ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : teleelaborazione teleelaborazione
 • การออกเสียง : telefax telefax
 • การออกเสียง : teleferica teleferica
 • การออกเสียง : teleferista teleferista
 • การออกเสียง : telefilm telefilm
 • การออกเสียง : telefonata telefonata
 • การออกเสียง : telefonia telefonia
 • การออกเสียง : telefonino telefonino
 • การออกเสียง : telefonista telefonista
 • การออกเสียง : telefono telefono
 • การออกเสียง : telefono pubblico telefono pubblico
 • การออกเสียง : telefotografia telefotografia
 • การออกเสียง : telegenia telegenia
 • การออกเสียง : telegrafia telegrafia
 • การออกเสียง : telegrafico telegrafico
 • การออกเสียง : telegrafista telegrafista
 • การออกเสียง : telegrafo telegrafo
 • การออกเสียง : telegramma telegramma
 • การออกเสียง : teleguida teleguida
 • การออกเสียง : teleinformatica teleinformatica
 • การออกเสียง : telelaser telelaser
 • การออกเสียง : telelavoro telelavoro
 • การออกเสียง : telemanipolatore telemanipolatore
 • การออกเสียง : telematica telematica
 • การออกเสียง : telemeccanica telemeccanica
 • การออกเสียง : telemedicina telemedicina
 • การออกเสียง : telemessaggio telemessaggio
 • การออกเสียง : telemetrista telemetrista
 • การออกเสียง : telemetro telemetro
 • การออกเสียง : telemisura telemisura
 • การออกเสียง : telemisurazione telemisurazione
 • การออกเสียง : telenotiziario telenotiziario
 • การออกเสียง : Telenovela Telenovela
 • การออกเสียง : teleobiettivo teleobiettivo
 • การออกเสียง : teleordering teleordering
 • การออกเสียง : telepass telepass
 • การออกเสียง : telepatia telepatia
 • การออกเสียง : telepedaggio telepedaggio
 • การออกเสียง : telepilotaggio telepilotaggio
 • การออกเสียง : telepredicatore telepredicatore
 • การออกเสียง : teleprogramma teleprogramma
 • การออกเสียง : telepromozione telepromozione
 • การออกเสียง : telequiz telequiz
 • การออกเสียง : teleregolazione teleregolazione
 • การออกเสียง : teleria teleria
 • การออกเสียง : telericevente telericevente
 • การออกเสียง : telerilevamento telerilevamento
 • การออกเสียง : teleripetitore teleripetitore
 • การออกเสียง : teleripresa teleripresa
 • การออกเสียง : teleriscaldamento teleriscaldamento
 • การออกเสียง : telero telero
 • การออกเสียง : teleromanzo teleromanzo
 • การออกเสียง : teleruttore teleruttore
 • การออกเสียง : teleschermo teleschermo
 • การออกเสียง : telescopia telescopia
 • การออกเสียง : telescopio telescopio
 • การออกเสียง : telescrivente telescrivente
 • การออกเสียง : telescriventista telescriventista
 • การออกเสียง : telescuola telescuola
 • การออกเสียง : telesegnalazione telesegnalazione
 • การออกเสียง : teleselezione teleselezione
 • การออกเสียง : telesensore telesensore
 • การออกเสียง : telesoccorso telesoccorso
 • การออกเสียง : telesorveglianza telesorveglianza
 • การออกเสียง : telespettatore telespettatore
 • การออกเสียง : telestesia telestesia
 • การออกเสียง : telestrumento telestrumento
 • การออกเสียง : teletex teletex
 • การออกเสียง : teletrasmissione teletrasmissione
 • การออกเสียง : teletrasmittente teletrasmittente
 • การออกเสียง : teleutente teleutente
 • การออกเสียง : televendita televendita
 • การออกเสียง : televenditore televenditore
 • การออกเสียง : televideo televideo
 • การออกเสียง : televisione televisione
 • การออกเสียง : televisore televisore
 • การออกเสียง : televoto televoto
 • การออกเสียง : telferaggio telferaggio
 • การออกเสียง : tellurio tellurio
 • การออกเสียง : telo telo
 • การออกเสียง : telone telone
 • การออกเสียง : tematica tematica
 • การออกเสียง : temerarietà temerarietà
 • การออกเสียง : tempaccio tempaccio
 • การออกเสียง : temperalapis temperalapis
 • การออกเสียง : temperamento temperamento
 • การออกเสียง : temperamine temperamine
 • การออกเสียง : temperanza temperanza
 • การออกเสียง : temperatore temperatore
 • การออกเสียง : tempesta tempesta
 • การออกเสียง : tempestio tempestio
 • การออกเสียง : tempiale tempiale
 • การออกเสียง : tempismo tempismo
 • การออกเสียง : tempista tempista
 • การออกเสียง : tempistica tempistica
 • การออกเสียง : temporale temporale
 • การออกเสียง : temporalesco temporalesco
 • การออกเสียง : temporalità temporalità
 • การออกเสียง : temporaneità temporaneità
 • การออกเสียง : temporeggiamento temporeggiamento