ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : tiranno tiranno
 • การออกเสียง : tirannosauro tirannosauro
 • การออกเสียง : tirante tirante
 • การออกเสียง : tiranteria tiranteria
 • การออกเสียง : tiraolio tiraolio
 • การออกเสียง : tirapiedi tirapiedi
 • การออกเสียง : tiraprove tiraprove
 • การออกเสียง : tirapugni tirapugni
 • การออกเสียง : tiraschiaffi tiraschiaffi
 • การออกเสียง : tirassegno tirassegno
 • การออกเสียง : tirastivali tirastivali
 • การออกเสียง : tirasuole tirasuole
 • การออกเสียง : tirata tirata
 • การออกเสียง : tiratardi tiratardi
 • การออกเสียง : tiratira tiratira
 • การออกเสียง : tiratoio tiratoio
 • การออกเสียง : tiratore tiratore
 • การออกเสียง : tiratura tiratura
 • การออกเสียง : tiratutti tiratutti
 • การออกเสียง : tiravolista tiravolista
 • การออกเสียง : tirchieria tirchieria
 • การออกเสียง : tirella tirella
 • การออกเสียง : tiremmolla tiremmolla
 • การออกเสียง : tiremolla tiremolla
 • การออกเสียง : tiretto tiretto
 • การออกเสียง : tirlindana tirlindana
 • การออกเสียง : tiro tiro
 • การออกเสียง : tirocinante tirocinante
 • การออกเสียง : tirocinio tirocinio
 • การออกเสียง : tirolese tirolese
 • การออกเสียง : tisichezza tisichezza
 • การออกเสียง : tisicume tisicume
 • การออกเสียง : tisiologo tisiologo
 • การออกเสียง : titanismo titanismo
 • การออกเสียง : titillamento titillamento
 • การออกเสียง : titoista titoista
 • การออกเสียง : titolarità titolarità
 • การออกเสียง : titolatura titolatura
 • การออกเสียง : titolista titolista
 • การออกเสียง : titolo titolo
 • การออกเสียง : titolone titolone
 • การออกเสียง : titubanza titubanza
 • การออกเสียง : tivvù tivvù
 • การออกเสียง : Tizio Tizio
 • การออกเสียง : tizzo tizzo
 • การออกเสียง : tizzonatura tizzonatura
 • การออกเสียง : tizzone tizzone
 • การออกเสียง : toboga toboga
 • การออกเสียง : tocca tocca
 • การออกเสียง : toccamano toccamano
 • การออกเสียง : toccasana toccasana
 • การออกเสียง : tocco tocco
 • การออกเสียง : tollatura tollatura
 • การออกเสียง : tollerabilità tollerabilità
 • การออกเสียง : tollerante tollerante
 • การออกเสียง : tolleranza tolleranza
 • การออกเสียง : tomaia tomaia
 • การออกเสียง : tomaificio tomaificio
 • การออกเสียง : tombamento tombamento
 • การออกเสียง : tombarello tombarello
 • การออกเสียง : tombolata tombolata
 • การออกเสียง : tonaca tonaca
 • การออกเสียง : tonalità tonalità
 • การออกเสียง : Tondo Tondo
 • การออกเสียง : tonico tonico
 • การออกเสียง : tonnellata tonnellata
 • การออกเสียง : tono tono
 • การออกเสียง : topaia topaia
 • การออกเสียง : topastro topastro
 • การออกเสียง : topica topica
 • การออกเสียง : toponimo toponimo
 • การออกเสียง : torbidume torbidume
 • การออกเสียง : torbiera torbiera
 • การออกเสียง : torchio torchio
 • การออกเสียง : torcitoio torcitoio
 • การออกเสียง : torcitrice torcitrice
 • การออกเสียง : torma torma
 • การออกเสียง : tormenta tormenta
 • การออกเสียง : tormentatore tormentatore
 • การออกเสียง : tormentina tormentina
 • การออกเสียง : tormento tormento
 • การออกเสียง : tornaconto tornaconto
 • การออกเสียง : tornante tornante
 • การออกเสียง : tornasole tornasole
 • การออกเสียง : torneo torneo
 • การออกเสียง : torpedone torpedone
 • การออกเสียง : torpidità torpidità
 • การออกเสียง : torpore torpore
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : torretta torretta
 • การออกเสียง : torrione torrione
 • การออกเสียง : torroncino torroncino
 • การออกเสียง : torrone torrone
 • การออกเสียง : torsione torsione
 • การออกเสียง : torsolo torsolo
 • การออกเสียง : tortellino tortellino
 • การออกเสียง : tortello tortello
 • การออกเสียง : tortuosità tortuosità
 • การออกเสียง : torturatore torturatore
 • การออกเสียง : tossicità tossicità