ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : responsabilità responsabilità
 • การออกเสียง : responso responso
 • การออกเสียง : ressa ressa
 • การออกเสียง : resto resto
 • การออกเสียง : restringimento restringimento
 • การออกเสียง : retaggio retaggio
 • การออกเสียง : reticolo reticolo
 • การออกเสียง : retorica retorica
 • การออกเสียง : retrazione retrazione
 • การออกเสียง : retro retro
 • การออกเสียง : retroattività retroattività
 • การออกเสียง : retrobottega retrobottega
 • การออกเสียง : retrocamera retrocamera
 • การออกเสียง : retrocarica retrocarica
 • การออกเสียง : retrocessione retrocessione
 • การออกเสียง : retrocucina retrocucina
 • การออกเสียง : retrodatazione retrodatazione
 • การออกเสียง : retroflessione retroflessione
 • การออกเสียง : retrofrontespizio retrofrontespizio
 • การออกเสียง : retrogradazione retrogradazione
 • การออกเสียง : retrogressione retrogressione
 • การออกเสียง : retroguardia retroguardia
 • การออกเสียง : retrogusto retrogusto
 • การออกเสียง : retronebbia retronebbia
 • การออกเสียง : retropalco retropalco
 • การออกเสียง : retrorazzo retrorazzo
 • การออกเสียง : retrosapore retrosapore
 • การออกเสียง : retroscena retroscena
 • การออกเสียง : retrostanza retrostanza
 • การออกเสียง : retroterra retroterra
 • การออกเสียง : retrotreno retrotreno
 • การออกเสียง : retrovendita retrovendita
 • การออกเสียง : retroversione retroversione
 • การออกเสียง : retrovia retrovia
 • การออกเสียง : retrovisore retrovisore
 • การออกเสียง : retta retta
 • การออกเสียง : rettangolare rettangolare
 • การออกเสียง : rettifica rettifica
 • การออกเสียง : rettificatore rettificatore
 • การออกเสียง : rettificatura rettificatura
 • การออกเสียง : rettilario rettilario
 • การออกเสียง : rettilineo rettilineo
 • การออกเสียง : rettitudine rettitudine
 • การออกเสียง : retto retto
 • การออกเสียง : rettorato rettorato
 • การออกเสียง : rettore rettore
 • การออกเสียง : reverbero reverbero
 • การออกเสียง : reverendo reverendo
 • การออกเสียง : reversibilità reversibilità
 • การออกเสียง : reversina reversina
 • การออกเสียง : revisore revisore
 • การออกเสียง : revivalismo revivalismo
 • การออกเสียง : revivalista revivalista
 • การออกเสียง : reviviscenza reviviscenza
 • การออกเสียง : revoca revoca
 • การออกเสียง : revocabilità revocabilità
 • การออกเสียง : revocamento revocamento
 • การออกเสียง : revocatore revocatore
 • การออกเสียง : revocazione revocazione
 • การออกเสียง : revolverata revolverata
 • การออกเสียง : rezzaglio rezzaglio
 • การออกเสียง : rezzo rezzo
 • การออกเสียง : riacutizzazione riacutizzazione
 • การออกเสียง : rialzo rialzo
 • การออกเสียง : riassorbimento riassorbimento
 • การออกเสียง : riassunto riassunto
 • การออกเสียง : riavvicinamento riavvicinamento
 • การออกเสียง : ribadimento ribadimento
 • การออกเสียง : ribaditoio ribaditoio
 • การออกเสียง : ribaditrice ribaditrice
 • การออกเสียง : ribalta ribalta
 • การออกเสียง : ribaltina ribaltina
 • การออกเสียง : ribassamento ribassamento
 • การออกเสียง : ribasso ribasso
 • การออกเสียง : ribelle ribelle
 • การออกเสียง : ribellione ribellione
 • การออกเสียง : ricaduta ricaduta
 • การออกเสียง : ricalco ricalco
 • การออกเสียง : ricamo ricamo
 • การออกเสียง : ricavato ricavato
 • การออกเสียง : ricavo ricavo
 • การออกเสียง : riccastro riccastro
 • การออกเสียง : ricchezza ricchezza
 • การออกเสียง : ricciolo ricciolo
 • การออกเสียง : ricco ricco
 • การออกเสียง : riccone riccone
 • การออกเสียง : ricerca ricerca
 • การออกเสียง : ricercatezza ricercatezza
 • การออกเสียง : ricettacolo ricettacolo
 • การออกเสียง : ricetto ricetto
 • การออกเสียง : ricevimento ricevimento
 • การออกเสียง : ricevitore ricevitore
 • การออกเสียง : ricezione ricezione
 • การออกเสียง : richiamo richiamo
 • การออกเสียง : richiedente richiedente
 • การออกเสียง : richiesta richiesta
 • การออกเสียง : rickettiosi rickettiosi
 • การออกเสียง : ricognitore ricognitore
 • การออกเสียง : ricongiungimento ricongiungimento
 • การออกเสียง : riconoscimento riconoscimento