ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : paradenzio paradenzio
 • การออกเสียง : paradisea paradisea
 • การออกเสียง : paradiso paradiso
 • การออกเสียง : paradorso paradorso
 • การออกเสียง : paradossalità paradossalità
 • การออกเสียง : paradosso paradosso
 • การออกเสียง : paraemoglobina paraemoglobina
 • การออกเสียง : parafa parafa
 • การออกเสียง : parafango parafango
 • การออกเสียง : parafarmaceutico parafarmaceutico
 • การออกเสียง : parafarmacia parafarmacia
 • การออกเสียง : parafarmaco parafarmaco
 • การออกเสียง : parafasia parafasia
 • การออกเสียง : paraffa paraffa
 • การออกเสียง : paraffina paraffina
 • การออกเสียง : paraffinatura paraffinatura
 • การออกเสียง : paraffo paraffo
 • การออกเสียง : parafiamma parafiamma
 • การออกเสียง : parafili parafili
 • การออกเสียง : parafimosi parafimosi
 • การออกเสียง : parafiscalità parafiscalità
 • การออกเสียง : parafrasi parafrasi
 • การออกเสียง : parafrasia parafrasia
 • การออกเสียง : parafraste parafraste
 • การออกเสียง : parafrenia parafrenia
 • การออกเสียง : parafulmine parafulmine
 • การออกเสียง : parafuoco parafuoco
 • การออกเสียง : parageusia parageusia
 • การออกเสียง : paraggio paraggio
 • การออกเสียง : paragocce paragocce
 • การออกเสียง : paragoge paragoge
 • การออกเสียง : paragone paragone
 • การออกเสียง : paragrafo paragrafo
 • การออกเสียง : paragramma paragramma
 • การออกเสียง : paragrilletto paragrilletto
 • การออกเสียง : paraipotassi paraipotassi
 • การออกเสียง : paralalia paralalia
 • การออกเสียง : paraldeide paraldeide
 • การออกเสียง : paralello paralello
 • การออกเสียง : paralessi paralessi
 • การออกเสียง : paralessia paralessia
 • การออกเสียง : paraletteratura paraletteratura
 • การออกเสียง : paralinguistica paralinguistica
 • การออกเสียง : paralipomeni paralipomeni
 • การออกเสียง : paralisi paralisi
 • การออกเสียง : paralisia paralisia
 • การออกเสียง : parallasse parallasse
 • การออกเสียง : parallela parallela
 • การออกเสียง : parallelepipedo parallelepipedo
 • การออกเสียง : parallelinervio parallelinervio
 • การออกเสียง : parallelismo parallelismo
 • การออกเสียง : parallelo parallelo
 • การออกเสียง : parallelogramma parallelogramma
 • การออกเสียง : parallelogrammo parallelogrammo
 • การออกเสียง : paralogismo paralogismo
 • การออกเสียง : paralologia paralologia
 • การออกเสียง : paraluce paraluce
 • การออกเสียง : paralume paralume
 • การออกเสียง : paramagnetismo paramagnetismo
 • การออกเสียง : paramano paramano
 • การออกเสียง : paramare paramare
 • การออกเสียง : paramecio paramecio
 • การออกเสียง : paramento paramento
 • การออกเสียง : parametrazione parametrazione
 • การออกเสียง : parametrio parametrio
 • การออกเสียง : parametrite parametrite
 • การออกเสียง : parametrizzazione parametrizzazione
 • การออกเสียง : parametro parametro
 • การออกเสียง : paramezzale paramezzale
 • การออกเสียง : paramine paramine
 • การออกเสียง : paramontura paramontura
 • การออกเสียง : paramorfismo paramorfismo
 • การออกเสียง : paramosche paramosche
 • การออกเสียง : paranco paranco
 • การออกเสียง : paraneve paraneve
 • การออกเสียง : parangaria parangaria
 • การออกเสียง : paraninfo paraninfo
 • การออกเสียง : paranormalità paranormalità
 • การออกเสียง : paranza paranza
 • การออกเสียง : paraocchi paraocchi
 • การออกเสียง : paraocchio paraocchio
 • การออกเสียง : paraolimpiade paraolimpiade
 • การออกเสียง : paraolio paraolio
 • การออกเสียง : paraonde paraonde
 • การออกเสียง : paraorecchi paraorecchi
 • การออกเสียง : paraorecchie paraorecchie
 • การออกเสียง : paraormone paraormone
 • การออกเสียง : parapalle parapalle
 • การออกเสียง : paraparesi paraparesi
 • การออกเสียง : parapendio parapendio
 • การออกเสียง : parapetto parapetto
 • การออกเสียง : parapiglia parapiglia
 • การออกเสียง : parapioggia parapioggia
 • การออกเสียง : paraplegia paraplegia
 • การออกเสียง : paraproiettile paraproiettile
 • การออกเสียง : parapsicologia parapsicologia
 • การออกเสียง : parapsicologo parapsicologo
 • การออกเสียง : pararickettiosi pararickettiosi
 • การออกเสียง : pararickettsia pararickettsia
 • การออกเสียง : parasalite parasalite