ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : trilocale trilocale
 • การออกเสียง : trina trina
 • การออกเสียง : trincea trincea
 • การออกเสียง : trinceramento trinceramento
 • การออกเสียง : trincettata trincettata
 • การออกเสียง : trinciata trinciata
 • การออกเสียง : trio trio
 • การออกเสียง : triodo triodo
 • การออกเสียง : trionfalismo trionfalismo
 • การออกเสียง : trionfalista trionfalista
 • การออกเสียง : trionfatore trionfatore
 • การออกเสียง : trionfo trionfo
 • การออกเสียง : tripanosomiasi tripanosomiasi
 • การออกเสียง : triplicità triplicità
 • การออกเสียง : trippa trippa
 • การออกเสียง : trippone trippone
 • การออกเสียง : tripudio tripudio
 • การออกเสียง : triregno triregno
 • การออกเสียง : trirenne trirenne
 • การออกเสียง : tris tris
 • การออกเสียง : trisavolo trisavolo
 • การออกเสียง : trisolfuro trisolfuro
 • การออกเสียง : tristezza tristezza
 • การออกเสียง : tritacarne tritacarne
 • การออกเสียง : tritaghiaccio tritaghiaccio
 • การออกเสียง : tritaimballaggi tritaimballaggi
 • การออกเสียง : tritamento tritamento
 • การออกเสียง : tritatura tritatura
 • การออกเสียง : tritatutto tritatutto
 • การออกเสียง : tritello tritello
 • การออกเสียง : trittico trittico
 • การออกเสียง : trittongo trittongo
 • การออกเสียง : tritume tritume
 • การออกเสียง : trituratore trituratore
 • การออกเสียง : triturazione triturazione
 • การออกเสียง : trivalenza trivalenza
 • การออกเสียง : trivellamento trivellamento
 • การออกเสียง : trivellazione trivellazione
 • การออกเสียง : trivello trivello
 • การออกเสียง : trivialità trivialità
 • การออกเสียง : trivio trivio
 • การออกเสียง : troiata troiata
 • การออกเสียง : troica troica
 • การออกเสียง : trombaio trombaio
 • การออกเสียง : trombata trombata
 • การออกเสียง : trombetta trombetta
 • การออกเสียง : trombettiere trombettiere
 • การออกเสียง : trombettista trombettista
 • การออกเสียง : trombonata trombonata
 • การออกเสียง : trombone trombone
 • การออกเสียง : trombonista trombonista
 • การออกเสียง : troncamento troncamento
 • การออกเสียง : troncatrice troncatrice
 • การออกเสียง : troncatura troncatura
 • การออกเสียง : tronchese tronchese
 • การออกเสียง : tronchesina tronchesina
 • การออกเสียง : tronco tronco
 • การออกเสียง : troncone troncone
 • การออกเสียง : tronfiezza tronfiezza
 • การออกเสียง : trono trono
 • การออกเสียง : tropo tropo
 • การออกเสียง : troppo troppo
 • การออกเสียง : trovata trovata
 • การออกเสียง : trozza trozza
 • การออกเสียง : trucco trucco
 • การออกเสียง : trucidatore trucidatore
 • การออกเสียง : truffa truffa
 • การออกเสียง : truffatore truffatore
 • การออกเสียง : truppa truppa
 • การออกเสียง : Tubino Tubino
 • การออกเสียง : tugurio tugurio
 • การออกเสียง : tumescenza tumescenza
 • การออกเสียง : tumore tumore
 • การออกเสียง : tumulto tumulto
 • การออกเสียง : tunica tunica
 • การออกเสียง : turba turba
 • การออกเสียง : turbamento turbamento
 • การออกเสียง : turbante turbante
 • การออกเสียง : turbine turbine
 • การออกเสียง : turbinio turbinio
 • การออกเสียง : turbolenza turbolenza
 • การออกเสียง : turismatica turismatica
 • การออกเสียง : turlupinatura turlupinatura
 • การออกเสียง : turnazione turnazione
 • การออกเสียง : turnista turnista
 • การออกเสียง : Turno Turno
 • การออกเสียง : turpiloquio turpiloquio
 • การออกเสียง : turpitudine turpitudine
 • การออกเสียง : tutela tutela
 • การออกเสียง : tutina tutina
 • การออกเสียง : tutolo tutolo
 • การออกเสียง : tutoraggio tutoraggio
 • การออกเสียง : Tutore Tutore
 • การออกเสียง : tuttofare tuttofare
 • การออกเสียง : tuttologia tuttologia
 • การออกเสียง : tuttologo tuttologo