ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : registrazione registrazione
 • การออกเสียง : registro registro
 • การออกเสียง : regno regno
 • การออกเสียง : regola regola
 • การออกเสียง : regolamentato regolamentato
 • การออกเสียง : regolamentazione regolamentazione
 • การออกเสียง : regolamento regolamento
 • การออกเสียง : regolarista regolarista
 • การออกเสียง : regolarità regolarità
 • การออกเสียง : regolarizzazione regolarizzazione
 • การออกเสียง : regolata regolata
 • การออกเสียง : regolatezza regolatezza
 • การออกเสียง : regolato regolato
 • การออกเสียง : regolatore regolatore
 • การออกเสียง : regolazione regolazione
 • การออกเสียง : regolo regolo
 • การออกเสียง : regressione regressione
 • การออกเสียง : regresso regresso
 • การออกเสียง : reidratazione reidratazione
 • การออกเสียง : reietto reietto
 • การออกเสียง : reiezione reiezione
 • การออกเสียง : reimbarco reimbarco
 • การออกเสียง : reimpaginatura reimpaginatura
 • การออกเสียง : reimpaginazione reimpaginazione
 • การออกเสียง : reimpiego reimpiego
 • การออกเสียง : reimpostazione reimpostazione
 • การออกเสียง : reimpressione reimpressione
 • การออกเสียง : reincarico reincarico
 • การออกเสียง : reincarnazione reincarnazione
 • การออกเสียง : reinfezione reinfezione
 • การออกเสียง : reingaggio reingaggio
 • การออกเสียง : reingresso reingresso
 • การออกเสียง : reinnesto reinnesto
 • การออกเสียง : reinscrizione reinscrizione
 • การออกเสียง : reinserimento reinserimento
 • การออกเสียง : reintegrabilità reintegrabilità
 • การออกเสียง : reintegramento reintegramento
 • การออกเสียง : reintegratore reintegratore
 • การออกเสียง : reintegrazione reintegrazione
 • การออกเสียง : reintegro reintegro
 • การออกเสียง : reinvestimento reinvestimento
 • การออกเสียง : reinvestitura reinvestitura
 • การออกเสียง : reislamizzazione reislamizzazione
 • การออกเสียง : reità reità
 • การออกเสียง : reiterazione reiterazione
 • การออกเสียง : reiziano reiziano
 • การออกเสียง : relativismo relativismo
 • การออกเสียง : relativista relativista
 • การออกเสียง : relatività relatività
 • การออกเสียง : relatore relatore
 • การออกเสียง : relazionalismo relazionalismo
 • การออกเสียง : relazionalista relazionalista
 • การออกเสียง : relazione relazione
 • การออกเสียง : relegazione relegazione
 • การออกเสียง : religione religione
 • การออกเสียง : religiosità religiosità
 • การออกเสียง : religioso religioso
 • การออกเสียง : reliquia reliquia
 • การออกเสียง : reliquiario reliquiario
 • การออกเสียง : relitto relitto
 • การออกเสียง : remata remata
 • การออกเสียง : rematore rematore
 • การออกเสียง : rembata rembata
 • การออกเสียง : remeggio remeggio
 • การออกเสียง : remigamento remigamento
 • การออกเสียง : remigatore remigatore
 • การออกเสียง : reminiscenza reminiscenza
 • การออกเสียง : remissione remissione
 • การออกเสียง : remissività remissività
 • การออกเสียง : remissoria remissoria
 • การออกเสียง : remittenza remittenza
 • การออกเสียง : rendiconto rendiconto
 • การออกเสียง : rendita rendita
 • การออกเสียง : renitenza renitenza
 • การออกเสียง : repentaglio repentaglio
 • การออกเสียง : reperimento reperimento
 • การออกเสียง : reperto reperto
 • การออกเสียง : repertorio repertorio
 • การออกเสียง : replica replica
 • การออกเสียง : replicazione replicazione
 • การออกเสียง : reprensione reprensione
 • การออกเสียง : repressione repressione
 • การออกเสียง : repressore repressore
 • การออกเสียง : reprimenda reprimenda
 • การออกเสียง : repulisti repulisti
 • การออกเสียง : repulsione repulsione
 • การออกเสียง : repulsore repulsore
 • การออกเสียง : reputazione reputazione
 • การออกเสียง : requie requie
 • การออกเสียง : requisito requisito
 • การออกเสียง : resa resa
 • การออกเสียง : resecazione resecazione
 • การออกเสียง : resezione resezione
 • การออกเสียง : residente residente
 • การออกเสียง : residuato residuato
 • การออกเสียง : residuo residuo
 • การออกเสียง : resistenza resistenza
 • การออกเสียง : respiratore respiratore
 • การออกเสียง : respiro respiro
 • การออกเสียง : responsabile responsabile