ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : ubbia ubbia
 • การออกเสียง : ubbidienza ubbidienza
 • การออกเสียง : ubertosità ubertosità
 • การออกเสียง : ubicazione ubicazione
 • การออกเสียง : ubiquità ubiquità
 • การออกเสียง : ubriacamento ubriacamento
 • การออกเสียง : ubriacatura ubriacatura
 • การออกเสียง : ubriachezza ubriachezza
 • การออกเสียง : uccellagione uccellagione
 • การออกเสียง : uccellaia uccellaia
 • การออกเสียง : uccellanda uccellanda
 • การออกเสียง : uccellatoio uccellatoio
 • การออกเสียง : uccellatore uccellatore
 • การออกเสียง : uccisione uccisione
 • การออกเสียง : uccisore uccisore
 • การออกเสียง : udienza udienza
 • การออกเสียง : uditore uditore
 • การออกเสียง : ufficialità ufficialità
 • การออกเสียง : ufficiante ufficiante
 • การออกเสียง : ufficiatura ufficiatura
 • การออกเสียง : ufficio ufficio
 • การออกเสียง : ufficiosità ufficiosità
 • การออกเสียง : uggia uggia
 • การออกเสียง : uggiolina uggiolina
 • การออกเสียง : uggiolio uggiolio
 • การออกเสียง : ugola ugola
 • การออกเสียง : uguagliamento uguagliamento
 • การออกเสียง : uguaglianza uguaglianza
 • การออกเสียง : uguale uguale
 • การออกเสียง : ulama ulama
 • การออกเสียง : ulcera ulcera
 • การออกเสียง : ulcerazione ulcerazione
 • การออกเสียง : ultimazione ultimazione
 • การออกเสียง : ultrà ultrà
 • การออกเสียง : ultracellulare ultracellulare
 • การออกเสียง : ultracentenario ultracentenario
 • การออกเสียง : ultracentrifuga ultracentrifuga
 • การออกเสียง : ultracentrifugazione ultracentrifugazione
 • การออกเสียง : ultracondensatore ultracondensatore
 • การออกเสียง : ultracustica ultracustica
 • การออกเสียง : ultradestra ultradestra
 • การออกเสียง : ultrafiche ultrafiche
 • การออกเสียง : ultrafiltrazione ultrafiltrazione
 • การออกเสียง : ultrafiltro ultrafiltro
 • การออกเสียง : ultraismo ultraismo
 • การออกเสียง : ultraleggero ultraleggero
 • การออกเสียง : ultramarino ultramarino
 • การออกเสียง : ultrametamorfismo ultrametamorfismo
 • การออกเสียง : ultramicrofotografia ultramicrofotografia
 • การออกเสียง : ultramicrometro ultramicrometro
 • การออกเสียง : ultramicroscopia ultramicroscopia
 • การออกเสียง : ultramicroscopio ultramicroscopio
 • การออกเสียง : ultramicrotomo ultramicrotomo
 • การออกเสียง : ultramontanismo ultramontanismo
 • การออกเสียง : ultrapastorizzazione ultrapastorizzazione
 • การออกเสียง : ultrarallentatore ultrarallentatore
 • การออกเสียง : ultrasinistra ultrasinistra
 • การออกเสียง : ultrasonografia ultrasonografia
 • การออกเสียง : ultrastruttura ultrastruttura
 • การออกเสียง : ultrastrutturistica ultrastrutturistica
 • การออกเสียง : ultrasuono ultrasuono
 • การออกเสียง : ultrasuonoterapia ultrasuonoterapia
 • การออกเสียง : ultravirus ultravirus
 • การออกเสียง : ultravuoto ultravuoto
 • การออกเสียง : ulula ulula
 • การออกเสียง : ululato ululato
 • การออกเสียง : ululo ululo
 • การออกเสียง : ululone ululone
 • การออกเสียง : ulva ulva
 • การออกเสียง : ulvacea ulvacea
 • การออกเสียง : umanazione umanazione
 • การออกเสียง : umanesimo umanesimo
 • การออกเสียง : umanismo umanismo
 • การออกเสียง : umanista umanista
 • การออกเสียง : umanità umanità
 • การออกเสียง : umanitarismo umanitarismo
 • การออกเสียง : umanizzazione umanizzazione
 • การออกเสียง : umano umano
 • การออกเสียง : umazione umazione
 • การออกเสียง : umbellifera umbellifera
 • การออกเสียง : umbelliferone umbelliferone
 • การออกเสียง : umbilico umbilico
 • การออกเสียง : umbone umbone
 • การออกเสียง : umettamento umettamento
 • การออกเสียง : umettazione umettazione
 • การออกเสียง : umidificatore umidificatore
 • การออกเสียง : umidificazione umidificazione
 • การออกเสียง : umidità umidità
 • การออกเสียง : umido umido
 • การออกเสียง : umidore umidore
 • การออกเสียง : umidume umidume
 • การออกเสียง : umiltà umiltà
 • การออกเสียง : umore umore
 • การออกเสียง : unanimità unanimità
 • การออกเสียง : uncino uncino
 • การออกเสียง : unghiata unghiata
 • การออกเสียง : unguento unguento
 • การออกเสียง : uniasse uniasse
 • การออกเสียง : uniatismo uniatismo
 • การออกเสียง : unicameralismo unicameralismo