ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : tossicità tossicità
 • การออกเสียง : tossico tossico
 • การออกเสียง : totale totale
 • การออกเสียง : totonero totonero
 • การออกเสียง : tovaglia tovaglia
 • การออกเสียง : tovagliolo tovagliolo
 • การออกเสียง : tozzo tozzo
 • การออกเสียง : trabiccolo trabiccolo
 • การออกเสียง : trabocchetto trabocchetto
 • การออกเสียง : tracagnotto tracagnotto
 • การออกเสียง : traccia traccia
 • การออกเสียง : tracollo tracollo
 • การออกเสียง : tracoma tracoma
 • การออกเสียง : tracotanza tracotanza
 • การออกเสียง : tradimento tradimento
 • การออกเสียง : traditore traditore
 • การออกเสียง : tradizionalista tradizionalista
 • การออกเสียง : tradizione tradizione
 • การออกเสียง : traduzione traduzione
 • การออกเสียง : trafficante trafficante
 • การออกเสียง : traffico traffico
 • การออกเสียง : trafficone trafficone
 • การออกเสียง : trafiletto trafiletto
 • การออกเสียง : traforo traforo
 • การออกเสียง : tragitto tragitto
 • การออกเสียง : traguardo traguardo
 • การออกเสียง : traiettoria traiettoria
 • การออกเสียง : traino traino
 • การออกเสียง : traliccio traliccio
 • การออกเสียง : trama trama
 • การออกเสียง : tramaglio tramaglio
 • การออกเสียง : trambusto trambusto
 • การออกเสียง : tramenio tramenio
 • การออกเสียง : tramestio tramestio
 • การออกเสียง : tramezza tramezza
 • การออกเสียง : tramite tramite
 • การออกเสียง : tramoggia tramoggia
 • การออกเสียง : tramontana tramontana
 • การออกเสียง : tramonto tramonto
 • การออกเสียง : tran tran tran tran
 • การออกเสียง : tranciatura tranciatura
 • การออกเสียง : tranello tranello
 • การออกเสียง : tranquillità tranquillità
 • การออกเสียง : transazione transazione
 • การออกเสียง : transistore transistore
 • การออกเสียง : transitorietà transitorietà
 • การออกเสียง : transizione transizione
 • การออกเสียง : trapasso trapasso
 • การออกเสียง : trapestio trapestio
 • การออกเสียง : trapianto trapianto
 • การออกเสียง : trappola trappola
 • การออกเสียง : trasandatezza trasandatezza
 • การออกเสียง : trascorso trascorso
 • การออกเสียง : trascrizione trascrizione
 • การออกเสียง : trascuranza trascuranza
 • การออกเสียง : trascuratezza trascuratezza
 • การออกเสียง : trasferimento trasferimento
 • การออกเสียง : trasfigurazione trasfigurazione
 • การออกเสียง : trasformazione trasformazione
 • การออกเสียง : trasfusione trasfusione
 • การออกเสียง : trasgressione trasgressione
 • การออกเสียง : traslato traslato
 • การออกเสียง : traslucidità traslucidità
 • การออกเสียง : trasmissione trasmissione
 • การออกเสียง : trasognato trasognato
 • การออกเสียง : trasparenza trasparenza
 • การออกเสียง : trasporto trasporto
 • การออกเสียง : trasposizione trasposizione
 • การออกเสียง : trastullo trastullo
 • การออกเสียง : trasudamento trasudamento
 • การออกเสียง : trattamento trattamento
 • การออกเสียง : trattativa trattativa
 • การออกเสียง : trattato trattato
 • การออกเสียง : trattazione trattazione
 • การออกเสียง : tratto tratto
 • การออกเสียง : travaglio travaglio
 • การออกเสียง : travaso travaso
 • การออกเสียง : trave trave
 • การออกเสียง : traversia traversia
 • การออกเสียง : travestimento travestimento
 • การออกเสียง : traviamento traviamento
 • การออกเสียง : travisamento travisamento
 • การออกเสียง : travolgimento travolgimento
 • การออกเสียง : trazzera trazzera
 • การออกเสียง : tre tre
 • การออกเสียง : treccia treccia
 • การออกเสียง : tredicesima tredicesima
 • การออกเสียง : tregua tregua
 • การออกเสียง : tremarella tremarella
 • การออกเสียง : tremito tremito
 • การออกเสียง : tremo tremo
 • การออกเสียง : tremolio tremolio
 • การออกเสียง : tremore tremore
 • การออกเสียง : trepidazione trepidazione
 • การออกเสียง : tresca tresca
 • การออกเสียง : tribolazione tribolazione
 • การออกเสียง : tribuna tribuna
 • การออกเสียง : tributo tributo
 • การออกเสียง : trigonite trigonite
 • การออกเสียง : Trigonocefalìa Trigonocefalìa