ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : patrizi patrizi
 • การออกเสียง : patrizio patrizio
 • การออกเสียง : patronimico patronimico
 • การออกเสียง : patta patta
 • การออกเสียง : patteggiamento patteggiamento
 • การออกเสียง : patto patto
 • การออกเสียง : pattuglia pattuglia
 • การออกเสียง : pattume pattume
 • การออกเสียง : pattumiera pattumiera
 • การออกเสียง : paura paura
 • การออกเสียง : pavidità pavidità
 • การออกเสียง : pavimentazione pavimentazione
 • การออกเสียง : pazienza pazienza
 • การออกเสียง : pazzia pazzia
 • การออกเสียง : pecca pecca
 • การออกเสียง : peccato peccato
 • การออกเสียง : peculio peculio
 • การออกเสียง : pedagogo pedagogo
 • การออกเสียง : pedalata pedalata
 • การออกเสียง : pedana pedana
 • การออกเสียง : pedanteria pedanteria
 • การออกเสียง : pedata pedata
 • การออกเสียง : pedice pedice
 • การออกเสียง : pedilivio pedilivio
 • การออกเสียง : pefezionismo pefezionismo
 • การออกเสียง : peggioramento peggioramento
 • การออกเสียง : pegno pegno
 • การออกเสียง : pelapatate pelapatate
 • การออกเสียง : pelatura pelatura
 • การออกเสียง : pellaccia pellaccia
 • การออกเสียง : Pelle Pelle
 • การออกเสียง : pellicola pellicola
 • การออกเสียง : pellucidità pellucidità
 • การออกเสียง : pelvi pelvi
 • การออกเสียง : pena pena
 • การออกเสียง : penale penale
 • การออกเสียง : penalità penalità
 • การออกเสียง : penalizzazione penalizzazione
 • การออกเสียง : pendaglio pendaglio
 • การออกเสียง : pendente pendente
 • การออกเสียง : pendenza pendenza
 • การออกเสียง : pendio pendio
 • การออกเสียง : pene pene
 • การออกเสียง : peneidi peneidi
 • การออกเสียง : penetrazione penetrazione
 • การออกเสียง : penitenza penitenza
 • การออกเสียง : penna penna
 • การออกเสียง : pennacchio pennacchio
 • การออกเสียง : pennello pennello
 • การออกเสียง : pennino pennino
 • การออกเสียง : pennone pennone
 • การออกเสียง : pensata pensata
 • การออกเสียง : pensatoio pensatoio
 • การออกเสียง : pensatore pensatore
 • การออกเสียง : pensiero pensiero
 • การออกเสียง : pensionante pensionante
 • การออกเสียง : pensione pensione
 • การออกเสียง : pentecoste pentecoste
 • การออกเสียง : pentola pentola
 • การออกเสียง : pentolare pentolare
 • การออกเสียง : pentolino pentolino
 • การออกเสียง : pentolone pentolone
 • การออกเสียง : penuria penuria
 • การออกเสียง : Pepe Pepe
 • การออกเสียง : perbenismo perbenismo
 • การออกเสียง : perbenista perbenista
 • การออกเสียง : percentuale percentuale
 • การออกเสียง : perché perché
 • การออกเสียง : percorrenza percorrenza
 • การออกเสียง : percorso percorso
 • การออกเสียง : percossa percossa
 • การออกเสียง : percussione percussione
 • การออกเสียง : perdizione perdizione
 • การออกเสียง : perdono perdono
 • การออกเสียง : perdutamente perdutamente
 • การออกเสียง : perentorietà perentorietà
 • การออกเสียง : perequazione perequazione
 • การออกเสียง : perfezionamento perfezionamento
 • การออกเสียง : perfezione perfezione
 • การออกเสียง : perfidia perfidia
 • การออกเสียง : perforazione perforazione
 • การออกเสียง : Pergamo Pergamo
 • การออกเสียง : pergolato pergolato
 • การออกเสียง : periadenite periadenite
 • การออกเสียง : perianzio perianzio
 • การออกเสียง : periarterite periarterite
 • การออกเสียง : periartrite periartrite
 • การออกเสียง : periastro periastro
 • การออกเสียง : peribolo peribolo
 • การออกเสียง : pericardio pericardio
 • การออกเสียง : pericardite pericardite
 • การออกเสียง : pericarpio pericarpio
 • การออกเสียง : pericarpo pericarpo
 • การออกเสียง : periciclo periciclo
 • การออกเสียง : periclasio periclasio
 • การออกเสียง : periclo periclo
 • การออกเสียง : pericolo pericolo
 • การออกเสียง : pericolosità pericolosità
 • การออกเสียง : pericondrio pericondrio
 • การออกเสียง : pericondrite pericondrite