ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : madre madre
 • การออกเสียง : madrepatria madrepatria
 • การออกเสียง : maestà maestà
 • การออกเสียง : maestosità maestosità
 • การออกเสียง : maestranza maestranza
 • การออกเสียง : maestria maestria
 • การออกเสียง : maestro maestro
 • การออกเสียง : magagna magagna
 • การออกเสียง : magazzino magazzino
 • การออกเสียง : maggiorazione maggiorazione
 • การออกเสียง : maggiore maggiore
 • การออกเสียง : maggiorente maggiorente
 • การออกเสียง : magia magia
 • การออกเสียง : magio magio
 • การออกเสียง : magione magione
 • การออกเสียง : maglia maglia
 • การออกเสียง : maglione maglione
 • การออกเสียง : magnaccia magnaccia
 • การออกเสียง : magnaccio magnaccio
 • การออกเสียง : magnanimità magnanimità
 • การออกเสียง : magnanimo magnanimo
 • การออกเสียง : magnate magnate
 • การออกเสียง : magnesia magnesia
 • การออกเสียง : magnesite magnesite
 • การออกเสียง : magnete magnete
 • การออกเสียง : magnetismo magnetismo
 • การออกเสียง : magnetista magnetista
 • การออกเสียง : magnetite magnetite
 • การออกเสียง : magnetizzabilità magnetizzabilità
 • การออกเสียง : magnetizzamento magnetizzamento
 • การออกเสียง : magnetizzatore magnetizzatore
 • การออกเสียง : magnetizzazione magnetizzazione
 • การออกเสียง : magnetochimica magnetochimica
 • การออกเสียง : magnetoelasticità magnetoelasticità
 • การออกเสียง : magnetofluidodinamica magnetofluidodinamica
 • การออกเสียง : magnetofono magnetofono
 • การออกเสียง : magnetografo magnetografo
 • การออกเสียง : magnetoidrodinamica magnetoidrodinamica
 • การออกเสียง : magnetolettore magnetolettore
 • การออกเสียง : magnetolettura magnetolettura
 • การออกเสียง : magnetometria magnetometria
 • การออกเสียง : magnetometro magnetometro
 • การออกเสียง : magnetone magnetone
 • การออกเสียง : magnetoottica magnetoottica
 • การออกเสียง : magnetopausa magnetopausa
 • การออกเสียง : magnetoresistenza magnetoresistenza
 • การออกเสียง : magnetoresistore magnetoresistore
 • การออกเสียง : magnetosfera magnetosfera
 • การออกเสียง : magnetostatica magnetostatica
 • การออกเสียง : magnetostrizione magnetostrizione
 • การออกเสียง : magnetoterapia magnetoterapia
 • การออกเสียง : magnificamento magnificamento
 • การออกเสียง : magnificatore magnificatore
 • การออกเสียง : magnificazione magnificazione
 • การออกเสียง : magnificenza magnificenza
 • การออกเสียง : magniloquenza magniloquenza
 • การออกเสียง : magniloquio magniloquio
 • การออกเสียง : magnitudine magnitudine
 • การออกเสียง : magnitudo magnitudo
 • การออกเสียง : magnoliacea magnoliacea
 • การออกเสียง : magone magone
 • การออกเสียง : magra magra
 • การออกเสียง : magrissimo magrissimo
 • การออกเสียง : magro magro
 • การออกเสียง : mahdismo mahdismo
 • การออกเสียง : maialata maialata
 • การออกเสียง : maialatura maialatura
 • การออกเสียง : maionese maionese
 • การออกเสียง : malaccetto malaccetto
 • การออกเสียง : malagrazia malagrazia
 • การออกเสียง : malandrino malandrino
 • การออกเสียง : malanimo malanimo
 • การออกเสียง : malanno malanno
 • การออกเสียง : malasanità malasanità
 • การออกเสียง : malattia malattia
 • การออกเสียง : malaugurio malaugurio
 • การออกเสียง : malavita malavita
 • การออกเสียง : malavoglia malavoglia
 • การออกเสียง : malcaduco malcaduco
 • การออกเสียง : maldicenza maldicenza
 • การออกเสียง : maldisposto maldisposto
 • การออกเสียง : male male
 • การออกเสียง : maledezione maledezione
 • การออกเสียง : maledizione maledizione
 • การออกเสียง : maleducato maleducato
 • การออกเสียง : maleducazione maleducazione
 • การออกเสียง : malefatta malefatta
 • การออกเสียง : maleficio maleficio
 • การออกเสียง : malerba malerba
 • การออกเสียง : malessere malessere
 • การออกเสียง : malevolenza malevolenza
 • การออกเสียง : malevolo malevolo
 • การออกเสียง : malfattore malfattore
 • การออกเสียง : malformazione malformazione
 • การออกเสียง : malfunzionamento malfunzionamento
 • การออกเสียง : malga malga
 • การออกเสียง : malgarbo malgarbo
 • การออกเสียง : malgaro malgaro
 • การออกเสียง : malgoverno malgoverno
 • การออกเสียง : malgusto malgusto