ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : postilla postilla
 • การออกเสียง : postillatore postillatore
 • การออกเสียง : postillatura postillatura
 • การออกเสียง : postimpressionismo postimpressionismo
 • การออกเสียง : postino postino
 • การออกเสียง : postludio postludio
 • การออกเสียง : postmodernismo postmodernismo
 • การออกเสียง : posto posto
 • การออกเสียง : postproduzione postproduzione
 • การออกเสียง : postulatore postulatore
 • การออกเสียง : postura postura
 • การออกเสียง : potabilità potabilità
 • การออกเสียง : potabilizzazione potabilizzazione
 • การออกเสียง : potabiti potabiti
 • การออกเสียง : potagione potagione
 • การออกเสียง : potaiolo potaiolo
 • การออกเสียง : potassa potassa
 • การออกเสียง : potatura potatura
 • การออกเสียง : potentato potentato
 • การออกเสียง : Potenza Potenza
 • การออกเสียง : poteri poteri
 • การออกเสียง : poveraccio poveraccio
 • การออกเสียง : povero povero
 • การออกเสียง : povertà povertà
 • การออกเสียง : pozza pozza
 • การออกเสียง : pozzanghera pozzanghera
 • การออกเสียง : pozzetto pozzetto
 • การออกเสียง : pragmatismo pragmatismo
 • การออกเสียง : pralina pralina
 • การออกเสียง : prama prama
 • การออกเสียง : prammatica prammatica
 • การออกเสียง : pranoterapeuta pranoterapeuta
 • การออกเสียง : pranoterapista pranoterapista
 • การออกเสียง : prassi prassi
 • การออกเสียง : prateria prateria
 • การออกเสียง : pratica pratica
 • การออกเสียง : praticabilità praticabilità
 • การออกเสียง : praticantato praticantato
 • การออกเสียง : praticante praticante
 • การออกเสียง : praticità praticità
 • การออกเสียง : praticoltura praticoltura
 • การออกเสียง : preaccensione preaccensione
 • การออกเสียง : preadamita preadamita
 • การออกเสียง : preambolo preambolo
 • การออกเสียง : preannuncio preannuncio
 • การออกเสียง : preavviso preavviso
 • การออกเสียง : prebenda prebenda
 • การออกเสียง : precariato precariato
 • การออกเสียง : precarietà precarietà
 • การออกเสียง : precauzione precauzione
 • การออกเสียง : precedente precedente
 • การออกเสียง : precessore precessore
 • การออกเสียง : precetto precetto
 • การออกเสียง : precettore precettore
 • การออกเสียง : precipitato precipitato
 • การออกเสียง : precipitazione precipitazione
 • การออกเสียง : precipizio precipizio
 • การออกเสียง : precisazione precisazione
 • การออกเสียง : precisione precisione
 • การออกเสียง : preclusione preclusione
 • การออกเสียง : precorritore precorritore
 • การออกเสียง : precursore precursore
 • การออกเสียง : predatore predatore
 • การออกเสียง : predecessore predecessore
 • การออกเสียง : predica predica
 • การออกเสียง : predicato predicato
 • การออกเสียง : predicatore predicatore
 • การออกเสียง : predicozzo predicozzo
 • การออกเสียง : prediletto prediletto
 • การออกเสียง : predilezione predilezione
 • การออกเสียง : predisposizione predisposizione
 • การออกเสียง : predizione predizione
 • การออกเสียง : predominio predominio
 • การออกเสียง : predone predone
 • การออกเสียง : prefazione prefazione
 • การออกเสียง : preferenza preferenza
 • การออกเสียง : preferito preferito
 • การออกเสียง : pregevole pregevole
 • การออกเสียง : pregiato pregiato
 • การออกเสียง : pregio pregio
 • การออกเสียง : pregiudizio pregiudizio
 • การออกเสียง : preistoria preistoria
 • การออกเสียง : prelevamento prelevamento
 • การออกเสียง : prelievo prelievo
 • การออกเสียง : preliminare preliminare
 • การออกเสียง : preludio preludio
 • การออกเสียง : premeditazione premeditazione
 • การออกเสียง : premessa premessa
 • การออกเสียง : preminenza preminenza
 • การออกเสียง : premio premio
 • การออกเสียง : premura premura
 • การออกเสียง : preoccupazione preoccupazione
 • การออกเสียง : preparato preparato
 • การออกเสียง : preparazione preparazione
 • การออกเสียง : prepositura prepositura
 • การออกเสียง : preposizione preposizione
 • การออกเสียง : preposto preposto
 • การออกเสียง : prepotente prepotente
 • การออกเสียง : prepotenza prepotenza
 • การออกเสียง : prerogativa prerogativa