ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : pistillo pistillo
 • การออกเสียง : pistocco pistocco
 • การออกเสียง : pistola pistola
 • การออกเสียง : pistolenza pistolenza
 • การออกเสียง : pistolenzia pistolenzia
 • การออกเสียง : pistolero pistolero
 • การออกเสียง : pistolese pistolese
 • การออกเสียง : pistolettata pistolettata
 • การออกเสียง : pistoliere pistoliere
 • การออกเสียง : pistolino pistolino
 • การออกเสียง : pistolotto pistolotto
 • การออกเสียง : pistone pistone
 • การออกเสียง : pistore pistore
 • การออกเสียง : pistrice pistrice
 • การออกเสียง : pistrinaio pistrinaio
 • การออกเสียง : pistrino pistrino
 • การออกเสียง : pitaffio pitaffio
 • การออกเสียง : pitagoreismo pitagoreismo
 • การออกเสียง : pitagoricismo pitagoricismo
 • การออกเสียง : pitagorismo pitagorismo
 • การออกเสียง : pitale pitale
 • การออกเสียง : pitecantropo pitecantropo
 • การออกเสียง : pitecia pitecia
 • การออกเสียง : pitia pitia
 • การออกเสียง : pitiriasi pitiriasi
 • การออกเสียง : pitoccheria pitoccheria
 • การออกเสียง : pitocchetto pitocchetto
 • การออกเสียง : pitocco pitocco
 • การออกเสียง : pitometro pitometro
 • การออกเสียง : pitone pitone
 • การออกเสียง : pitonessa pitonessa
 • การออกเสียง : pitonide pitonide
 • การออกเสียง : pitosforo pitosforo
 • การออกเสียง : pittiere pittiere
 • การออกเสียง : pittima pittima
 • การออกเสียง : pittografia pittografia
 • การออกเสียง : pittogramma pittogramma
 • การออกเสียง : pittore pittore
 • การออกเสียง : pittoricismo pittoricismo
 • การออกเสียง : pittoricità pittoricità
 • การออกเสียง : pittosporo pittosporo
 • การออกเสียง : pittura pittura
 • การออกเสียง : pituita pituita
 • การออกเสียง : piuccheperfetto piuccheperfetto
 • การออกเสียง : piuma piuma
 • การออกเสียง : piumaccio piumaccio
 • การออกเสียง : piumaggio piumaggio
 • การออกเสียง : piumaio piumaio
 • การออกเสียง : piumetta piumetta
 • การออกเสียง : piumino piumino
 • การออกเสียง : piumone piumone
 • การออกเสียง : piuolo piuolo
 • การออกเสียง : piuria piuria
 • การออกเสียง : piva piva
 • การออกเสียง : pivello pivello
 • การออกเสียง : piviale piviale
 • การออกเสียง : piviere piviere
 • การออกเสียง : pivieressa pivieressa
 • การออกเสียง : pizia pizia
 • การออกเสียง : pizzaccherino pizzaccherino
 • การออกเสียง : pizzaiolo pizzaiolo
 • การออกเสียง : pizzarda pizzarda
 • การออกเสียง : pizzardone pizzardone
 • การออกเสียง : pizzettaro pizzettaro
 • การออกเสียง : pizzicagnolo pizzicagnolo
 • การออกเสียง : pizzicamento pizzicamento
 • การออกเสียง : pizzicarolo pizzicarolo
 • การออกเสียง : pizzicata pizzicata
 • การออกเสียง : pizzicheria pizzicheria
 • การออกเสียง : pizzico pizzico
 • การออกเสียง : pizzicore pizzicore
 • การออกเสียง : pizzicorino pizzicorino
 • การออกเสียง : pizzicotto pizzicotto
 • การออกเสียง : pizzo pizzo
 • การออกเสียง : pizzocchero pizzocchero
 • การออกเสียง : pizzutello pizzutello
 • การออกเสียง : placabilità placabilità
 • การออกเสียง : placamento placamento
 • การออกเสียง : placca placca
 • การออกเสียง : placcaggio placcaggio
 • การออกเสียง : placcatura placcatura
 • การออกเสียง : placchetta placchetta
 • การออกเสียง : placebo placebo
 • การออกเสียง : placentali placentali
 • การออกเสียง : placentato placentato
 • การออกเสียง : placentazione placentazione
 • การออกเสียง : placentografia placentografia
 • การออกเสียง : placidezza placidezza
 • การออกเสียง : placidità placidità
 • การออกเสียง : placitazione placitazione
 • การออกเสียง : placito placito
 • การออกเสียง : placoderma placoderma
 • การออกเสียง : placoforo placoforo
 • การออกเสียง : plafonatura plafonatura
 • การออกเสียง : plafone plafone
 • การออกเสียง : plafoniera plafoniera
 • การออกเสียง : plaga plaga
 • การออกเสียง : plagiatore plagiatore
 • การออกเสียง : plagio plagio
 • การออกเสียง : plagiocefalia plagiocefalia