ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : mazzagatto mazzagatto
 • การออกเสียง : mazzamauriello mazzamauriello
 • การออกเสียง : mazzamoriello mazzamoriello
 • การออกเสียง : mazzamurello mazzamurello
 • การออกเสียง : mazzancolla mazzancolla
 • การออกเสียง : mazzancolle mazzancolle
 • การออกเสียง : mazzapicchio mazzapicchio
 • การออกเสียง : mazzaranga mazzaranga
 • การออกเสียง : mazzata mazzata
 • การออกเสียง : mazzera mazzera
 • การออกเสียง : mazzeranga mazzeranga
 • การออกเสียง : mazzetta mazzetta
 • การออกเสียง : mazzettiere mazzettiere
 • การออกเสียง : mazzetto mazzetto
 • การออกเสียง : mazziere mazziere
 • การออกเสียง : mazzinianesimo mazzinianesimo
 • การออกเสียง : mazzinianismo mazzinianismo
 • การออกเสียง : mazzo mazzo
 • การออกเสียง : mazzocchio mazzocchio
 • การออกเสียง : mazzola mazzola
 • การออกเสียง : mazzolata mazzolata
 • การออกเสียง : mazzolo mazzolo
 • การออกเสียง : mazzuola mazzuola
 • การออกเสียง : mazzuolo mazzuolo
 • การออกเสียง : meandro meandro
 • การออกเสียง : meccanica meccanica
 • การออกเสียง : meccanico meccanico
 • การออกเสียง : meccanismo meccanismo
 • การออกเสียง : mecenatismo mecenatismo
 • การออกเสียง : medaglia medaglia
 • การออกเสียง : mediatore mediatore
 • การออกเสียง : mediazione mediazione
 • การออกเสียง : medicazione medicazione
 • การออกเสียง : medicina medicina
 • การออกเสียง : mediocredito mediocredito
 • การออกเสียง : mediocrità mediocrità
 • การออกเสียง : medioeuropeo medioeuropeo
 • การออกเสียง : medioevale medioevale
 • การออกเสียง : medioevo medioevo
 • การออกเสียง : mediolatinità mediolatinità
 • การออกเสียง : mediolatino mediolatino
 • การออกเสียง : medioleggero medioleggero
 • การออกเสียง : mediologia mediologia
 • การออกเสียง : mediologo mediologo
 • การออกเสียง : meditatore meditatore
 • การออกเสียง : meditazione meditazione
 • การออกเสียง : mediterraneità mediterraneità
 • การออกเสียง : medolla medolla
 • การออกเสียง : medollo medollo
 • การออกเสียง : meeting meeting
 • การออกเสียง : mefisto mefisto
 • การออกเสียง : Mefite Mefite
 • การออกเสียง : megacaloria megacaloria
 • การออกเสียง : megacardia megacardia
 • การออกเสียง : megacero megacero
 • การออกเสียง : megachila megachila
 • การออกเสียง : megaciclo megaciclo
 • การออกเสียง : megacolon megacolon
 • การออกเสียง : megaconcerto megaconcerto
 • การออกเสียง : megaderma megaderma
 • การออกเสียง : megadirettore megadirettore
 • การออกเสียง : megaesofago megaesofago
 • การออกเสียง : megafarad megafarad
 • การออกเสียง : megafono megafono
 • การออกเสียง : megahertz megahertz
 • การออกเสียง : megalite megalite
 • การออกเสียง : megalitico megalitico
 • การออกเสียง : megalocardia megalocardia
 • การออกเสียง : megalocefalia megalocefalia
 • การออกเสียง : megalogastria megalogastria
 • การออกเสียง : megalomania megalomania
 • การออกเสียง : megalopoli megalopoli
 • การออกเสียง : megalosplenia megalosplenia
 • การออกเสียง : megalottero megalottero
 • การออกเสียง : megaohm megaohm
 • การออกเสียง : megapalco megapalco
 • การออกเสียง : megaron megaron
 • การออกเสียง : megaschermo megaschermo
 • การออกเสียง : megaspora megaspora
 • การออกเสียง : megatep megatep
 • การออกเสียง : megatone megatone
 • การออกเสียง : megattera megattera
 • การออกเสียง : Megavolt Megavolt
 • การออกเสียง : megawatt megawatt
 • การออกเสียง : megera megera
 • การออกเสียง : megnesio megnesio
 • การออกเสียง : meiopragia meiopragia
 • การออกเสียง : meiosi meiosi
 • การออกเสียง : mela mela
 • การออกเสียง : melafiro melafiro
 • การออกเสียง : melagrana melagrana
 • การออกเสียง : melamina melamina
 • การออกเสียง : melammina melammina
 • การออกเสียง : melampiro melampiro
 • การออกเสียง : melampsoracee melampsoracee
 • การออกเสียง : melampsorella melampsorella
 • การออกเสียง : melanconiacee melanconiacee
 • การออกเสียง : melangola melangola
 • การออกเสียง : melangolo melangolo
 • การออกเสียง : melanina melanina