ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : mezzogiorno mezzogiorno
 • การออกเสียง : mezzopunto mezzopunto
 • การออกเสียง : mezzora mezzora
 • การออกเสียง : mezzosangue mezzosangue
 • การออกเสียง : mezzoservizio mezzoservizio
 • การออกเสียง : mezzuccio mezzuccio
 • การออกเสียง : micelio micelio
 • การออกเสียง : micella micella
 • การออกเสียง : micete micete
 • การออกเสียง : micetologia micetologia
 • การออกเสียง : micetologo micetologo
 • การออกเสียง : micetoma micetoma
 • การออกเสียง : michelaccio michelaccio
 • การออกเสียง : micheletto micheletto
 • การออกเสียง : michetta michetta
 • การออกเสียง : micio micio
 • การออกเสียง : micobatterio micobatterio
 • การออกเสียง : micocellulosa micocellulosa
 • การออกเสียง : micologia micologia
 • การออกเสียง : micologo micologo
 • การออกเสียง : micorriza micorriza
 • การออกเสียง : micosferella micosferella
 • การออกเสียง : micosi micosi
 • การออกเสียง : micotossina micotossina
 • การออกเสียง : micragna micragna
 • การออกเสียง : micrite micrite
 • การออกเสียง : microampere microampere
 • การออกเสียง : microamperometro microamperometro
 • การออกเสียง : microanalisi microanalisi
 • การออกเสียง : microbibliografia microbibliografia
 • การออกเสียง : microbilancia microbilancia
 • การออกเสียง : microbio microbio
 • การออกเสียง : microbiologia microbiologia
 • การออกเสียง : microbiologo microbiologo
 • การออกเสียง : microbo microbo
 • การออกเสียง : microbus microbus
 • การออกเสียง : microcalcolatore microcalcolatore
 • การออกเสียง : microcamera microcamera
 • การออกเสียง : microcar microcar
 • การออกเสียง : microcebo microcebo
 • การออกเสียง : microcefalia microcefalia
 • การออกเสียง : microcefalo microcefalo
 • การออกเสียง : microchimica microchimica
 • การออกเสียง : microchip microchip
 • การออกเสียง : microchirurgia microchirurgia
 • การออกเสียง : microcinematografia microcinematografia
 • การออกเสียง : microcircuito microcircuito
 • การออกเสียง : microcita microcita
 • การออกเสียง : microcitemia microcitemia
 • การออกเสียง : microcito microcito
 • การออกเสียง : microclima microclima
 • การออกเสียง : microclimatologia microclimatologia
 • การออกเสียง : microclino microclino
 • การออกเสียง : micrococco micrococco
 • การออกเสียง : microcomputer microcomputer
 • การออกเสียง : microconflittualità microconflittualità
 • การออกเสียง : microcosmo microcosmo
 • การออกเสียง : microcredito microcredito
 • การออกเสียง : microcriminalità microcriminalità
 • การออกเสียง : microcurie microcurie
 • การออกเสียง : microdattilia microdattilia
 • การออกเสียง : microdelinquenza microdelinquenza
 • การออกเสียง : microeconomia microeconomia
 • การออกเสียง : microelaboratore microelaboratore
 • การออกเสียง : microelemento microelemento
 • การออกเสียง : microelettronica microelettronica
 • การออกเสียง : microevoluzione microevoluzione
 • การออกเสียง : microfarad microfarad
 • การออกเสียง : microfibra microfibra
 • การออกเสียง : microfilm microfilm
 • การออกเสียง : microfisiologia microfisiologia
 • การออกเสียง : microfonista microfonista
 • การออกเสียง : microfono microfono
 • การออกเสียง : microfotografia microfotografia
 • การออกเสียง : microftalmia microftalmia
 • การออกเสียง : microftalmo microftalmo
 • การออกเสียง : micrognatzia micrognatzia
 • การออกเสียง : microgrammo microgrammo
 • การออกเสียง : microimpresa microimpresa
 • การออกเสียง : microinfusore microinfusore
 • การออกเสียง : microinterruttore microinterruttore
 • การออกเสียง : microistruzione microistruzione
 • การออกเสียง : microlettore microlettore
 • การออกเสียง : microlingua microlingua
 • การออกเสียง : microlinguistica microlinguistica
 • การออกเสียง : microlito microlito
 • การออกเสียง : microlitro microlitro
 • การออกเสียง : micromania micromania
 • การออกเสียง : micromelia micromelia
 • การออกเสียง : micrometeorologia micrometeorologia
 • การออกเสียง : micrometria micrometria
 • การออกเสียง : micrometro micrometro
 • การออกเสียง : micromicete micromicete
 • การออกเสียง : micromicron micromicron
 • การออกเสียง : micromillimetro micromillimetro
 • การออกเสียง : microminiaturizzazione microminiaturizzazione
 • การออกเสียง : micromotore micromotore
 • การออกเสียง : micron micron
 • การออกเสียง : microne microne
 • การออกเสียง : micronizzazione micronizzazione