ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : vacanza vacanza
 • การออกเสียง : vacanziere vacanziere
 • การออกเสียง : vaccaio vaccaio
 • การออกเสียง : vaccinazione vaccinazione
 • การออกเสียง : vagabondo vagabondo
 • การออกเสียง : Vaglia Vaglia
 • การออกเสียง : vagone vagone
 • การออกเสียง : valanga valanga
 • การออกเสียง : valentia valentia
 • การออกเสียง : valenza valenza
 • การออกเสียง : valgismo valgismo
 • การออกเสียง : valico valico
 • การออกเสียง : validatrice validatrice
 • การออกเสียง : validità validità
 • การออกเสียง : valigetta valigetta
 • การออกเสียง : vallata vallata
 • การออกเสียง : valle valle
 • การออกเสียง : Vallone Vallone
 • การออกเสียง : valore valore
 • การออกเสียง : valutazione valutazione
 • การออกเสียง : vamp vamp
 • การออกเสียง : vanagloria vanagloria
 • การออกเสียง : vanaglorioso vanaglorioso
 • การออกเสียง : vanità vanità
 • การออกเสียง : vano vano
 • การออกเสียง : vano bagagli vano bagagli
 • การออกเสียง : vantaggio vantaggio
 • การออกเสียง : vanto vanto
 • การออกเสียง : vapore vapore
 • การออกเสียง : vaporiera vaporiera
 • การออกเสียง : vaporizzatore vaporizzatore
 • การออกเสียง : varco varco
 • การออกเสียง : variazione variazione
 • การออกเสียง : varietà varietà
 • การออกเสียง : vario vario
 • การออกเสียง : varismo varismo
 • การออกเสียง : vasetto vasetto
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : vassallaggio vassallaggio
 • การออกเสียง : vassoio vassoio
 • การออกเสียง : vastità vastità
 • การออกเสียง : vaticinio vaticinio
 • การออกเสียง : vecchiaia vecchiaia
 • การออกเสียง : vecchiezza vecchiezza
 • การออกเสียง : vecchio vecchio
 • การออกเสียง : vecchiume vecchiume
 • การออกเสียง : vedovanza vedovanza
 • การออกเสียง : veduta veduta
 • การออกเสียง : veemenza veemenza
 • การออกเสียง : vegetazione vegetazione
 • การออกเสียง : vegliardo vegliardo
 • การออกเสียง : veglione veglione
 • การออกเสียง : veicolo veicolo
 • การออกเสียง : velaccio velaccio
 • การออกเสียง : velame velame
 • การออกเสียง : veleno veleno
 • การออกเสียง : velivolo velivolo
 • การออกเสียง : vello vello
 • การออกเสียง : Velo Velo
 • การออกเสียง : velocità velocità
 • การออกเสียง : venagione venagione
 • การออกเสียง : vendita vendita
 • การออกเสียง : venditore venditore
 • การออกเสียง : venerazione venerazione
 • การออกเสียง : Venere Venere
 • การออกเสียง : ventaglio ventaglio
 • การออกเสียง : Ventasso Ventasso
 • การออกเสียง : ventata ventata
 • การออกเสียง : ventilatore ventilatore
 • การออกเสียง : vento vento
 • การออกเสียง : ventre ventre
 • การออกเสียง : ventriloquo ventriloquo
 • การออกเสียง : ventura ventura
 • การออกเสียง : verbo verbo
 • การออกเสียง : verbosità verbosità
 • การออกเสียง : verdetto verdetto
 • การออกเสียง : verdura verdura
 • การออกเสียง : vergata vergata
 • การออกเสียง : vergogna vergogna
 • การออกเสียง : veridicità veridicità
 • การออกเสียง : verifica verifica
 • การออกเสียง : vernice vernice
 • การออกเสียง : verniciatura verniciatura
 • การออกเสียง : verone verone
 • การออกเสียง : verosimiglianza verosimiglianza
 • การออกเสียง : verricello verricello
 • การออกเสียง : versamento versamento
 • การออกเสียง : versatilità versatilità
 • การออกเสียง : verso verso
 • การออกเสียง : vertenza vertenza
 • การออกเสียง : vertice vertice
 • การออกเสียง : vescichetta vescichetta
 • การออกเสียง : vespaio vespaio
 • การออกเสียง : vespeto vespeto
 • การออกเสียง : vespro vespro
 • การออกเสียง : vessazione vessazione
 • การออกเสียง : vessillifero vessillifero
 • การออกเสียง : vestaglia vestaglia
 • การออกเสียง : veste veste
 • การออกเสียง : vestiario vestiario