ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : oasi oasi
 • การออกเสียง : obbedienza obbedienza
 • การออกเสียง : obbligatorietà obbligatorietà
 • การออกเสียง : obbligazione obbligazione
 • การออกเสียง : obbligo obbligo
 • การออกเสียง : obbrobrio obbrobrio
 • การออกเสียง : obesità obesità
 • การออกเสียง : obiettività obiettività
 • การออกเสียง : obiettivo obiettivo
 • การออกเสียง : obito obito
 • การออกเสียง : oblatore oblatore
 • การออกเสียง : oblazione oblazione
 • การออกเสียง : oblio oblio
 • การออกเสียง : obliquità obliquità
 • การออกเสียง : obliterazione obliterazione
 • การออกเสียง : oblomovismo oblomovismo
 • การออกเสียง : obnubilamento obnubilamento
 • การออกเสียง : oboista oboista
 • การออกเสียง : obolo obolo
 • การออกเสียง : ocaggine ocaggine
 • การออกเสียง : ocarinista ocarinista
 • การออกเสียง : occasione occasione
 • การออกเสียง : occaso occaso
 • การออกเสียง : occhiello occhiello
 • การออกเสียง : occhio occhio
 • การออกเสียง : occhiolino occhiolino
 • การออกเสียง : occidentale occidentale
 • การออกเสียง : occidente occidente
 • การออกเสียง : occipite occipite
 • การออกเสียง : occlusione occlusione
 • การออกเสียง : occorrenza occorrenza
 • การออกเสียง : occultamento occultamento
 • การออกเสียง : occultazione occultazione
 • การออกเสียง : occupante occupante
 • การออกเสียง : occupatore occupatore
 • การออกเสียง : occupazione occupazione
 • การออกเสียง : oceano oceano
 • การออกเสียง : oceanografia oceanografia
 • การออกเสียง : oculatezza oculatezza
 • การออกเสียง : oculista oculista
 • การออกเสียง : odiato odiato
 • การออกเสียง : odio odio
 • การออกเสียง : odiosità odiosità
 • การออกเสียง : odissea odissea
 • การออกเสียง : odontostomatologia odontostomatologia
 • การออกเสียง : odoraccio odoraccio
 • การออกเสียง : odore odore
 • การออกเสียง : offensiva offensiva
 • การออกเสียง : offerente offerente
 • การออกเสียง : offerta offerta
 • การออกเสียง : offesa offesa
 • การออกเสียง : officiante officiante
 • การออกเสียง : offuscamento offuscamento
 • การออกเสียง : oftalmologia oftalmologia
 • การออกเสียง : oftalmologo oftalmologo
 • การออกเสียง : oggettistica oggettistica
 • การออกเสียง : oggettività oggettività
 • การออกเสียง : oggetto oggetto
 • การออกเสียง : olibanoresene olibanoresene
 • การออกเสียง : oliva oliva
 • การออกเสียง : olivicoltore olivicoltore
 • การออกเสียง : olivicoltura olivicoltura
 • การออกเสียง : olivina olivina
 • การออกเสียง : oltracotanza oltracotanza
 • การออกเสียง : oltraggio oltraggio
 • การออกเสียง : oltranza oltranza
 • การออกเสียง : oltranzismo oltranzismo
 • การออกเสียง : oltranzista oltranzista
 • การออกเสียง : oltremarino oltremarino
 • การออกเสียง : oltretomba oltretomba
 • การออกเสียง : omaccione omaccione
 • การออกเสียง : Omaggio Omaggio
 • การออกเสียง : ombra ombra
 • การออกเสียง : ombracolo ombracolo
 • การออกเสียง : ombratura ombratura
 • การออกเสียง : ombreggiatura ombreggiatura
 • การออกเสียง : ombreggio ombreggio
 • การออกเสียง : ombrellaio ombrellaio
 • การออกเสียง : ombrellata ombrellata
 • การออกเสียง : ombrellificio ombrellificio
 • การออกเสียง : ombrello ombrello
 • การออกเสียง : ombrosità ombrosità
 • การออกเสียง : omelia omelia
 • การออกเสียง : omeliario omeliario
 • การออกเสียง : omelista omelista
 • การออกเสียง : omeopata omeopata
 • การออกเสียง : omeostato omeostato
 • การออกเสียง : ometto ometto
 • การออกเสียง : omiciattolo omiciattolo
 • การออกเสียง : omicida omicida
 • การออกเสียง : omicron omicron
 • การออกเสียง : omileta omileta
 • การออกเสียง : omiletica omiletica
 • การออกเสียง : ominide ominide
 • การออกเสียง : omino omino
 • การออกเสียง : omissione omissione
 • การออกเสียง : omofono omofono
 • การออกเสียง : omogeneità omogeneità
 • การออกเสียง : omolemma omolemma
 • การออกเสียง : omologazione omologazione