropogenesi antropogenesi
 • การออกเสียง : antropogeografia antropogeografia
 • การออกเสียง : antropologia antropologia
 • การออกเสียง : antropologismo antropologismo
 • การออกเสียง : antropologo antropologo
 • การออกเสียง : antropometria antropometria
 • การออกเสียง : antropometro antropometro
 • การออกเสียง : antropomorfismo antropomorfismo
 • การออกเสียง : antroponimia antroponimia
 • การออกเสียง : antroponimo antroponimo
 • การออกเสียง : antroposfera antroposfera
 • การออกเสียง : antroposofia antroposofia
 • การออกเสียง : antropozoico antropozoico
 • การออกเสียง : antrustione antrustione
 • การออกเสียง : anzianità anzianità
 • การออกเสียง : apatia apatia
 • การออกเสียง : aperitivo aperitivo
 • การออกเสียง : aperto aperto
 • การออกเสียง : apertura apertura
 • การออกเสียง : apiario apiario
 • การออกเสียง : apice apice
 • การออกเสียง : aplotipi aplotipi
 • การออกเสียง : aplotipo aplotipo
 • การออกเสียง : apodosi apodosi
 • การออกเสียง : Apogeo Apogeo
 • การออกเสียง : apologeta apologeta
 • การออกเสียง : apologia apologia
 • การออกเสียง : apologo apologo
 • การออกเสียง : apostasia apostasia
 • การออกเสียง : apostolo apostolo
 • การออกเสียง : appagamento appagamento
 • การออกเสียง : appallottolato appallottolato
 • การออกเสียง : appalto appalto
 • การออกเสียง : appannaggio appannaggio
 • การออกเสียง : appannamento appannamento
 • การออกเสียง : apparato apparato
 • การออกเสียง : apparecchiatura apparecchiatura
 • การออกเสียง : apparecchio apparecchio
 • การออกเสียง : apparenza apparenza
 • การออกเสียง : apparire apparire
 • การออกเสียง : appariscenza appariscenza
 • การออกเสียง : appartamento appartamento
 • การออกเสียง : appartenenza appartenenza
 • การออกเสียง : appassionato appassionato
 • การออกเสียง : appellativo appellativo
 • การออกเสียง : appello appello
 • การออกเสียง : appendiabiti appendiabiti
 • การออกเสียง : appendice appendice
 • การออกเสียง : appendicopatia appendicopatia
 • การออกเสียง : appesantimento appesantimento
 • การออกเสียง : appestamento appestamento
 • การออกเสียง : appetenza appetenza
 • การออกเสียง : appetito appetito
 • การออกเสียง : appezzamento appezzamento
 • การออกเสียง : appianamento appianamento
 • การออกเสียง : appiattimento appiattimento
 • การออกเสียง : appiglio appiglio
 • การออกเสียง : applauso applauso
 • การออกเสียง : applicazione applicazione
 • การออกเสียง : appoggiata appoggiata
 • การออกเสียง : appoggiato appoggiato
 • การออกเสียง : appoggio appoggio
 • การออกเสียง : apporto apporto
 • การออกเสียง : appostamento appostamento
 • การออกเสียง : apprendimento apprendimento
 • การออกเสียง : apprendista apprendista
 • การออกเสียง : apprendistato apprendistato
 • การออกเสียง : apprensione apprensione
 • การออกเสียง : apprezzamento apprezzamento
 • การออกเสียง : approccio approccio
 • การออกเสียง : approdo approdo
 • การออกเสียง : approfondimento approfondimento
 • การออกเสียง : approntamento approntamento
 • การออกเสียง : approntatura approntatura
 • การออกเสียง : appropriamento appropriamento
 • การออกเสียง : appropriatezza appropriatezza
 • การออกเสียง : appropriazione appropriazione
 • การออกเสียง : approssimazione approssimazione
 • การออกเสียง : approvazione approvazione
 • การออกเสียง : approvigionamento approvigionamento
 • การออกเสียง : approvvigionamento approvvigionamento
 • การออกเสียง : appuntamento appuntamento
 • การออกเสียง : appunto appunto
 • การออกเสียง : apriballe apriballe
 • การออกเสียง : apribocca apribocca
 • การออกเสียง : apribottiglie apribottiglie