ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : gabbacristiani gabbacristiani
 • การออกเสียง : gabbeo gabbeo
 • การออกเสียง : gabbiata gabbiata
 • การออกเสียง : gabbietta gabbietta
 • การออกเสียง : gabbionata gabbionata
 • การออกเสียง : gabelliere gabelliere
 • การออกเสียง : gaberiano gaberiano
 • การออกเสียง : gabinetto gabinetto
 • การออกเสียง : gabola gabola
 • การออกเสียง : gaiezza gaiezza
 • การออกเสียง : galanteria galanteria
 • การออกเสียง : galantuomo galantuomo
 • การออกเสียง : galleria galleria
 • การออกเสียง : gallina gallina
 • การออกเสียง : gallinaio gallinaio
 • การออกเสียง : gallinella gallinella
 • การออกเสียง : galloccia galloccia
 • การออกเสียง : galoppino galoppino
 • การออกเสียง : gamba gamba
 • การออกเสียง : gambale gambale
 • การออกเสียง : gambecchio gambecchio
 • การออกเสียง : gamete gamete
 • การออกเสียง : ganascia ganascia
 • การออกเสียง : gancio gancio
 • การออกเสียง : gangliolitico gangliolitico
 • การออกเสียง : ganglioside ganglioside
 • การออกเสียง : gangrena gangrena
 • การออกเสียง : ganzo ganzo
 • การออกเสียง : gara gara
 • การออกเสียง : garante garante
 • การออกเสียง : garbatezza garbatezza
 • การออกเสียง : garbo garbo
 • การออกเสียง : garbuglio garbuglio
 • การออกเสียง : garretto garretto
 • การออกเสียง : garza garza
 • การออกเสียง : garzetta garzetta
 • การออกเสียง : Garzo Garzo
 • การออกเสียง : garzone garzone
 • การออกเสียง : gas gas
 • การออกเสียง : gas asfissiante gas asfissiante
 • การออกเสียง : gasolina gasolina
 • การออกเสียง : gatto gatto
 • การออกเสียง : gaudio gaudio
 • การออกเสียง : gazzarra gazzarra
 • การออกเสียง : geenna geenna
 • การออกเสียง : gelataia gelataia
 • การออกเสียง : gelidezza gelidezza
 • การออกเสียง : gelo gelo
 • การออกเสียง : gelosia gelosia
 • การออกเสียง : gemello gemello
 • การออกเสียง : gemito gemito
 • การออกเสียง : gendarme gendarme
 • การออกเสียง : gendarmeria gendarmeria
 • การออกเสียง : generatore generatore
 • การออกเสียง : genere genere
 • การออกเสียง : generosità generosità
 • การออกเสียง : generoso generoso
 • การออกเสียง : genetliaco genetliaco
 • การออกเสียง : gengiva gengiva
 • การออกเสียง : genialità genialità
 • การออกเสียง : genialoide genialoide
 • การออกเสียง : genio genio
 • การออกเสียง : genitrice genitrice
 • การออกเสียง : genocidio genocidio
 • การออกเสียง : gentaglia gentaglia
 • การออกเสียง : gente gente
 • การออกเสียง : gentilezza gentilezza
 • การออกเสียง : gentiluomo gentiluomo
 • การออกเสียง : genuinità genuinità
 • การออกเสียง : geobiocenòsi geobiocenòsi
 • การออกเสียง : geode geode
 • การออกเสียง : geofisica geofisica
 • การออกเสียง : geoide geoide
 • การออกเสียง : gerente gerente
 • การออกเสียง : gerenza gerenza
 • การออกเสียง : germe germe
 • การออกเสียง : germinazione germinazione
 • การออกเสียง : germoglio germoglio
 • การออกเสียง : gessatura gessatura
 • การออกเสียง : gesta gesta
 • การออกเสียง : gestante gestante
 • การออกเสียง : gestione gestione
 • การออกเสียง : gestore gestore
 • การออกเสียง : gettone gettone
 • การออกเสียง : ghenga ghenga
 • การออกเสียง : ghettizzato ghettizzato
 • การออกเสียง : ghiacciaio ghiacciaio
 • การออกเสียง : ghiottone ghiottone
 • การออกเสียง : ghirba ghirba
 • การออกเสียง : ghisa ghisa
 • การออกเสียง : giacenza giacenza
 • การออกเสียง : giaciglio giaciglio
 • การออกเสียง : giacimento giacimento
 • การออกเสียง : giaco giaco
 • การออกเสียง : giara giara
 • การออกเสียง : giardino giardino
 • การออกเสียง : giberna giberna
 • การออกเสียง : gigantismo gigantismo
 • การออกเสียง : gigantografia gigantografia
 • การออกเสียง : ginepraio ginepraio