ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : quaderno quaderno
 • การออกเสียง : quadrato quadrato
 • การออกเสียง : quadri quadri
 • การออกเสียง : quadrica quadrica
 • การออกเสียง : quadricipite quadricipite
 • การออกเสียง : quadricromia quadricromia
 • การออกเสียง : quadridimensionalità quadridimensionalità
 • การออกเสียง : quadriennalità quadriennalità
 • การออกเสียง : quadriennio quadriennio
 • การออกเสียง : quadrifoglio quadrifoglio
 • การออกเสียง : quadrifonia quadrifonia
 • การออกเสียง : quadriga quadriga
 • การออกเสียง : quadrigato quadrigato
 • การออกเสียง : quadrigetto quadrigetto
 • การออกเสียง : quadriglia quadriglia
 • การออกเสียง : quadrigliati quadrigliati
 • การออกเสียง : quadriglio quadriglio
 • การออกเสียง : quadriglione quadriglione
 • การออกเสียง : quadrilobo quadrilobo
 • การออกเสียง : quadrilocale quadrilocale
 • การออกเสียง : quadrimestralità quadrimestralità
 • การออกเสียง : quadrimestre quadrimestre
 • การออกเสียง : quadrimotore quadrimotore
 • การออกเสียง : quadripartizione quadripartizione
 • การออกเสียง : quadripolarità quadripolarità
 • การออกเสียง : quadripolo quadripolo
 • การออกเสียง : quadriportico quadriportico
 • การออกเสียง : quadrireattore quadrireattore
 • การออกเสียง : quadrireme quadrireme
 • การออกเสียง : quadrista quadrista
 • การออกเสียง : quadrittongo quadrittongo
 • การออกเสียง : quadrivettore quadrivettore
 • การออกเสียง : quadrivio quadrivio
 • การออกเสียง : quadro quadro
 • การออกเสียง : quadrotta quadrotta
 • การออกเสียง : quadruccio quadruccio
 • การออกเสียง : quadrumvirato quadrumvirato
 • การออกเสียง : quadrumviro quadrumviro
 • การออกเสียง : quadrunvirato quadrunvirato
 • การออกเสียง : quadrunviro quadrunviro
 • การออกเสียง : quadrupla quadrupla
 • การออกเสียง : quaglia quaglia
 • การออกเสียง : quagliere quagliere
 • การออกเสียง : qualcosa qualcosa
 • การออกเสียง : Qualcuno Qualcuno
 • การออกเสียง : qualifica qualifica
 • การออกเสียง : qualificato qualificato
 • การออกเสียง : qualità qualità
 • การออกเสียง : quando quando
 • การออกเสียง : quantificazione quantificazione
 • การออกเสียง : quantità quantità
 • การออกเสียง : quantitativo quantitativo
 • การออกเสียง : quarantotto quarantotto
 • การออกเสียง : Quartiere Quartiere
 • การออกเสียง : quartierino quartierino
 • การออกเสียง : querela querela
 • การออกเสียง : questione questione
 • การออกเสียง : questuante questuante
 • การออกเสียง : questurino questurino
 • การออกเสียง : quintale quintale
 • การออกเสียง : quintessenza quintessenza
 • การออกเสียง : quiproquo quiproquo
 • การออกเสียง : quisquilia quisquilia
 • การออกเสียง : quota quota
 • การออกเสียง : quotidianità quotidianità