ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : nefandità nefandità
 • การออกเสียง : nefelografo nefelografo
 • การออกเสียง : nefelometria nefelometria
 • การออกเสียง : nefelometro nefelometro
 • การออกเสียง : nefologia nefologia
 • การออกเสียง : nefoscopia nefoscopia
 • การออกเสียง : nefoscopio nefoscopio
 • การออกเสียง : nefralgia nefralgia
 • การออกเสียง : nefrectomia nefrectomia
 • การออกเสียง : nefridio nefridio
 • การออกเสียง : nefrite nefrite
 • การออกเสียง : nefroblastoma nefroblastoma
 • การออกเสียง : nefrocele nefrocele
 • การออกเสียง : nefrografia nefrografia
 • การออกเสียง : nefrolitiasi nefrolitiasi
 • การออกเสียง : nefrolito nefrolito
 • การออกเสียง : nefrologia nefrologia
 • การออกเสียง : nefrologo nefrologo
 • การออกเสียง : nefrone nefrone
 • การออกเสียง : nefropatia nefropatia
 • การออกเสียง : nefropessi nefropessi
 • การออกเสียง : nefropessia nefropessia
 • การออกเสียง : nefroptosi nefroptosi
 • การออกเสียง : nefrorragia nefrorragia
 • การออกเสียง : nefrosclerosi nefrosclerosi
 • การออกเสียง : nefrosi nefrosi
 • การออกเสียง : nefrotomia nefrotomia
 • การออกเสียง : negativa negativa
 • การออกเสียง : negativismo negativismo
 • การออกเสียง : negatività negatività
 • การออกเสียง : negatone negatone
 • การออกเสียง : negatoria negatoria
 • การออกเสียง : negatoscopio negatoscopio
 • การออกเสียง : negatrone negatrone
 • การออกเสียง : negazione negazione
 • การออกเสียง : negazionismo negazionismo
 • การออกเสียง : negghienza negghienza
 • การออกเสียง : neghittosità neghittosità
 • การออกเสียง : negligenza negligenza
 • การออกเสียง : negossa negossa
 • การออกเสียง : negoziante negoziante
 • การออกเสียง : negoziato negoziato
 • การออกเสียง : negoziatore negoziatore
 • การออกเสียง : negoziazione negoziazione
 • การออกเสียง : negozio negozio
 • การออกเสียง : negrezza negrezza
 • การออกเสียง : negride negride
 • การออกเสียง : negriere negriere
 • การออกเสียง : negriero negriero
 • การออกเสียง : negrillo negrillo
 • การออกเสียง : negrità negrità
 • การออกเสียง : negrito negrito
 • การออกเสียง : negritudine negritudine
 • การออกเสียง : negro negro
 • การออกเสียง : negrofumo negrofumo
 • การออกเสียง : negromante negromante
 • การออกเสียง : negromanzia negromanzia
 • การออกเสียง : negrore negrore
 • การออกเสียง : negrundo negrundo
 • การออกเสียง : nelumbo nelumbo
 • การออกเสียง : nemasperma nemasperma
 • การออกเสียง : nemaspermio nemaspermio
 • การออกเสียง : nematelminta nematelminta
 • การออกเสียง : nematocero nematocero
 • การออกเสียง : nematode nematode
 • การออกเสียง : nembo nembo
 • การออกเสียง : nembostrato nembostrato
 • การออกเสียง : nemertino nemertino
 • การออกเสียง : nemesi nemesi
 • การออกเสียง : nemico nemico
 • การออกเสียง : nenufaro nenufaro
 • การออกเสียง : nenufero nenufero
 • การออกเสียง : Neo Neo
 • การออกเสียง : neoacquisto neoacquisto
 • การออกเสียง : neoantropo neoantropo
 • การออกเสียง : neoassunto neoassunto
 • การออกเสียง : neoatticismo neoatticismo
 • การออกเสียง : neoavanguardia neoavanguardia
 • การออกเสียง : neoaziendalismo neoaziendalismo
 • การออกเสียง : neoberlusconismo neoberlusconismo
 • การออกเสียง : neobrigatista neobrigatista
 • การออกเสียง : neocapitalismo neocapitalismo
 • การออกเสียง : neocapitalista neocapitalista
 • การออกเสียง : neoclassicismo neoclassicismo
 • การออกเสียง : neoclassicista neoclassicista
 • การออกเสียง : neocolonialismo neocolonialismo
 • การออกเสียง : neocolonialista neocolonialista
 • การออกเสียง : neocomunista neocomunista
 • การออกเสียง : neoconservatore neoconservatore
 • การออกเสียง : neocontrattualismo neocontrattualismo
 • การออกเสียง : neocorporativismo neocorporativismo
 • การออกเสียง : neocriticismo neocriticismo
 • การออกเสียง : neocriticista neocriticista
 • การออกเสียง : neodadaismo neodadaismo
 • การออกเสียง : neodarvinismo neodarvinismo
 • การออกเสียง : neodarwinismo neodarwinismo
 • การออกเสียง : neodimio neodimio
 • การออกเสียง : neoebraico neoebraico
 • การออกเสียง : neoegiziano neoegiziano
 • การออกเสียง : neoeletto neoeletto