ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : idrosfera idrosfera
 • การออกเสียง : idrosilurante idrosilurante
 • การออกเสียง : idrosoccorso idrosoccorso
 • การออกเสียง : idrosol idrosol
 • การออกเสียง : idrosolfito idrosolfito
 • การออกเสียง : idrossido idrossido
 • การออกเสียง : idrossile idrossile
 • การออกเสียง : idrossocomplesso idrossocomplesso
 • การออกเสียง : idrostatica idrostatica
 • การออกเสียง : idroterapia idroterapia
 • การออกเสียง : idrotermoterapia idrotermoterapia
 • การออกเสียง : idrotimetria idrotimetria
 • การออกเสียง : idrotimetro idrotimetro
 • การออกเสียง : idrotorace idrotorace
 • การออกเสียง : idrotropismo idrotropismo
 • การออกเสียง : idrovia idrovia
 • การออกเสียง : idrovolante idrovolante
 • การออกเสียง : idrovora idrovora
 • การออกเสียง : idrozincite idrozincite
 • การออกเสียง : idrozoo idrozoo
 • การออกเสียง : idruro idruro
 • การออกเสียง : iettatore iettatore
 • การออกเสียง : iettatura iettatura
 • การออกเสียง : igiene igiene
 • การออกเสียง : ignavia ignavia
 • การออกเสียง : ignominia ignominia
 • การออกเสียง : ignorante ignorante
 • การออกเสียง : ignoranza ignoranza
 • การออกเสียง : ignorato ignorato
 • การออกเสียง : ilarità ilarità
 • การออกเสียง : illazione illazione
 • การออกเสียง : illecito illecito
 • การออกเสียง : illegalità illegalità
 • การออกเสียง : illetterato illetterato
 • การออกเสียง : illogicità illogicità
 • การออกเสียง : illuminazione illuminazione
 • การออกเสียง : illusione illusione
 • การออกเสียง : illustrazione illustrazione
 • การออกเสียง : imbarcadero imbarcadero
 • การออกเสียง : imbarcata imbarcata
 • การออกเสียง : imbarcazione imbarcazione
 • การออกเสียง : imbastitura imbastitura
 • การออกเสียง : imbevimento imbevimento
 • การออกเสียง : imboccatura imboccatura
 • การออกเสียง : imbocco imbocco
 • การออกเสียง : imboscata imboscata
 • การออกเสียง : imbrattatura imbrattatura
 • การออกเสียง : imbroglio imbroglio
 • การออกเสียง : imbroglione imbroglione
 • การออกเสียง : imbrunire imbrunire
 • การออกเสียง : imbruttimento imbruttimento
 • การออกเสียง : imbuto imbuto
 • การออกเสียง : imcompatibilità imcompatibilità
 • การออกเสียง : imitativo imitativo
 • การออกเสียง : imitatore imitatore
 • การออกเสียง : imitazione imitazione
 • การออกเสียง : immaginazione immaginazione
 • การออกเสียง : immagine immagine
 • การออกเสียง : immanità immanità
 • การออกเสียง : immatricolazione immatricolazione
 • การออกเสียง : immaturità immaturità
 • การออกเสียง : immediatezza immediatezza
 • การออกเสียง : immensità immensità
 • การออกเสียง : immeritevole immeritevole
 • การออกเสียง : imminenza imminenza
 • การออกเสียง : immissione immissione
 • การออกเสียง : immobile immobile
 • การออกเสียง : immobilità immobilità
 • การออกเสียง : immobilizzazione immobilizzazione
 • การออกเสียง : immolazione immolazione
 • การออกเสียง : immondizia immondizia
 • การออกเสียง : immoralità immoralità
 • การออกเสียง : impaccio impaccio
 • การออกเสียง : impacco impacco
 • การออกเสียง : impalcatura impalcatura
 • การออกเสียง : impareggiabilità impareggiabilità
 • การออกเสียง : imparzialità imparzialità
 • การออกเสียง : impassibilità impassibilità
 • การออกเสียง : impastatrice impastatrice
 • การออกเสียง : impazienza impazienza
 • การออกเสียง : impeciatura impeciatura
 • การออกเสียง : impedimento impedimento
 • การออกเสียง : impedinatura impedinatura
 • การออกเสียง : impegnato impegnato
 • การออกเสียง : impegno impegno
 • การออกเสียง : impellenza impellenza
 • การออกเสียง : impenetrabilità impenetrabilità
 • การออกเสียง : impennata impennata
 • การออกเสียง : imperatore imperatore
 • การออกเสียง : imperfezione imperfezione
 • การออกเสียง : imperizia imperizia
 • การออกเสียง : impermeabilizzante impermeabilizzante
 • การออกเสียง : impermeabilizzazione impermeabilizzazione
 • การออกเสียง : impeto impeto
 • การออกเสียง : impetuosità impetuosità
 • การออกเสียง : impianto impianto
 • การออกเสียง : impiastro impiastro
 • การออกเสียง : impiccagione impiccagione
 • การออกเสียง : impiegato impiegato
 • การออกเสียง : impiego impiego