ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : tempra tempra
 • การออกเสียง : tenacia tenacia
 • การออกเสียง : tenaglia tenaglia
 • การออกเสียง : tendenza tendenza
 • การออกเสียง : tendicatena tendicatena
 • การออกเสียง : tendopoli tendopoli
 • การออกเสียง : tenerezza tenerezza
 • การออกเสียง : tenero tenero
 • การออกเสียง : tenore tenore
 • การออกเสียง : tensione tensione
 • การออกเสียง : tentativo tentativo
 • การออกเสียง : tentatore tentatore
 • การออกเสียง : tentazione tentazione
 • การออกเสียง : tentennamento tentennamento
 • การออกเสียง : tenzone tenzone
 • การออกเสียง : teodicea teodicea
 • การออกเสียง : teoria teoria
 • การออกเสียง : teorico teorico
 • การออกเสียง : termine termine
 • การออกเสียง : termometro termometro
 • การออกเสียง : terrapieno terrapieno
 • การออกเสียง : terrazza terrazza
 • การออกเสียง : terrazzino terrazzino
 • การออกเสียง : terremoto terremoto
 • การออกเสียง : terreno terreno
 • การออกเสียง : territorio territorio
 • การออกเสียง : terrore terrore
 • การออกเสียง : terrorista terrorista
 • การออกเสียง : tersezza tersezza
 • การออกเสียง : terzetto terzetto
 • การออกเสียง : tesa tesa
 • การออกเสียง : tesoro tesoro
 • การออกเสียง : tesoruccio tesoruccio
 • การออกเสียง : tesseramento tesseramento
 • การออกเสียง : tesserato tesserato
 • การออกเสียง : tesserino tesserino
 • การออกเสียง : tessuto tessuto
 • การออกเสียง : test test
 • การออกเสียง : testa testa
 • การออกเสียง : testardaggine testardaggine
 • การออกเสียง : testata testata
 • การออกเสียง : testiera testiera
 • การออกเสียง : testificazione testificazione
 • การออกเสียง : testimone testimone
 • การออกเสียง : testimonianza testimonianza
 • การออกเสียง : testo testo
 • การออกเสียง : tetraggine tetraggine
 • การออกเสียง : tetrarca tetrarca
 • การออกเสียง : tetrarcato tetrarcato
 • การออกเสียง : tetrarchia tetrarchia
 • การออกเสียง : tettarella tettarella
 • การออกเสียง : tetto tetto
 • การออกเสียง : tettola tettola
 • การออกเสียง : tettuccio tettuccio
 • การออกเสียง : teurgia teurgia
 • การออกเสียง : tiade tiade
 • การออกเสียง : tiara tiara
 • การออกเสียง : tiepidezza tiepidezza
 • การออกเสียง : Tifone Tifone
 • การออกเสียง : tifoso tifoso
 • การออกเสียง : timbratura timbratura
 • การออกเสียง : timbro timbro
 • การออกเสียง : timone timone
 • การออกเสียง : timoneria timoneria
 • การออกเสียง : timoniera timoniera
 • การออกเสียง : timore timore
 • การออกเสียง : timpano timpano
 • การออกเสียง : tinnio tinnio
 • การออกเสียง : Tino Tino
 • การออกเสียง : tinta tinta
 • การออกเสียง : tintarella tintarella
 • การออกเสียง : tinteggiatura tinteggiatura
 • การออกเสียง : tintinnio tintinnio
 • การออกเสียง : tintura tintura
 • การออกเสียง : tipizzazione tipizzazione
 • การออกเสียง : tipo tipo
 • การออกเสียง : tipografia tipografia
 • การออกเสียง : tipografo tipografo
 • การออกเสียง : tipologia tipologia
 • การออกเสียง : tipometria tipometria
 • การออกเสียง : tipometro tipometro
 • การออกเสียง : tiptologia tiptologia
 • การออกเสียง : tipula tipula
 • การออกเสียง : tira tira
 • การออกเสียง : tirabaci tirabaci
 • การออกเสียง : tirabozze tirabozze
 • การออกเสียง : tirabrace tirabrace
 • การออกเสียง : tirabusciò tirabusciò
 • การออกเสียง : tiracatena tiracatena
 • การออกเสียง : tiraforme tiraforme
 • การออกเสียง : tiraggio tiraggio
 • การออกเสียง : tiralatte tiralatte
 • การออกเสียง : tiralinee tiralinee
 • การออกเสียง : tiraloro tiraloro
 • การออกเสียง : tiramisù tiramisù
 • การออกเสียง : tiranneggiamento tiranneggiamento
 • การออกเสียง : tirannia tirannia
 • การออกเสียง : tirannicida tirannicida
 • การออกเสียง : tirannicidio tirannicidio
 • การออกเสียง : tirannide tirannide