ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : microne microne
 • การออกเสียง : micronizzazione micronizzazione
 • การออกเสียง : microonda microonda
 • การออกเสียง : microorganismo microorganismo
 • การออกเสียง : micropaleontologia micropaleontologia
 • การออกเสียง : micropilo micropilo
 • การออกเสียง : microprocessore microprocessore
 • การออกเสียง : microprogramma microprogramma
 • การออกเสียง : microprogrammazione microprogrammazione
 • การออกเสียง : micropsia micropsia
 • การออกเสียง : microrganismo microrganismo
 • การออกเสียง : microriproduttore microriproduttore
 • การออกเสียง : microsaldatura microsaldatura
 • การออกเสียง : microscheda microscheda
 • การออกเสียง : microscopia microscopia
 • การออกเสียง : microscopio microscopio
 • การออกเสียง : microscopista microscopista
 • การออกเสียง : microsecondo microsecondo
 • การออกเสียง : microsisma microsisma
 • การออกเสียง : microsismo microsismo
 • การออกเสียง : microsismografo microsismografo
 • การออกเสียง : microsistema microsistema
 • การออกเสียง : microsociologia microsociologia
 • การออกเสียง : microsolco microsolco
 • การออกเสียง : microsomia microsomia
 • การออกเสียง : microsonda microsonda
 • การออกเสียง : microspia microspia
 • การออกเสียง : microspora microspora
 • การออกเสียง : microsporangio microsporangio
 • การออกเสียง : microstoria microstoria
 • การออกเสียง : microstriscia microstriscia
 • การออกเสียง : microstruttura microstruttura
 • การออกเสียง : microtelefono microtelefono
 • การออกเสียง : microtomo microtomo
 • การออกเสียง : microtono microtono
 • การออกเสียง : microvettura microvettura
 • การออกเสียง : microvolt microvolt
 • การออกเสียง : midigonna midigonna
 • การออกเสียง : midolla midolla
 • การออกเสียง : midollone midollone
 • การออกเสียง : miglioramento miglioramento
 • การออกเสียง : miglioria miglioria
 • การออกเสียง : migrazione migrazione
 • การออกเสียง : miliardario miliardario
 • การออกเสียง : miliardo miliardo
 • การออกเสียง : milionario milionario
 • การออกเสียง : milione milione
 • การออกเสียง : militari militari
 • การออกเสียง : militarista militarista
 • การออกเสียง : milizia milizia
 • การออกเสียง : millantatore millantatore
 • การออกเสียง : millimetro millimetro
 • การออกเสียง : millipascal millipascal
 • การออกเสียง : mimetismo mimetismo
 • การออกเสียง : mimetizzazione mimetizzazione
 • การออกเสียง : mimica mimica
 • การออกเสียง : minaccia minaccia
 • การออกเสียง : minatrice minatrice
 • การออกเสียง : minestrone minestrone
 • การออกเสียง : mingherlino mingherlino
 • การออกเสียง : mini-vacanza mini-vacanza
 • การออกเสียง : miniabito miniabito
 • การออกเสียง : minialloggio minialloggio
 • การออกเสียง : miniappartamento miniappartamento
 • การออกเสียง : miniatore miniatore
 • การออกเสียง : miniatura miniatura
 • การออกเสียง : miniaturista miniaturista
 • การออกเสียง : miniaturizzazione miniaturizzazione
 • การออกเสียง : minibar minibar
 • การออกเสียง : minibasket minibasket
 • การออกเสียง : minibus minibus
 • การออกเสียง : minicalcolatore minicalcolatore
 • การออกเสียง : minicomputer minicomputer
 • การออกเสียง : minidisco minidisco
 • การออกเสียง : minielaboratore minielaboratore
 • การออกเสียง : miniera miniera
 • การออกเสียง : minigolf minigolf
 • การออกเสียง : minigonna minigonna
 • การออกเสียง : minima minima
 • การออกเสียง : minimale minimale
 • การออกเสียง : minimalismo minimalismo
 • การออกเสียง : minimalista minimalista
 • การออกเสียง : minimarket minimarket
 • การออกเสียง : minimassimo minimassimo
 • การออกเสียง : minimax minimax
 • การออกเสียง : minimercato minimercato
 • การออกเสียง : minimetro minimetro
 • การออกเสียง : minimezza minimezza
 • การออกเสียง : minimizzazione minimizzazione
 • การออกเสียง : minimosca minimosca
 • การออกเสียง : minio minio
 • การออกเสียง : minipillola minipillola
 • การออกเสียง : miniproroga miniproroga
 • การออกเสียง : miniregistratore miniregistratore
 • การออกเสียง : miniriforma miniriforma
 • การออกเสียง : miniserie miniserie
 • การออกเสียง : ministerio ministerio
 • การออกเสียง : ministero ministero
 • การออกเสียง : ministra ministra
 • การออกเสียง : ministratore ministratore