ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : labaro labaro
 • การออกเสียง : labbra labbra
 • การออกเสียง : labbro labbro
 • การออกเสียง : labilità labilità
 • การออกเสียง : labirinto labirinto
 • การออกเสียง : laboratorio laboratorio
 • การออกเสียง : laboriosità laboriosità
 • การออกเสียง : laburismo laburismo
 • การออกเสียง : lacca lacca
 • การออกเสียง : laccamuffa laccamuffa
 • การออกเสียง : laccatore laccatore
 • การออกเสียง : laccatura laccatura
 • การออกเสียง : lacchè lacchè
 • การออกเสียง : lacciaia lacciaia
 • การออกเสียง : laccio laccio
 • การออกเสียง : lacciolo lacciolo
 • การออกเสียง : laccolite laccolite
 • การออกเสียง : lacerabilità lacerabilità
 • การออกเสียง : laceramento laceramento
 • การออกเสียง : lacerazione lacerazione
 • การออกเสียง : lacerto lacerto
 • การออกเสียง : laconicità laconicità
 • การออกเสียง : lacrima lacrima
 • การออกเสียง : ladrocinio ladrocinio
 • การออกเสียง : ladrone ladrone
 • การออกเสียง : ladroneria ladroneria
 • การออกเสียง : ladruncolo ladruncolo
 • การออกเสียง : laghetto laghetto
 • การออกเสียง : lagna lagna
 • การออกเสียง : lagnanza lagnanza
 • การออกเสียง : lago lago
 • การออกเสียง : laguna laguna
 • การออกเสียง : laicismo laicismo
 • การออกเสียง : laidezza laidezza
 • การออกเสียง : laidume laidume
 • การออกเสียง : lamella lamella
 • การออกเสียง : lamentazione lamentazione
 • การออกเสียง : lamentela lamentela
 • การออกเสียง : lamentio lamentio
 • การออกเสียง : lamiera lamiera
 • การออกเสียง : lamina lamina
 • การออกเสียง : lampada lampada
 • การออกเสียง : lampara lampara
 • การออกเสียง : lampeggio lampeggio
 • การออกเสียง : lampione lampione
 • การออกเสียง : lampo lampo
 • การออกเสียง : lanca lanca
 • การออกเสียง : lancetta lancetta
 • การออกเสียง : lanciamissili lanciamissili
 • การออกเสียง : lanciatore lanciatore
 • การออกเสียง : languore languore
 • การออกเสียง : lanterna lanterna
 • การออกเสียง : lanuggine lanuggine
 • การออกเสียง : lapsus lapsus
 • การออกเสียง : lardo lardo
 • การออกเสียง : larghezza larghezza
 • การออกเสียง : largo largo
 • การออกเสียง : lasciapassare lasciapassare
 • การออกเสียง : lascito lascito
 • การออกเสียง : lastra lastra
 • การออกเสียง : lastraio lastraio
 • การออกเสียง : lastricato lastricato
 • การออกเสียง : lastrico lastrico
 • การออกเสียง : latitudine latitudine
 • การออกเสียง : lato lato
 • การออกเสียง : latore latore
 • การออกเสียง : latrato latrato
 • การออกเสียง : latrocinio latrocinio
 • การออกเสียง : latta latta
 • การออกเสียง : lattante lattante
 • การออกเสียง : latticino latticino
 • การออกเสียง : laurea laurea
 • การออกเสียง : lavacro lavacro
 • การออกเสียง : lavaggio lavaggio
 • การออกเสียง : lavandino lavandino
 • การออกเสียง : lavata lavata
 • การออกเสียง : lavello lavello
 • การออกเสียง : lavorante lavorante
 • การออกเสียง : lavoratore lavoratore
 • การออกเสียง : lavorazione lavorazione
 • การออกเสียง : lavoro lavoro
 • การออกเสียง : lavoro da principianti lavoro da principianti
 • การออกเสียง : lealtà lealtà
 • การออกเสียง : leccaculo leccaculo
 • การออกเสียง : leccapiedi leccapiedi
 • การออกเสียง : leccata leccata
 • การออกเสียง : lecchino lecchino
 • การออกเสียง : lega lega
 • การออกเสียง : legaccio legaccio
 • การออกเสียง : legalista legalista
 • การออกเสียง : legalità legalità
 • การออกเสียง : legame legame
 • การออกเสียง : legazione legazione
 • การออกเสียง : Legge Legge
 • การออกเสียง : leggendario leggendario
 • การออกเสียง : leggerezza leggerezza
 • การออกเสียง : leggiadria leggiadria
 • การออกเสียง : leggio leggio
 • การออกเสียง : legiferatore legiferatore
 • การออกเสียง : legione legione