ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : neoeletto neoeletto
 • การออกเสียง : neoempirismo neoempirismo
 • การออกเสียง : neoevoluzionismo neoevoluzionismo
 • การออกเสียง : neofascismo neofascismo
 • การออกเสียง : neofascista neofascista
 • การออกเสียง : neofilia neofilia
 • การออกเสียง : neofita neofita
 • การออกเสียง : neofito neofito
 • การออกเสียง : neofobia neofobia
 • การออกเสียง : neoformazione neoformazione
 • การออกเสียง : neofreudiano neofreudiano
 • การออกเสียง : neofreudismo neofreudismo
 • การออกเสียง : neoghibellinismo neoghibellinismo
 • การออกเสียง : neogotico neogotico
 • การออกเสียง : neogrammatica neogrammatica
 • การออกเสียง : neoguelfismo neoguelfismo
 • การออกเสียง : neohegelismo neohegelismo
 • การออกเสียง : neoidealismo neoidealismo
 • การออกเสียง : neoidealista neoidealista
 • การออกเสียง : neoimpressionismo neoimpressionismo
 • การออกเสียง : neokantiano neokantiano
 • การออกเสียง : neokantismo neokantismo
 • การออกเสียง : neolalia neolalia
 • การออกเสียง : neolaureato neolaureato
 • การออกเสียง : neoliberalismo neoliberalismo
 • การออกเสียง : neoliberismo neoliberismo
 • การออกเสียง : neolinguista neolinguista
 • การออกเสียง : neolinguistica neolinguistica
 • การออกเสียง : neologia neologia
 • การออกเสียง : neologismo neologismo
 • การออกเสียง : neologista neologista
 • การออกเสียง : neomalthusianesimo neomalthusianesimo
 • การออกเสียง : neomalthusianismo neomalthusianismo
 • การออกเสียง : neomecenatismo neomecenatismo
 • การออกเสียง : neomercantilismo neomercantilismo
 • การออกเสียง : neomicina neomicina
 • การออกเสียง : neonato neonato
 • การออกเสียง : neonatologia neonatologia
 • การออกเสียง : neonatologo neonatologo
 • การออกเสียง : neonazismo neonazismo
 • การออกเสียง : neonazista neonazista
 • การออกเสียง : neonista neonista
 • การออกเสียง : neopaganesimo neopaganesimo
 • การออกเสียง : neopallio neopallio
 • การออกเสียง : neopatentato neopatentato
 • การออกเสียง : neopentecostalismo neopentecostalismo
 • การออกเสียง : neopitagorismo neopitagorismo
 • การออกเสียง : neoplasia neoplasia
 • การออกเสียง : neoplasma neoplasma
 • การออกเสียง : neoplasticismo neoplasticismo
 • การออกเสียง : neoplatonismo neoplatonismo
 • การออกเสียง : neopositivismo neopositivismo
 • การออกเสียง : neopositivista neopositivista
 • การออกเสียง : neoprene neoprene
 • การออกเสียง : neopurismo neopurismo
 • การออกเสียง : neopurista neopurista
 • การออกเสียง : neorealismo neorealismo
 • การออกเสียง : neorealista neorealista
 • การออกเสียง : neornite neornite
 • การออกเสียง : neoscolastica neoscolastica
 • การออกเสียง : neostoma neostoma
 • การออกเสียง : neostoricismo neostoricismo
 • การออกเสียง : neostoricista neostoricista
 • การออกเสียง : neoterismo neoterismo
 • การออกเสียง : neotomismo neotomismo
 • การออกเสียง : neotomista neotomista
 • การออกเสียง : neotrago neotrago
 • การออกเสียง : Neottolemo Neottolemo
 • การออกเสียง : neoverismo neoverismo
 • การออกเสียง : neozoico neozoico
 • การออกเสียง : nepa nepa
 • การออกเสียง : nepentacea nepentacea
 • การออกเสียง : nepente nepente
 • การออกเสียง : neper neper
 • การออกเสียง : Nepeta Nepeta
 • การออกเสียง : nepetella nepetella
 • การออกเสียง : nepitella nepitella
 • การออกเสียง : nepotismo nepotismo
 • การออกเสียง : nepotista nepotista
 • การออกเสียง : nequità nequità
 • การออกเสียง : nequitanza nequitanza
 • การออกเสียง : nequizia nequizia
 • การออกเสียง : nerbata nerbata
 • การออกเสียง : nerbautra nerbautra
 • การออกเสียง : nerbo nerbo
 • การออกเสียง : nerd nerd
 • การออกเสียง : nereggiamento nereggiamento
 • การออกเสียง : Nereidi Nereidi
 • การออกเสียง : neretto neretto
 • การออกเสียง : nerezza nerezza
 • การออกเสียง : nerine nerine
 • การออกเสียง : nerofide nerofide
 • การออกเสียง : nerofidio nerofidio
 • การออกเสียง : nerofumo nerofumo
 • การออกเสียง : neroli neroli
 • การออกเสียง : nerume nerume
 • การออกเสียง : nervatura nervatura
 • การออกเสียง : nervetti nervetti
 • การออกเสียง : nervo nervo
 • การออกเสียง : nervosismo nervosismo