ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : vestibolo vestibolo
 • การออกเสียง : vestigia vestigia
 • การออกเสียง : vestimento vestimento
 • การออกเสียง : vestito vestito
 • การออกเสียง : vesto vesto
 • การออกเสียง : veterano veterano
 • การออกเสียง : veto veto
 • การออกเสียง : vetrina vetrina
 • การออกเสียง : vetrinetta vetrinetta
 • การออกเสียง : vetta vetta
 • การออกเสียง : vettore vettore
 • การออกเสียง : vettovaglia vettovaglia
 • การออกเสียง : vettovagliamento vettovagliamento
 • การออกเสียง : vettovaglie vettovaglie
 • การออกเสียง : vettura vettura
 • การออกเสียง : vetustà vetustà
 • การออกเสียง : vezzo vezzo
 • การออกเสียง : vezzosità vezzosità
 • การออกเสียง : viaggiatore viaggiatore
 • การออกเสียง : viaggio viaggio
 • การออกเสียง : viale viale
 • การออกเสียง : viavai viavai
 • การออกเสียง : vibrazione vibrazione
 • การออกเสียง : vibrione vibrione
 • การออกเสียง : vicariato vicariato
 • การออกเสียง : vice vice
 • การออกเสียง : vicenda vicenda
 • การออกเสียง : vicesegretario vicesegretario
 • การออกเสียง : vicinanza vicinanza
 • การออกเสียง : vicinato vicinato
 • การออกเสียง : vicissitudine vicissitudine
 • การออกเสียง : vicolo vicolo
 • การออกเสียง : videochiamata videochiamata
 • การออกเสียง : vidimazione vidimazione
 • การออกเสียง : vigilanza vigilanza
 • การออกเสียง : vigile vigile
 • การออกเสียง : vigliaccheria vigliaccheria
 • การออกเสียง : vignetta vignetta
 • การออกเสียง : vignettista vignettista
 • การออกเสียง : vigore vigore
 • การออกเสียง : vigoria vigoria
 • การออกเสียง : vilipendio vilipendio
 • การออกเสียง : villaggio villaggio
 • การออกเสียง : villanata villanata
 • การออกเสียง : villania villania
 • การออกเสียง : villano villano
 • การออกเสียง : villosità villosità
 • การออกเสียง : viltà viltà
 • การออกเสียง : viluppo viluppo
 • การออกเสียง : vimine vimine
 • การออกเสียง : vimini vimini
 • การออกเสียง : vincitore vincitore
 • การออกเสียง : vincolo vincolo
 • การออกเสียง : violazione violazione
 • การออกเสียง : violenza violenza
 • การออกเสียง : violinista violinista
 • การออกเสียง : violoncellista violoncellista
 • การออกเสียง : Virata Virata
 • การออกเสียง : virginalista virginalista
 • การออกเสียง : virgolatura virgolatura
 • การออกเสียง : virgolettatura virgolettatura
 • การออกเสียง : virgulto virgulto
 • การออกเสียง : virilismo virilismo
 • การออกเสียง : virtù virtù
 • การออกเสียง : virtualismo virtualismo
 • การออกเสียง : virtuosismo virtuosismo
 • การออกเสียง : visceralità visceralità
 • การออกเสียง : viscere viscere
 • การออกเสียง : vischiosità vischiosità
 • การออกเสียง : viscidità viscidità
 • การออกเสียง : viscidume viscidume
 • การออกเสียง : viscosa viscosa
 • การออกเสียง : viscosità viscosità
 • การออกเสียง : visibilio visibilio
 • การออกเสียง : visibilità visibilità
 • การออกเสียง : visiera visiera
 • การออกเสียง : visione visione
 • การออกเสียง : vista vista
 • การออกเสียง : visto visto
 • การออกเสียง : vistosità vistosità
 • การออกเสียง : visuale visuale
 • การออกเสียง : visualizzazione visualizzazione
 • การออกเสียง : vitalità vitalità
 • การออกเสียง : vitalizio vitalizio
 • การออกเสียง : vitame vitame
 • การออกเสียง : viticchio viticchio
 • การออกเสียง : viticcio viticcio
 • การออกเสียง : vittima vittima
 • การออกเสียง : vittimismo vittimismo
 • การออกเสียง : vitto vitto
 • การออกเสียง : vittoria vittoria
 • การออกเสียง : vituperio vituperio
 • การออกเสียง : viuzza viuzza
 • การออกเสียง : vivacità vivacità
 • การออกเสียง : vivaio vivaio
 • การออกเสียง : vivanda vivanda
 • การออกเสียง : vivo vivo
 • การออกเสียง : vizio vizio
 • การออกเสียง : vocabolario vocabolario
 • การออกเสียง : vocazione vocazione