ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : pipa pipa
 • การออกเสียง : pipì pipì
 • การออกเสียง : pireliometro pireliometro
 • การออกเสียง : piro piro
 • การออกเสียง : piro-piro piro-piro
 • การออกเสียง : pirocatechina pirocatechina
 • การออกเสียง : piroceramica piroceramica
 • การออกเสียง : pirocervetta pirocervetta
 • การออกเสียง : piroconducibilità piroconducibilità
 • การออกเสียง : pirocorvetta pirocorvetta
 • การออกเสียง : piroelettricità piroelettricità
 • การออกเสียง : piroeliometro piroeliometro
 • การออกเสียง : piroetta piroetta
 • การออกเสียง : pirofila pirofila
 • การออกเสียง : pirofilite pirofilite
 • การออกเสียง : pirofobia pirofobia
 • การออกเสียง : pirofregata pirofregata
 • การออกเสียง : piroga piroga
 • การออกเสียง : pirogallolo pirogallolo
 • การออกเสียง : pirogenazione pirogenazione
 • การออกเสียง : pirogenesi pirogenesi
 • การออกเสียง : pirografia pirografia
 • การออกเสียง : pirografista pirografista
 • การออกเสียง : pirografo pirografo
 • การออกเสียง : piroincisione piroincisione
 • การออกเสียง : piroletta piroletta
 • การออกเสียง : pirolisi pirolisi
 • การออกเสียง : pirolizzatore pirolizzatore
 • การออกเสียง : pirolizzazione pirolizzazione
 • การออกเสียง : pirolo pirolo
 • การออกเสียง : pirolusite pirolusite
 • การออกเสียง : piromagnetismo piromagnetismo
 • การออกเสียง : piromane piromane
 • การออกเสียง : piromania piromania
 • การออกเสียง : piromante piromante
 • การออกเสียง : piromanzia piromanzia
 • การออกเสียง : pirometallurgia pirometallurgia
 • การออกเสียง : pirometria pirometria
 • การออกเสียง : pirometrista pirometrista
 • การออกเสียง : pirometro pirometro
 • การออกเสียง : piromorfite piromorfite
 • การออกเสียง : pirone pirone
 • การออกเสียง : piropeschereccio piropeschereccio
 • การออกเสียง : piroplasma piroplasma
 • การออกเสียง : piroplasmosi piroplasmosi
 • การออกเสียง : piropo piropo
 • การออกเสียง : piroscafo piroscafo
 • การออกเสียง : piroscissione piroscissione
 • การออกเสียง : pirosfera pirosfera
 • การออกเสียง : pirosi pirosi
 • การออกเสียง : pirosolfato pirosolfato
 • การออกเสียง : pirosolfito pirosolfito
 • การออกเสียง : pirossenite pirossenite
 • การออกเสียง : pirosseno pirosseno
 • การออกเสียง : pirotecnia pirotecnia
 • การออกเสียง : pirotecnica pirotecnica
 • การออกเสียง : pirrica pirrica
 • การออกเสียง : pirricchio pirricchio
 • การออกเสียง : pirrichio pirrichio
 • การออกเสียง : pirrofita pirrofita
 • การออกเสียง : pirrolidone pirrolidone
 • การออกเสียง : pirrolo pirrolo
 • การออกเสียง : pirronismo pirronismo
 • การออกเสียง : pirronista pirronista
 • การออกเสียง : pirrotina pirrotina
 • การออกเสียง : pirrotite pirrotite
 • การออกเสียง : piruetta piruetta
 • การออกเสียง : pischello pischello
 • การออกเสียง : piscia piscia
 • การออกเสียง : pisciacane pisciacane
 • การออกเสียง : piscialetto piscialetto
 • การออกเสียง : piscialletto piscialletto
 • การออกเสียง : pisciarella pisciarella
 • การออกเสียง : pisciasangue pisciasangue
 • การออกเสียง : pisciata pisciata
 • การออกเสียง : pisciatoio pisciatoio
 • การออกเสียง : piscicoltore piscicoltore
 • การออกเสียง : piscicoltura piscicoltura
 • การออกเสียง : pisciforme pisciforme
 • การออกเสียง : piscio piscio
 • การออกเสียง : piscione piscione
 • การออกเสียง : pisellaia pisellaia
 • การออกเสียง : pisellaio pisellaio
 • การออกเสียง : pisello pisello
 • การออกเสียง : pisellone pisellone
 • การออกเสียง : pisiforme pisiforme
 • การออกเสียง : pisolite pisolite
 • การออกเสียง : pispiglio pispiglio
 • การออกเสียง : pispino pispino
 • การออกเสียง : pispola pispola
 • การออกเสียง : pispolone pispolone
 • การออกเสียง : pissetta pissetta
 • การออกเสียง : pisside pisside
 • การออกเสียง : pissipissi pissipissi
 • การออกเสียง : pista pista
 • การออกเสียง : pistacchiata pistacchiata
 • การออกเสียง : pistacchio pistacchio
 • การออกเสียง : pistagna pistagna
 • การออกเสียง : pistaiolo pistaiolo
 • การออกเสียง : pistatrice pistatrice