ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : tapa tapa
 • การออกเสียง : tapino tapino
 • การออกเสียง : tapioca tapioca
 • การออกเสียง : tapiro tapiro
 • การออกเสียง : tappa tappa
 • การออกเสียง : tappabuchi tappabuchi
 • การออกเสียง : tapparella tapparella
 • การออกเสียง : tapparellista tapparellista
 • การออกเสียง : tappatrice tappatrice
 • การออกเสียง : tappete tappete
 • การออกเสียง : tappetino tappetino
 • การออกเสียง : tappeto tappeto
 • การออกเสียง : tappezzeria tappezzeria
 • การออกเสียง : tappezziere tappezziere
 • การออกเสียง : tappo tappo
 • การออกเสียง : tappone tappone
 • การออกเสียง : tapsia tapsia
 • การออกเสียง : tarabugino tarabugino
 • การออกเสียง : tarabugio tarabugio
 • การออกเสียง : tarabusino tarabusino
 • การออกเสียง : tarabuso tarabuso
 • การออกเสียง : tarallo tarallo
 • การออกเสียง : taralluccio taralluccio
 • การออกเสียง : tarantella tarantella
 • การออกเสียง : tarantello tarantello
 • การออกเสียง : tarantiello tarantiello
 • การออกเสียง : tarantismo tarantismo
 • การออกเสียง : tarantola tarantola
 • การออกเสียง : tarantolino tarantolino
 • การออกเสียง : tarantolismo tarantolismo
 • การออกเสียง : tarassaco tarassaco
 • การออกเสียง : taratore taratore
 • การออกเสียง : taratura taratura
 • การออกเสียง : tarchia tarchia
 • การออกเสียง : tarchiato tarchiato
 • การออกเสียง : tardando tardando
 • การออกเสียง : tardanza tardanza
 • การออกเสียง : tardezza tardezza
 • การออกเสียง : tardigradi tardigradi
 • การออกเสียง : tardività tardività
 • การออกเสียง : tardizia tardizia
 • การออกเสียง : tardona tardona
 • การออกเสียง : targatura targatura
 • การออกเสียง : targhetta targhetta
 • การออกเสียง : targhettatrice targhettatrice
 • การออกเสียง : targhino targhino
 • การออกเสียง : targone targone
 • การออกเสียง : tariffa tariffa
 • การออกเสียง : tariffario tariffario
 • การออกเสียง : tarlatana tarlatana
 • การออกเสียง : tarlatura tarlatura
 • การออกเสียง : tarlo tarlo
 • การออกเสียง : tarma tarma
 • การออกเสียง : tarmica tarmica
 • การออกเสียง : tarocco tarocco
 • การออกเสียง : tarozzo tarozzo
 • การออกเสียง : tarpano tarpano
 • การออกเสียง : tarpatura tarpatura
 • การออกเสียง : tarsalgia tarsalgia
 • การออกเสียง : tarsia tarsia
 • การออกเสียง : tarsio tarsio
 • การออกเสียง : tarsiospettro tarsiospettro
 • การออกเสียง : tarso tarso
 • การออกเสียง : Tartaglia Tartaglia
 • การออกเสียง : tartagliamento tartagliamento
 • การออกเสียง : tartaglione tartaglione
 • การออกเสียง : tartan tartan
 • การออกเสียง : tartana tartana
 • การออกเสียง : tartanone tartanone
 • การออกเสียง : tartaro tartaro
 • การออกเสียง : tartaruga tartaruga
 • การออกเสียง : tartassamento tartassamento
 • การออกเสียง : tartina tartina
 • การออกเสียง : tartrato tartrato
 • การออกเสียง : tartufaia tartufaia
 • การออกเสียง : tartufaio tartufaio
 • การออกเสียง : tartuferia tartuferia
 • การออกเสียง : tartuficoltore tartuficoltore
 • การออกเสียง : tartuficoltura tartuficoltura
 • การออกเสียง : tartuficultore tartuficultore
 • การออกเสียง : tartuficultura tartuficultura
 • การออกเสียง : tasca tasca
 • การออกเสียง : tascapane tascapane
 • การออกเสียง : tascata tascata
 • การออกเสียง : taschina taschina
 • การออกเสียง : taschino taschino
 • การออกเสียง : taso taso
 • การออกเสียง : tassa tassa
 • การออกเสียง : tassabilità tassabilità
 • การออกเสียง : tassacee tassacee
 • การออกเสียง : tassametro tassametro
 • การออกเสียง : tassata tassata
 • การออกเสียง : tassatività tassatività
 • การออกเสียง : tassatore tassatore
 • การออกเสียง : tassazione tassazione
 • การออกเสียง : tassellamento tassellamento
 • การออกเสียง : tassellatrice tassellatrice
 • การออกเสียง : tassellatura tassellatura
 • การออกเสียง : tassello tassello
 • การออกเสียง : tassì tassì