ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : riconvenzione riconvenzione
 • การออกเสียง : ricordo ricordo
 • การออกเสียง : ricorrenza ricorrenza
 • การออกเสียง : ricorso ricorso
 • การออกเสียง : ricostituzione ricostituzione
 • การออกเสียง : ricovero ricovero
 • การออกเสียง : ricusa ricusa
 • การออกเสียง : ricusazione ricusazione
 • การออกเสียง : ridarella ridarella
 • การออกเสียง : ridda ridda
 • การออกเสียง : ridefinizione ridefinizione
 • การออกเสียง : ridicolaggine ridicolaggine
 • การออกเสียง : ridicolezza ridicolezza
 • การออกเสียง : ridimensionamento ridimensionamento
 • การออกเสียง : ridipintura ridipintura
 • การออกเสียง : ridondanza ridondanza
 • การออกเสียง : riduzione riduzione
 • การออกเสียง : riempimento riempimento
 • การออกเสียง : rientranza rientranza
 • การออกเสียง : rientro rientro
 • การออกเสียง : riesame riesame
 • การออกเสียง : riferimento riferimento
 • การออกเสียง : rifiutato rifiutato
 • การออกเสียง : rifiuto rifiuto
 • การออกเสียง : riflessione riflessione
 • การออกเสียง : riflessività riflessività
 • การออกเสียง : riflesso patellare riflesso patellare
 • การออกเสียง : riflessologia riflessologia
 • การออกเสียง : riflusso riflusso
 • การออกเสียง : rifocillamento rifocillamento
 • การออกเสียง : riforma riforma
 • การออกเสียง : rifornimento rifornimento
 • การออกเสียง : rifugio rifugio
 • การออกเสียง : rigattiere rigattiere
 • การออกเสียง : rigatura rigatura
 • การออกเสียง : rigetto rigetto
 • การออกเสียง : rigidità rigidità
 • การออกเสียง : rigoglio rigoglio
 • การออกเสียง : rigoglioso rigoglioso
 • การออกเสียง : rigore rigore
 • การออกเสียง : rigorosità rigorosità
 • การออกเสียง : riguardo riguardo
 • การออกเสียง : rigurgito rigurgito
 • การออกเสียง : rilassamento rilassamento
 • การออกเสียง : rilassatezza rilassatezza
 • การออกเสียง : rilegatore rilegatore
 • การออกเสียง : rilevamento rilevamento
 • การออกเสียง : rilevanza rilevanza
 • การออกเสียง : rilevazione rilevazione
 • การออกเสียง : rilievo rilievo
 • การออกเสียง : rimando rimando
 • การออกเสียง : rimanenza rimanenza
 • การออกเสียง : rimbalzo rimbalzo
 • การออกเสียง : rimedio rimedio
 • การออกเสียง : rimescolio rimescolio
 • การออกเสียง : rimorso rimorso
 • การออกเสียง : rimostranza rimostranza
 • การออกเสียง : rimozione rimozione
 • การออกเสียง : rimpianto rimpianto
 • การออกเสียง : rimpiattino rimpiattino
 • การออกเสียง : rimprovero rimprovero
 • การออกเสียง : rincorsa rincorsa
 • การออกเสียง : rincrescimento rincrescimento
 • การออกเสียง : rinculo rinculo
 • การออกเสียง : rinfrescata rinfrescata
 • การออกเสียง : ringhio ringhio
 • การออกเสียง : ringraziamento ringraziamento
 • การออกเสียง : rinnegamento rinnegamento
 • การออกเสียง : rinnovo rinnovo
 • การออกเสียง : rinomanza rinomanza
 • การออกเสียง : rinsecchito rinsecchito
 • การออกเสียง : rintocco rintocco
 • การออกเสียง : rinuncia rinuncia
 • การออกเสียง : rinvio rinvio
 • การออกเสียง : riordino riordino
 • การออกเสียง : riparazione riparazione
 • การออกเสียง : riparo riparo
 • การออกเสียง : ripartizione ripartizione
 • การออกเสียง : ripassata ripassata
 • การออกเสียง : ripecussione ripecussione
 • การออกเสียง : ripetizione ripetizione
 • การออกเสียง : ripicca ripicca
 • การออกเสียง : ripiegamento ripiegamento
 • การออกเสียง : ripiego ripiego
 • การออกเสียง : riposo riposo
 • การออกเสียง : riprensione riprensione
 • การออกเสียง : ripresa ripresa
 • การออกเสียง : ripristino ripristino
 • การออกเสียง : riprodotto riprodotto
 • การออกเสียง : riproduzione riproduzione
 • การออกเสียง : Riprova Riprova
 • การออกเสียง : riprovazione riprovazione
 • การออกเสียง : ripudio ripudio
 • การออกเสียง : ripugnanza ripugnanza
 • การออกเสียง : ripulimento ripulimento
 • การออกเสียง : ripulisti ripulisti
 • การออกเสียง : risaia risaia
 • การออกเสียง : risalita risalita
 • การออกเสียง : risarcimento risarcimento
 • การออกเสียง : riscaldamento riscaldamento