ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : soprappaga soprappaga
 • การออกเสียง : soprapparto soprapparto
 • การออกเสียง : soprappensiero soprappensiero
 • การออกเสียง : soprapporta soprapporta
 • การออกเสียง : soprapprofitto soprapprofitto
 • การออกเสียง : soprariscaldamento soprariscaldamento
 • การออกเสียง : soprascarpa soprascarpa
 • การออกเสียง : soprassalto soprassalto
 • การออกเสียง : soprassaturazione soprassaturazione
 • การออกเสียง : soprassegno soprassegno
 • การออกเสียง : soprassello soprassello
 • การออกเสียง : soprassicurazione soprassicurazione
 • การออกเสียง : soprassoglio soprassoglio
 • การออกเสียง : soprassoldo soprassoldo
 • การออกเสียง : soprassuola soprassuola
 • การออกเสียง : soprassuolo soprassuolo
 • การออกเสียง : soprastallia soprastallia
 • การออกเสียง : sopratassa sopratassa
 • การออกเสียง : sopratitolo sopratitolo
 • การออกเสียง : sopratonica sopratonica
 • การออกเสียง : soprattacco soprattacco
 • การออกเสียง : soprattassa soprattassa
 • การออกเสียง : soprattenda soprattenda
 • การออกเสียง : soprattitolo soprattitolo
 • การออกเสียง : sopravanzo sopravanzo
 • การออกเสียง : sopravento sopravento
 • การออกเสียง : sopravvalutazione sopravvalutazione
 • การออกเสียง : sopravvenienza sopravvenienza
 • การออกเสียง : sopravvento sopravvento
 • การออกเสียง : sopravvenuta sopravvenuta
 • การออกเสียง : sopravveste sopravveste
 • การออกเสียง : sopravvitto sopravvitto
 • การออกเสียง : sopravvivenza sopravvivenza
 • การออกเสียง : sopredificazione sopredificazione
 • การออกเสียง : soprelevamento soprelevamento
 • การออกเสียง : soprintendente soprintendente
 • การออกเสียง : sopruso sopruso
 • การออกเสียง : soqquadro soqquadro
 • การออกเสียง : soracciglio soracciglio
 • การออกเสียง : sordina sordina
 • การออกเสียง : sordo sordo
 • การออกเสียง : sorgente sorgente
 • การออกเสียง : sornione sornione
 • การออกเสียง : sorpasso sorpasso
 • การออกเสียง : sorpresa sorpresa
 • การออกเสียง : sorrisi sorrisi
 • การออกเสียง : sorriso sorriso
 • การออกเสียง : sorte sorte
 • การออกเสียง : sortita sortita
 • การออกเสียง : sorvegliante sorvegliante
 • การออกเสียง : sorveglianza sorveglianza
 • การออกเสียง : sorvolo sorvolo
 • การออกเสียง : sosia sosia
 • การออกเสียง : sospensione sospensione
 • การออกเสียง : sospetto sospetto
 • การออกเสียง : sospiro sospiro
 • การออกเสียง : sostantivo sostantivo
 • การออกเสียง : sostanza sostanza
 • การออกเสียง : sostegno sostegno
 • การออกเสียง : sostenitore sostenitore
 • การออกเสียง : sostentamento sostentamento
 • การออกเสียง : sostituto sostituto
 • การออกเสียง : sostrato sostrato
 • การออกเสียง : sottana sottana
 • การออกเสียง : sotterfugio sotterfugio
 • การออกเสียง : sotterraneo sotterraneo
 • การออกเสียง : sottigliezza sottigliezza
 • การออกเสียง : sottinteso sottinteso
 • การออกเสียง : sottobicchiere sottobicchiere
 • การออกเสียง : sottobosco sottobosco
 • การออกเสียง : sottobottiglia sottobottiglia
 • การออกเสียง : sottobriglia sottobriglia
 • การออกเสียง : sottocapo sottocapo
 • การออกเสียง : sottoccupazione sottoccupazione
 • การออกเสียง : sottocipria sottocipria
 • การออกเสียง : sottoclasse sottoclasse
 • การออกเสียง : sottocoda sottocoda
 • การออกเสียง : sottocodice sottocodice
 • การออกเสียง : sottocommissione sottocommissione
 • การออกเสียง : sottoconsumo sottoconsumo
 • การออกเสียง : sottocoppa sottocoppa
 • การออกเสียง : sottocorrente sottocorrente
 • การออกเสียง : sottocoscio sottocoscio
 • การออกเสียง : sottocultura sottocultura
 • การออกเสียง : sottocuoco sottocuoco
 • การออกเสียง : sottodialetto sottodialetto
 • การออกเสียง : sottodimensionamento sottodimensionamento
 • การออกเสียง : sottodivisione sottodivisione
 • การออกเสียง : sottodominante sottodominante
 • การออกเสียง : sottoesposizione sottoesposizione
 • การออกเสียง : sottofalda sottofalda
 • การออกเสียง : sottofamiglia sottofamiglia
 • การออกเสียง : sottofascia sottofascia
 • การออกเสียง : sottofinale sottofinale
 • การออกเสียง : sottofinestra sottofinestra
 • การออกเสียง : sottofondazione sottofondazione
 • การออกเสียง : sottofondo sottofondo
 • การออกเสียง : sottogenere sottogenere
 • การออกเสียง : sottogiacca sottogiacca
 • การออกเสียง : sottogola sottogola