ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : macchia macchia
 • การออกเสียง : macchietta macchietta
 • การออกเสียง : macchina macchina
 • การออกเสียง : macchinario macchinario
 • การออกเสียง : macchinazione macchinazione
 • การออกเสียง : macchinetta macchinetta
 • การออกเสียง : macchinista macchinista
 • การออกเสียง : macchinosità macchinosità
 • การออกเสียง : macchiolina macchiolina
 • การออกเสียง : macellaio macellaio
 • การออกเสียง : macellatore macellatore
 • การออกเสียง : macelleria macelleria
 • การออกเสียง : macello macello
 • การออกเสียง : macerazione macerazione
 • การออกเสียง : maceria maceria
 • การออกเสียง : macero macero
 • การออกเสียง : macigno macigno
 • การออกเสียง : macina macina
 • การออกเสียง : macinatoio macinatoio
 • การออกเสียง : macinino macinino
 • การออกเสียง : maciste maciste
 • การออกเสียง : macroanalisi macroanalisi
 • การออกเสียง : macrobiotica macrobiotica
 • การออกเสียง : macrobioto macrobioto
 • การออกเสียง : macroblasto macroblasto
 • การออกเสียง : macrocefalia macrocefalia
 • การออกเสียง : macrocefalo macrocefalo
 • การออกเสียง : macrochilia macrochilia
 • การออกเสียง : macrochiria macrochiria
 • การออกเสียง : macrochiro macrochiro
 • การออกเสียง : macrocita macrocita
 • การออกเสียง : macrocito macrocito
 • การออกเสียง : macrocitosi macrocitosi
 • การออกเสียง : macroclima macroclima
 • การออกเสียง : macrocosmo macrocosmo
 • การออกเสียง : macrodattilia macrodattilia
 • การออกเสียง : macrodistribuzione macrodistribuzione
 • การออกเสียง : macrodontia macrodontia
 • การออกเสียง : macrodontismo macrodontismo
 • การออกเสียง : macroeconomia macroeconomia
 • การออกเสียง : macroestesia macroestesia
 • การออกเสียง : macroevoluzione macroevoluzione
 • การออกเสียง : macrofago macrofago
 • การออกเสียง : macroflora macroflora
 • การออกเสียง : macrofotografia macrofotografia
 • การออกเสียง : macroftalmia macroftalmia
 • การออกเสียง : macrogamete macrogamete
 • การออกเสียง : macrogenitosomia macrogenitosomia
 • การออกเสียง : macroglossa macroglossa
 • การออกเสียง : macrognatismo macrognatismo
 • การออกเสียง : macroistruzione macroistruzione
 • การออกเสียง : macrolinguistica macrolinguistica
 • การออกเสียง : macromelia macromelia
 • การออกเสียง : macrometeorologia macrometeorologia
 • การออกเสียง : macromolecola macromolecola
 • การออกเสียง : macronucleo macronucleo
 • การออกเสียง : macropia macropia
 • การออกเสียง : macroplasia macroplasia
 • การออกเสียง : macropode macropode
 • การออกเสียง : macropodia macropodia
 • การออกเสียง : macropodidi macropodidi
 • การออกเสียง : macropodo macropodo
 • การออกเสียง : macroprogrammazione macroprogrammazione
 • การออกเสียง : macroprosopia macroprosopia
 • การออกเสียง : macrorrinia macrorrinia
 • การออกเสียง : macroscelia macroscelia
 • การออกเสียง : macroscelide macroscelide
 • การออกเสียง : macrosisma macrosisma
 • การออกเสียง : macrosismo macrosismo
 • การออกเสียง : macrosistema macrosistema
 • การออกเสียง : macrosociologia macrosociologia
 • การออกเสียง : macrospora macrospora
 • การออกเสียง : macrosporangio macrosporangio
 • การออกเสียง : macrosporogenesi macrosporogenesi
 • การออกเสียง : macrostilia macrostilia
 • การออกเสียง : macrostomia macrostomia
 • การออกเสียง : macrostruttura macrostruttura
 • การออกเสียง : macrotesto macrotesto
 • การออกเสียง : macrotia macrotia
 • การออกเสียง : macruriforme macruriforme
 • การออกเสียง : macruro macruro
 • การออกเสียง : macuba macuba
 • การออกเสียง : macula macula
 • การออกเสียง : maculatura maculatura
 • การออกเสียง : macumba macumba
 • การออกเสียง : madama madama
 • การออกเสียง : madamato madamato
 • การออกเสียง : madamigella madamigella
 • การออกเสียง : madapolam madapolam
 • การออกเสียง : madarosi madarosi
 • การออกเสียง : Maddalena Maddalena
 • การออกเสียง : madia madia
 • การออกเสียง : madiere madiere
 • การออกเสียง : madonnaio madonnaio
 • การออกเสียง : madonnaro madonnaro
 • การออกเสียง : madonnina madonnina
 • การออกเสียง : madonnino madonnino
 • การออกเสียง : madoqua madoqua
 • การออกเสียง : madornalità madornalità
 • การออกเสียง : madrasa madrasa