ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : pettinata pettinata
 • การออกเสียง : pettinatura pettinatura
 • การออกเสียง : pettirosso pettirosso
 • การออกเสียง : petto petto
 • การออกเสียง : pezza pezza
 • การออกเสียง : pezzente pezzente
 • การออกเสียง : pezzetto pezzetto
 • การออกเสียง : pezzo pezzo
 • การออกเสียง : pezzotto pezzotto
 • การออกเสียง : piacere piacere
 • การออกเสียง : piacevolezza piacevolezza
 • การออกเสียง : piacimento piacimento
 • การออกเสียง : piaga piaga
 • การออกเสียง : piaggeria piaggeria
 • การออกเสียง : piagnisteo piagnisteo
 • การออกเสียง : piagnucolio piagnucolio
 • การออกเสียง : piagnucolone piagnucolone
 • การออกเสียง : piallaccio piallaccio
 • การออกเสียง : piallata piallata
 • การออกเสียง : piallatore piallatore
 • การออกเสียง : piallatura piallatura
 • การออกเสียง : piana piana
 • การออกเสียง : pianeta pianeta
 • การออกเสียง : pianista pianista
 • การออกเสียง : piano cartesiano piano cartesiano
 • การออกเสียง : pianoforte pianoforte
 • การออกเสียง : pianoro pianoro
 • การออกเสียง : pianoterra pianoterra
 • การออกเสียง : pianta pianta
 • การออกเสียง : piantagione piantagione
 • การออกเสียง : piantana piantana
 • การออกเสียง : piantatoio piantatoio
 • การออกเสียง : piantello piantello
 • การออกเสียง : pianto pianto
 • การออกเสียง : piantonamento piantonamento
 • การออกเสียง : piantone piantone
 • การออกเสียง : piantumazione piantumazione
 • การออกเสียง : pianura pianura
 • การออกเสียง : piastra piastra
 • การออกเสียง : piastrina piastrina
 • การออกเสียง : piastrone piastrone
 • การออกเสียง : piattaforma piattaforma
 • การออกเสียง : piattello piattello
 • การออกเสียง : piattezza piattezza
 • การออกเสียง : piattino piattino
 • การออกเสียง : piatto piatto
 • การออกเสียง : piattume piattume
 • การออกเสียง : piazzata piazzata
 • การออกเสียง : piazzista piazzista
 • การออกเสียง : picca picca
 • การออกเสียง : picchettaggio picchettaggio
 • การออกเสียง : picchiata picchiata
 • การออกเสียง : picchiettatura picchiettatura
 • การออกเสียง : piccineria piccineria
 • การออกเสียง : piccoletto piccoletto
 • การออกเสียง : piccolezza piccolezza
 • การออกเสียง : piccozza piccozza
 • การออกเสียง : piede piede
 • การออกเสียง : piedipiatti piedipiatti
 • การออกเสียง : piedritto piedritto
 • การออกเสียง : piega piega
 • การออกเสียง : piegamento piegamento
 • การออกเสียง : piegatrice piegatrice
 • การออกเสียง : piegatura piegatura
 • การออกเสียง : pieghettatura pieghettatura
 • การออกเสียง : pielografia pielografia
 • การออกเสียง : pielonefrite pielonefrite
 • การออกเสียง : Piemme Piemme
 • การออกเสียง : piena piena
 • การออกเสียง : pienezza pienezza
 • การออกเสียง : pieno pieno
 • การออกเสียง : pietà pietà
 • การออกเสียง : pietanza pietanza
 • การออกเสียง : pietoso pietoso
 • การออกเสียง : pietra pietra
 • การออกเสียง : pietrosità pietrosità
 • การออกเสียง : pigia pigia pigia pigia
 • การออกเสียง : pigiamino pigiamino
 • การออกเสียง : pigiatura pigiatura
 • การออกเสียง : pigionante pigionante
 • การออกเสียง : pigione pigione
 • การออกเสียง : pigmalione pigmalione
 • การออกเสียง : pigmentazione pigmentazione
 • การออกเสียง : pigmeo pigmeo
 • การออกเสียง : pignoleria pignoleria
 • การออกเสียง : pigrizia pigrizia
 • การออกเสียง : pilastro pilastro
 • การออกเสียง : pillacchera pillacchera
 • การออกเสียง : pillola pillola
 • การออกเสียง : pinguedine pinguedine
 • การออกเสียง : pinna pinna
 • การออกเสียง : pinzillacchera pinzillacchera
 • การออกเสียง : pioggerella pioggerella
 • การออกเสียง : pioggerellina pioggerellina
 • การออกเสียง : pioggia pioggia
 • การออกเสียง : piolo piolo
 • การออกเสียง : piombo piombo
 • การออกเสียง : pioniere pioniere
 • การออกเสียง : piovanello piovanello
 • การออกเสียง : piovasco piovasco