ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : graffiatura graffiatura
 • การออกเสียง : graffio graffio
 • การออกเสียง : graffito graffito
 • การออกเสียง : grafismo grafismo
 • การออกเสียง : grafo grafo
 • การออกเสียง : grafologia grafologia
 • การออกเสียง : grafomane grafomane
 • การออกเสียง : gragnola gragnola
 • การออกเสียง : gragnuola gragnuola
 • การออกเสียง : gragnuolata gragnuolata
 • การออกเสียง : grammatica grammatica
 • การออกเสียง : grammatura grammatura
 • การออกเสียง : grammo grammo
 • การออกเสียง : gramola gramola
 • การออกเสียง : grana grana
 • การออกเสียง : granaglia granaglia
 • การออกเสียง : granaio granaio
 • การออกเสียง : granatiere granatiere
 • การออกเสียง : granato granato
 • การออกเสียง : granchio granchio
 • การออกเสียง : grandezza grandezza
 • การออกเสียง : grandigia grandigia
 • การออกเสียง : grandinata grandinata
 • การออกเสียง : grandine grandine
 • การออกเสียง : grandiosità grandiosità
 • การออกเสียง : granello granello
 • การออกเสียง : grano grano
 • การออกเสียง : granulatore granulatore
 • การออกเสียง : granulazione granulazione
 • การออกเสียง : granulo granulo
 • การออกเสียง : granulometro granulometro
 • การออกเสียง : grapperia grapperia
 • การออกเสียง : grappino grappino
 • การออกเสียง : grappolo grappolo
 • การออกเสียง : graspo graspo
 • การออกเสียง : grassatore grassatore
 • การออกเสียง : grassazione grassazione
 • การออกเสียง : grassezza grassezza
 • การออกเสียง : grasso grasso
 • การออกเสียง : grassone grassone
 • การออกเสียง : graticcio graticcio
 • การออกเสียง : gratificazione gratificazione
 • การออกเสียง : grattacapo grattacapo
 • การออกเสียง : grattamento grattamento
 • การออกเสียง : grattata grattata
 • การออกเสียง : grattugia grattugia
 • การออกเสียง : gravame gravame
 • การออกเสียง : grave grave
 • การออกเสียง : gravità gravità
 • การออกเสียง : gravitazione gravitazione
 • การออกเสียง : gravosità gravosità
 • การออกเสียง : Grazia Grazia
 • การออกเสียง : gregario gregario
 • การออกเสียง : grembo grembo
 • การออกเสียง : greppia greppia
 • การออกเสียง : greppo greppo
 • การออกเสียง : grettezza grettezza
 • การออกเสียง : grido grido
 • การออกเสียง : grigiore grigiore
 • การออกเสียง : grilletto grilletto
 • การออกเสียง : grillo grillo
 • การออกเสียง : grillonauta grillonauta
 • การออกเสียง : grinfia grinfia
 • การออกเสียง : grinta grinta
 • การออกเสียง : grinza grinza
 • การออกเสียง : grondaia grondaia
 • การออกเสียง : groppa groppa
 • การออกเสียง : groppata groppata
 • การออกเสียง : grossezza grossezza
 • การออกเสียง : grosso grosso
 • การออกเสียง : grossolanità grossolanità
 • การออกเสียง : grotta grotta
 • การออกเสียง : groviglio groviglio
 • การออกเสียง : gruccia gruccia
 • การออกเสียง : grugno grugno
 • การออกเสียง : grulleria grulleria
 • การออกเสียง : grumo grumo
 • การออกเสียง : gruppo gruppo
 • การออกเสียง : gruzzolo gruzzolo
 • การออกเสียง : guadagno guadagno
 • การออกเสียง : guaio guaio
 • การออกเสียง : guaito guaito
 • การออกเสียง : guar guar
 • การออกเสียง : guardaroba guardaroba
 • การออกเสียง : guardaspalle guardaspalle
 • การออกเสียง : guardata guardata
 • การออกเสียง : guardia guardia
 • การออกเสียง : guardiamarina guardiamarina
 • การออกเสียง : guardiano guardiano
 • การออกเสียง : guarigione guarigione
 • การออกเสียง : guarnizione guarnizione
 • การออกเสียง : guasto guasto
 • การออกเสียง : guazzabuglio guazzabuglio
 • การออกเสียง : guerra guerra
 • การออกเสียง : guerrafondaio guerrafondaio
 • การออกเสียง : guida guida
 • การออกเสียง : guidasiluri guidasiluri
 • การออกเสียง : guidatore guidatore
 • การออกเสียง : guidatrice guidatrice
 • การออกเสียง : guidistica guidistica