ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : rabbia rabbia
 • การออกเสียง : rabbocco rabbocco
 • การออกเสียง : rabbuffo rabbuffo
 • การออกเสียง : raccapriccio raccapriccio
 • การออกเสียง : racchia racchia
 • การออกเสียง : raccoglimento raccoglimento
 • การออกเสียง : raccoglitore raccoglitore
 • การออกเสียง : raccolta raccolta
 • การออกเสียง : raccolto raccolto
 • การออกเสียง : raccomandazione raccomandazione
 • การออกเสียง : racconto racconto
 • การออกเสียง : radiazione radiazione
 • การออกเสียง : radicale radicale
 • การออกเสียง : radice radice
 • การออกเสียง : radiocomunicazione radiocomunicazione
 • การออกเสียง : radiotecnica radiotecnica
 • การออกเสียง : raduno raduno
 • การออกเสียง : rafano rafano
 • การออกเสียง : raffica raffica
 • การออกเสียง : raffigurazione raffigurazione
 • การออกเสียง : raffinamento raffinamento
 • การออกเสียง : raffinatezza raffinatezza
 • การออกเสียง : raffinato raffinato
 • การออกเสียง : raffineria raffineria
 • การออกเสียง : raffio raffio
 • การออกเสียง : rafforzamento rafforzamento
 • การออกเสียง : raffreddamento raffreddamento
 • การออกเสียง : raffronto raffronto
 • การออกเสียง : ragazza ragazza
 • การออกเสียง : ragazze ragazze
 • การออกเสียง : ragazzino ragazzino
 • การออกเสียง : ragazzo ragazzo
 • การออกเสียง : raggio raggio
 • การออกเสียง : raggiro raggiro
 • การออกเสียง : raggrinzamento raggrinzamento
 • การออกเสียง : raggruppamento raggruppamento
 • การออกเสียง : ragguaglio ragguaglio
 • การออกเสียง : ragionamento ragionamento
 • การออกเสียง : ragione ragione
 • การออกเสียง : ragionevolezza ragionevolezza
 • การออกเสียง : ragioniere ragioniere
 • การออกเสียง : ramanzina ramanzina
 • การออกเสียง : ramificazione ramificazione
 • การออกเสียง : rammarico rammarico
 • การออกเสียง : rammendo rammendo
 • การออกเสียง : rammollimento rammollimento
 • การออกเสียง : ramo ramo
 • การออกเสียง : rampa rampa
 • การออกเสียง : rampantismo rampantismo
 • การออกเสียง : ramparo ramparo
 • การออกเสียง : rampinata rampinata
 • การออกเสียง : rampino rampino
 • การออกเสียง : rampista rampista
 • การออกเสียง : rampogna rampogna
 • การออกเสียง : rampollo rampollo
 • การออกเสียง : rampone rampone
 • การออกเสียง : ramponiere ramponiere
 • การออกเสียง : rancidume rancidume
 • การออกเสียง : rancore rancore
 • การออกเสียง : randagismo randagismo
 • การออกเสียง : randellata randellata
 • การออกเสียง : randello randello
 • การออกเสียง : ranghinatura ranghinatura
 • การออกเสียง : rango rango
 • การออกเสียง : rannuvolamento rannuvolamento
 • การออกเสียง : rannuvolato rannuvolato
 • การออกเสียง : rapacità rapacità
 • การออกเสียง : rapida rapida
 • การออกเสียง : rapidità rapidità
 • การออกเสียง : rapimento rapimento
 • การออกเสียง : rapina rapina
 • การออกเสียง : rapinatore rapinatore
 • การออกเสียง : rappezzamento rappezzamento
 • การออกเสียง : rapporto rapporto
 • การออกเสียง : rappresentante rappresentante
 • การออกเสียง : rappresentanza rappresentanza
 • การออกเสียง : rappresentazione rappresentazione
 • การออกเสียง : rapsodia rapsodia
 • การออกเสียง : raro raro
 • การออกเสียง : raschiatura raschiatura
 • การออกเสียง : raschio raschio
 • การออกเสียง : raspa raspa
 • การออกเสียง : rassa rassa
 • การออกเสียง : rassegna rassegna
 • การออกเสียง : rassegnazione rassegnazione
 • การออกเสียง : rassomiglianza rassomiglianza
 • การออกเสียง : rastrellamento rastrellamento
 • การออกเสียง : rastrelliera rastrelliera
 • การออกเสียง : rastremazione rastremazione
 • การออกเสียง : rastro rastro
 • การออกเสียง : rasura rasura
 • การออกเสียง : ratifica ratifica
 • การออกเสียง : ratzingeriano ratzingeriano
 • การออกเสียง : raucedine raucedine
 • การออกเสียง : raviolo raviolo
 • การออกเสียง : ravvicinamento ravvicinamento
 • การออกเสียง : ravviluppamento ravviluppamento
 • การออกเสียง : ravvio ravvio
 • การออกเสียง : ravvivamento ravvivamento
 • การออกเสียง : ravvivatura ravvivatura