ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : nervoso nervoso
 • การออกเสียง : nescienza nescienza
 • การออกเสียง : nespola nespola
 • การออกเสียง : nespolo nespolo
 • การออกเสียง : Nesso Nesso
 • การออกเสียง : nestaia nestaia
 • การออกเสียง : nesto nesto
 • การออกเสียง : nestorianesimo nestorianesimo
 • การออกเสียง : nettapenne nettapenne
 • การออกเสียง : nettapiedi nettapiedi
 • การออกเสียง : nettapipe nettapipe
 • การออกเสียง : nettare nettare
 • การออกเสียง : nettarina nettarina
 • การออกเสียง : nettario nettario
 • การออกเสียง : nettatoio nettatoio
 • การออกเสียง : nettatura nettatura
 • การออกเสียง : nettezza nettezza
 • การออกเสียง : Nettunismo Nettunismo
 • การออกเสียง : Nettuno Nettuno
 • การออกเสียง : netturbino netturbino
 • การออกเสียง : neuma neuma
 • การออกเสียง : neuralgia neuralgia
 • การออกเสียง : neurasse neurasse
 • การออกเสียง : neurastenia neurastenia
 • การออกเสียง : neurectomia neurectomia
 • การออกเสียง : neurilemma neurilemma
 • การออกเสียง : neurina neurina
 • การออกเสียง : neurinoma neurinoma
 • การออกเสียง : neurite neurite
 • การออกเสียง : neurobiologia neurobiologia
 • การออกเสียง : neurobiologo neurobiologo
 • การออกเสียง : neuroblasto neuroblasto
 • การออกเสียง : neuroblastoma neuroblastoma
 • การออกเสียง : neurochimica neurochimica
 • การออกเสียง : neurochirurgia neurochirurgia
 • การออกเสียง : neurochirurgo neurochirurgo
 • การออกเสียง : neurocomputer neurocomputer
 • การออกเสียง : neurocranio neurocranio
 • การออกเสียง : neurocrinia neurocrinia
 • การออกเสียง : neurodeliri neurodeliri
 • การออกเสียง : neurodermite neurodermite
 • การออกเสียง : neuroendocrinologia neuroendocrinologia
 • การออกเสียง : neurofibrilla neurofibrilla
 • การออกเสียง : neurofibromatosi neurofibromatosi
 • การออกเสียง : neurofisiologia neurofisiologia
 • การออกเสียง : neurofisiologo neurofisiologo
 • การออกเสียง : neuroipofisi neuroipofisi
 • การออกเสียง : neurolinguistica neurolinguistica
 • การออกเสียง : neurologia neurologia
 • การออกเสียง : neurologo neurologo
 • การออกเสียง : neuromarketing neuromarketing
 • การออกเสียง : neuromero neuromero
 • การออกเสียง : neurone neurone
 • การออกเสียง : neuropatia neuropatia
 • การออกเสียง : neuropatologia neuropatologia
 • การออกเสียง : neuropatologo neuropatologo
 • การออกเสียง : neuropsichiatra neuropsichiatra
 • การออกเสียง : neuropsichiatria neuropsichiatria
 • การออกเสียง : neuropsicologia neuropsicologia
 • การออกเสียง : neurormone neurormone
 • การออกเสียง : neurorrafia neurorrafia
 • การออกเสียง : neuroscienza neuroscienza
 • การออกเสียง : neurosecrezione neurosecrezione
 • การออกเสียง : neurosi neurosi
 • การออกเสียง : Neuròspora Neuròspora
 • การออกเสียง : neurotomia neurotomia
 • การออกเสียง : neurotossina neurotossina
 • การออกเสียง : neurotrasmettitore neurotrasmettitore
 • การออกเสียง : neurotrasmissione neurotrasmissione
 • การออกเสียง : neurotteri neurotteri
 • การออกเสียง : neurottero neurottero
 • การออกเสียง : neurula neurula
 • การออกเสียง : neuston neuston
 • การออกเสียง : neutralismo neutralismo
 • การออกเสียง : neutralista neutralista
 • การออกเสียง : neutralità neutralità
 • การออกเสียง : neutralizzazione neutralizzazione
 • การออกเสียง : neutrino neutrino
 • การออกเสียง : neutrofilia neutrofilia
 • การออกเสียง : neutrone neutrone
 • การออกเสียง : neutronigrafia neutronigrafia
 • การออกเสียง : neutropenia neutropenia
 • การออกเสียง : nevaio nevaio
 • การออกเสียง : nevata nevata
 • การออกเสียง : nevato nevato
 • การออกเสียง : neve neve
 • การออกเสียง : nevicata nevicata
 • การออกเสียง : neviera neviera
 • การออกเสียง : nevischio nevischio
 • การออกเสียง : nevo nevo
 • การออกเสียง : nevometro nevometro
 • การออกเสียง : nevosità nevosità
 • การออกเสียง : nevralgia nevralgia
 • การออกเสียง : nevrasse nevrasse
 • การออกเสียง : nevrastenia nevrastenia
 • การออกเสียง : nevrectomia nevrectomia
 • การออกเสียง : nevrilemma nevrilemma
 • การออกเสียง : nevrite nevrite
 • การออกเสียง : nevroglia nevroglia
 • การออกเสียง : nevropatia nevropatia