ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : fornata fornata
 • การออกเสียง : fornellata fornellata
 • การออกเสียง : fornitura fornitura
 • การออกเสียง : foro foro
 • การออกเสียง : fòro fòro
 • การออกเสียง : foronomia foronomia
 • การออกเสียง : forra forra
 • การออกเสียง : forsennatezza forsennatezza
 • การออกเสียง : forteto forteto
 • การออกเสียง : fortezza fortezza
 • การออกเสียง : fortilizio fortilizio
 • การออกเสียง : Fortuna Fortuna
 • การออกเสียง : fortunale fortunale
 • การออกเสียง : foruncolosi foruncolosi
 • การออกเสียง : forza forza
 • การออกเสียง : forzaglia forzaglia
 • การออกเสียง : forzatura forzatura
 • การออกเสียง : forziere forziere
 • การออกเสียง : foschia foschia
 • การออกเสียง : fosco fosco
 • การออกเสียง : fosforescenza fosforescenza
 • การออกเสียง : fosgene fosgene
 • การออกเสียง : fossato fossato
 • การออกเสียง : fosso fosso
 • การออกเสียง : foto foto
 • การออกเสียง : fotoablazione fotoablazione
 • การออกเสียง : fotoallergia fotoallergia
 • การออกเสียง : fotoamatore fotoamatore
 • การออกเสียง : fotobatteria fotobatteria
 • การออกเสียง : fotobilogia fotobilogia
 • การออกเสียง : fotocalcografia fotocalcografia
 • การออกเสียง : fotocalcografo fotocalcografo
 • การออกเสียง : fotocamera fotocamera
 • การออกเสียง : fotocatalisi fotocatalisi
 • การออกเสียง : fotocatodo fotocatodo
 • การออกเสียง : fotocella fotocella
 • การออกเสียง : fotocellula fotocellula
 • การออกเสียง : fotoceramica fotoceramica
 • การออกเสียง : fotocettore fotocettore
 • การออกเสียง : fotochimica fotochimica
 • การออกเสียง : fotocolor fotocolor
 • การออกเสียง : fotocolore fotocolore
 • การออกเสียง : fotocompositore fotocompositore
 • การออกเสียง : fotocompositrice fotocompositrice
 • การออกเสียง : fotocomposizione fotocomposizione
 • การออกเสียง : fotoconduttività fotoconduttività
 • การออกเสียง : fotoconduttore fotoconduttore
 • การออกเสียง : fotoconduzione fotoconduzione
 • การออกเสียง : fotoconvertitore fotoconvertitore
 • การออกเสียง : fotocopia fotocopia
 • การออกเสียง : fotocopiatore fotocopiatore
 • การออกเสียง : fotocopiatrice fotocopiatrice
 • การออกเสียง : fotocromia fotocromia
 • การออกเสียง : fotocromismo fotocromismo
 • การออกเสียง : fotocronaca fotocronaca
 • การออกเสียง : fotocronista fotocronista
 • การออกเสียง : fotodegradazione fotodegradazione
 • การออกเสียง : fotodermatosi fotodermatosi
 • การออกเสียง : fotodiodo fotodiodo
 • การออกเสียง : fotodisintegrazione fotodisintegrazione
 • การออกเสียง : fotoelasticità fotoelasticità
 • การออกเสียง : fotoelemento fotoelemento
 • การออกเสียง : fotoelettrica fotoelettrica
 • การออกเสียง : fotoelettricità fotoelettricità
 • การออกเสียง : fotoelettrone fotoelettrone
 • การออกเสียง : fotoeliografo fotoeliografo
 • การออกเสียง : fotoemissione fotoemissione
 • การออกเสียง : fotofinish fotofinish
 • การออกเสียง : fotofissione fotofissione
 • การออกเสียง : fotofit fotofit
 • การออกเสียง : fotofobia fotofobia
 • การออกเสียง : fotoforo fotoforo
 • การออกเสียง : fotogeneratore fotogeneratore
 • การออกเสียง : fotogenesi fotogenesi
 • การออกเสียง : fotogenia fotogenia
 • การออกเสียง : fotogenicità fotogenicità
 • การออกเสียง : fotogeologia fotogeologia
 • การออกเสียง : fotogiornale fotogiornale
 • การออกเสียง : fotogoniometro fotogoniometro
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : fotografo fotografo
 • การออกเสียง : fotogramma fotogramma
 • การออกเสียง : fotogrammetria fotogrammetria
 • การออกเสียง : fotogrammetrista fotogrammetrista
 • การออกเสียง : fotoincisione fotoincisione
 • การออกเสียง : fotoincisore fotoincisore
 • การออกเสียง : fotointerpretazione fotointerpretazione
 • การออกเสียง : fotoionizzazione fotoionizzazione
 • การออกเสียง : fotokit fotokit
 • การออกเสียง : fotolaboratorio fotolaboratorio
 • การออกเสียง : fotolibro fotolibro
 • การออกเสียง : fotolisi fotolisi
 • การออกเสียง : fotolito fotolito
 • การออกเสียง : fotolitografia fotolitografia
 • การออกเสียง : fotolitografo fotolitografo
 • การออกเสียง : fotoluminescenza fotoluminescenza
 • การออกเสียง : fotomeccanica fotomeccanica
 • การออกเสียง : fotometria fotometria
 • การออกเสียง : fotometro fotometro
 • การออกเสียง : fotomodello fotomodello