ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : pericope pericope
 • การออกเสียง : periderma periderma
 • การออกเสียง : perididimo perididimo
 • การออกเสียง : peridio peridio
 • การออกเสียง : peridotite peridotite
 • การออกเสียง : peridoto peridoto
 • การออกเสียง : peridrolo peridrolo
 • การออกเสียง : perieco perieco
 • การออกเสียง : perielio perielio
 • การออกเสียง : periferia periferia
 • การออกเสียง : periferica periferica
 • การออกเสียง : perifrasi perifrasi
 • การออกเสียง : perigeneta perigeneta
 • การออกเสียง : perigeo perigeo
 • การออกเสียง : periglio periglio
 • การออกเสียง : perigonio perigonio
 • การออกเสียง : perilinfa perilinfa
 • การออกเสียง : perilunio perilunio
 • การออกเสียง : perimetro perimetro
 • การออกเสียง : perimisio perimisio
 • การออกเสียง : perinatalità perinatalità
 • การออกเสียง : perinatologia perinatologia
 • การออกเสียง : perineo perineo
 • การออกเสียง : perioca perioca
 • การออกเสียง : periodicista periodicista
 • การออกเสียง : periodicità periodicità
 • การออกเสียง : periodizzamento periodizzamento
 • การออกเสียง : periodizzazione periodizzazione
 • การออกเสียง : periodo periodo
 • การออกเสียง : periodontite periodontite
 • การออกเสียง : periodonto periodonto
 • การออกเสียง : periodontosi periodontosi
 • การออกเสียง : perioftalmo perioftalmo
 • การออกเสียง : periosteo periosteo
 • การออกเสียง : periostio periostio
 • การออกเสียง : periostite periostite
 • การออกเสียง : peripatetica peripatetica
 • การออกเสียง : peripatetismo peripatetismo
 • การออกเสียง : peripezia peripezia
 • การออกเสียง : periplo periplo
 • การออกเสียง : periscopio periscopio
 • การออกเสียง : perisporiacee perisporiacee
 • การออกเสียง : perissodattili perissodattili
 • การออกเสียง : perissologia perissologia
 • การออกเสียง : peristalsi peristalsi
 • การออกเสียง : peristilio peristilio
 • การออกเสียง : peristoma peristoma
 • การออกเสียง : peritanza peritanza
 • การออกเสียง : peritecio peritecio
 • การออกเสียง : perito perito
 • การออกเสียง : peritoneo peritoneo
 • การออกเสียง : peritonite peritonite
 • การออกเสียง : perittero perittero
 • การออกเสียง : perizia perizia
 • การออกเสียง : perizoma perizoma
 • การออกเสียง : perla perla
 • การออกเสียง : perlagione perlagione
 • การออกเสียง : perlaio perlaio
 • การออกเสียง : perlescenza perlescenza
 • การออกเสียง : perlustrazione perlustrazione
 • การออกเสียง : permanente permanente
 • การออกเสียง : permanenza permanenza
 • การออกเสียง : permesso permesso
 • การออกเสียง : permissivo permissivo
 • การออกเสียง : perniciosità perniciosità
 • การออกเสียง : perno perno
 • การออกเสียง : perorazione perorazione
 • การออกเสียง : perpendicolo perpendicolo
 • การออกเสียง : persecutore persecutore
 • การออกเสียง : perseguitato perseguitato
 • การออกเสียง : perseveranza perseveranza
 • การออกเสียง : persiana persiana
 • การออกเสียง : persistenza persistenza
 • การออกเสียง : persona persona
 • การออกเสียง : personaggio personaggio
 • การออกเสียง : personale personale
 • การออกเสียง : personalità personalità
 • การออกเสียง : persuasione persuasione
 • การออกเสียง : pertinacia pertinacia
 • การออกเสียง : pertinenza pertinenza
 • การออกเสียง : perturbamento perturbamento
 • การออกเสียง : perturbazione perturbazione
 • การออกเสียง : perversione perversione
 • การออกเสียง : pervicacia pervicacia
 • การออกเสียง : pervietà pervietà
 • การออกเสียง : pesantezza pesantezza
 • การออกเสียง : pesapersone pesapersone
 • การออกเสียง : pescaggio pescaggio
 • การออกเสียง : peschereccio peschereccio
 • การออกเสียง : pescheria pescheria
 • การออกเสียง : pescicoltore pescicoltore
 • การออกเสียง : pescicoltura pescicoltura
 • การออกเสียง : peso peso
 • การออกเสียง : pessimismo pessimismo
 • การออกเสียง : pestaggio pestaggio
 • การออกเสียง : pesticida pesticida
 • การออกเสียง : pestilenza pestilenza
 • การออกเสียง : petardo petardo
 • การออกเสียง : petizione petizione
 • การออกเสียง : petrogenesi petrogenesi